Sunday, 15th December 2019 [ 5:29:30 AM ]
A- A A+

Default ThemeGreen ThemeRed ThemeYellow Theme

Print

Kenyataan Tender Bil. 26/2019

Tarikh Iklan Tender: 6 Disember 2019

Datuk Bandar Kuala Lumpur mempelawa kontraktor/pembekal yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia (KKM) dalam Gred, Kategori, Pengkhususan atau Kod Bidang berkaitan dan yang masih dibenarkan membuat tawaran bagi kerja berikut:-

 

BIL. TENDER BUTIR-BUTIR TENDER KELAYAKAN PETENDER TARIKH TENDER DIBUKA, TAKLIMAT TAPAK DAN TENDER DITUTUP HARGA DOKUMEN
2019/A189 Perkhidmatan Penyelenggaraan Komprehensif Dan Sokongan Teknikal Bagi Perkakasan Dan Infrastruktur Rangkaian Selama 2 Tahun Di Menara DBKL 1,2 Dan 3 Untuk Dewan Bandaraya Kuala Lumpur 2020 - 2022
Berdaftar Dengan KKM
Kod Bidang 210102 Atau 210105

Tarikh Tender Dibuka
6 Disember 2019 (Jumaat)

 

Tarikh Tender Ditutup
 19 Disember 2019 (Khamis)

RM350.00
2019/A190 Tawaran Perkhidmatan Bagi Pembekalan Klinik Bergerak (Bas Medik) Di Sekitar Kawasan Perumahan Awam (PA)/ Projek Perumahan Rakyat (PPR)
Berdaftar Dengan KKM
Kod Bidang
221503 Dan 050201 Atau 050202 Atau 050203

Tarikh Tender Dibuka
6 Disember 2019 (Jumaat)

 

Tarikh Tender Ditutup
 19 Disember 2019 (Khamis)

RM300.00
2019/A191 Pembekalan Toner Menggunakan Konsep “Buy Toner With Supplied Printer” Ke Pelbagai Jabatan Di Dewan Bandaraya Kuala Lumpur Bagi Tempoh 3 Tahun
Berdaftar Dengan KKM
Kod Bidang
210101 Atau 210102

Tarikh Tender Dibuka
6 Disember 2019 (Jumaat)

 

Tarikh Tender Ditutup
 19 Disember 2019 (Khamis)

RM300.00
2019/A192 Perkhidmatan Pembersihan Perumahan Awam Seri Johor 4AB Dewan Bandaraya Kuala Lumpur untuk Tempoh (2) Tahun
Bumiputera Berdaftar Dengan KKM
Kod Bidang
0221001 Dan 221002 Dan 221003

Tarikh Taklimat Tapak
11 Disember 2019 (Rabu)

 

9.30 Pagi – 10.30 Pagi
Dewan Merdeka Blok 29, Perumahan
Awam Seri Johor 4AB, Batu 3 ½ Cheras, 56100
Kuala Lumpur

 

Tarikh Tender Ditutup
24 Disember 2019 (Selasa)

RM300.00
2019/A193 Membekal Dan Menghantar Kain Pakaian Seragam Anggota Penguatkuasaan Ke Jabatan Penguatkuasaan, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur Untuk Tempoh Dua (2) Tahun
Bumiputera Berdaftar Dengan KKM
Kod Bidang
020701

Tarikh Taklimat Tapak
11 Disember 2019 (Rabu)

 

11.00 Pagi – 12.00 Tengahari
Bilik Kuliah Pulapen,
Bilik B Tingkat 3,
Jabatan Penguatkuasaan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur , Jalan Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur

 

Tarikh Tender Ditutup
24 Disember 2019 (Selasa)

RM300.00
2019/A194

Perkhidmatan Pembersihan Perumahan PPR Seri Aman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur Untuk Tempoh Dua (2) Tahun

Bumiputera Berdaftar Dengan KKM
Kod Bidang
221001 Dan 221002 Dan 221003

Tarikh Taklimat Tapak
12 Disember 2019 (Khamis)

 

9.30 Pagi – 10.30 Pagi
Dewan Komuniti, PPR Seri Aman, Jalan Aman Putra, Jinjang Utara, 52000 Kuala Lumpur

 

Tarikh Tender Ditutup
26 Disember 2019 (Khamis)

 

RM300.00

 

 1. Dokumen tender 2019/A192, 2019/A193 Dan 2019/A194 hanya boleh dibeli secara atas talian (online) dilaman sesawang eperolehan.dbkl.gov.my selepas Sesi Taklimat Tapak.

 2. Kehadiran ke Sesi Taklimat bagi tender 2019/A192, 2019/A193 Dan 2019/A194 adalah DIWAJIBKAN. PENAMA DALAM SIJIL SAHAJA yang dibenarkan hadir ke Sesi Taklimat dan DIWAJIBKAN membawa :-

  (i)  Salinan Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan Malaysia (2019/A192, 2019/A193 Dan 2019/A194)

  (ii)  Salinan Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat Bumiputera yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan Malaysia (KKM)(2019/A192, 2019/A193 Dan 2019/A194)

  (iii)  Cop Syarikat (Rubber Stamp)

 3. Petender yang gagal mengemukakan perkara-perkara di atas tidak dibenarkan untuk mengikuti sesi taklimat.

 4. Bagi pembelian dokumen tender, petender atau wakil hendaklah mendaftar terlebih dahulu secara atas talian di laman sesawang eperolehan.dbkl.gov.my. Petender hendaklah memastikan sijil yang didaftarkan di e-perolehan DBKL masih berkuatkuasa semasa memohon tawaran. Penjualan dokumen tender dijalankan secara atas talian sahaja.

 5. Pendaftaran kontraktor secara atas talian perlu disahkan terlebih dahulu dikaunter Jabatan Pentadbiran, Bahagian Pengurusan Perolehan, Tingkat 32, Menara DBKL 3, Bandar Wawasan, Jalan Raja Abdullah, 50300 Kuala Lumpur. Petender hendaklah membawa sijil asal dan salinan Sijil Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM), Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK), Sijil Perakuan Pendaftaran (CIDB), Pengiktirafan Bumiputera dengan BPKU dan Sijil Kementerian Kewangan dan Taraf Bumiputera (KKM) bagi proses pengesahan.


 6. Dokumen tender yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat yang dimeterikan dan ditulis di sebelah atas kiri sampul Nombor Tender dan tajuk kerja berkaitan dan dimasukkan ke dalam Peti Tender tersebut di Jabatan Pentadbiran, Bahagian Pengurusan Perolehan, Tingkat 32, Menara DBKL 3, Bandar Wawasan, Jalan Raja Abdullah, 50300 Kuala Lumpur tidak lewat dari jam 12.00 tengahari pada tarikh tutup. Tawaran yang LEWAT TIDAK AKAN DIPERTIMBANGKAN sama sekali.

 7. Datuk Bandar Kuala Lumpur tidak terikat untuk menerima tawaran yang paling rendah atau mana-mana tawaran jua pun.