Cetak

Data Terbuka Kerajaan

Definisi Data Terbuka : data yang boleh digunakan secara bebas, boleh dikongsikan dan digunakan semula oleh rakyat, agensi kerajaan dan swasta untuk pelbagai tujuan.

 

Tajuk Format
Klik Di Sini Untuk Melihat Set Data Dewan Bandaraya Kuala Lumpur Pelbagai

 

Baca Terma Penggunaan Data Terbuka Kerajaan