Friday, 21st June 2019 [ 8:23:35 AM ]
A- A A+

Default ThemeGreen ThemeRed ThemeYellow Theme

Print

Kenyataan Sebutharga Bil. 14/2019

Tarikh Iklan Sebutharga : 17 Jun 2019

 

Datuk Bandar Kuala Lumpur mempelawa kontraktor/pembekal yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia (KKM) atau Bumiputera berdaftar dengan CIDB yang beralamat di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Selangor sahaja mempunyai kod bidang berkaitan dan yang masih berkuatkuasa dibenarkan membuat tawaran bagi kerja berikut:-

 

 

BIL. SEBUTHARGA BUTIR-BUTIR SEBUTHARGA KELAYAKAN PETENDER TARIKH SEBUTHARGA DIBUKA DAN SEBUTHARGA DITUTUP HARGA DOKUMEN
2019/B106

Pembagunan Sistem Inventori Pokok Untuk Jabatan Pembangunan Landskap Dan Rekreasi.

 

 

 

 

 

 

Bumiputera

Berdaftar Dengan KKM

(Beralamat di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Dan Selangor Sahaja),

Kod Bidang Baru

210103 atau 210104 atau 210106 atau 210107 atau 210109 atau 210110

Tarikh Sebutharga Dibuka

17 Jun 2019 (Isnin)

 

Tarikh Sebutharga Ditutup

1 Julai 2019 (Isnin)

RM50.00
2019/B107

Perkhidmatan Bagi Kerja-Kerja Penyelenggaraan Barrier Gate, Roller Shutter, Automatic Gate, & Automatic Sliding Door System Serta Peralatan Lain Yang Berkaitan Di Bangunan Milik DBKL Bagi Tempoh Dua (2) Tahun.

 

 

 

 

 

 

Bumiputera

Berdaftar Dengan CIDB

(Beralamat di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Dan Selangor Sahaja),

Gred G2

Kategori ME

Pengkhususan

M15 dan M20

Tarikh Sebutharga Dibuka

17 Jun 2019 (Isnin)

 

Tarikh Sebutharga Ditutup

1 Julai 2019 (Isnin)

RM50.00
2019/B108

Penyewaan Premis Milik Datuk Bandar Kuala Lumpur Bagi Tujuan Perniagaan Kafeteria Di Kafe Jalan Bandar, No.8, Leboh Pudu, 50000 Kuala Lumpur (Kawasan Segitiga Bangkok Bank Untuk Tempoh Tiga (3) Tahun.

 

 

 


 

Bumiputera

Berdaftar Dengan KKM

(Beralamat di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Sahaja)

Kod Bidang Baru

221506

Tarikh Sebutharga Dibuka

17 Jun 2019 (Isnin)

 

Tarikh Sebutharga Ditutup

1 Julai 2019 (Isnin)

RM50.00
2019/B109

Supply And Delivey Of One (1) Unit “New Heavy-Duty Truck Mounted Water Tanker Of Capacity 5,000 Litres”

 

 

 

 

 

 

Bumiputera

Berdaftar Dengan KKM

(Beralamat Di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Sahaja),

Kod Bidang Baru

110104 atau 110199 atau 110299

Tarikh Sebutharga Dibuka

17 Jun 2019 (Isnin)

 

Tarikh Sebutharga Ditutup

1 Julai 2019 (Isnin)

RM50.00
2019/B111

Cadangan Perkhidmatan Pengurus Tenaga Elektrik Berdaftar (Reem) Menara DBKL 1.

 


 

 

 

 

 

Bumiputera

Berdaftar Dengan KKM

(Beralamat Di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Dan Selangor sahaja),

Kod Bidang Baru

140502 dan 210102 dan 210104 dan 221110


Tarikh Sebutharga Dibuka

17 Jun 2019 (Isnin)

 

Tarikh Sebutharga Ditutup

1 Julai 2019 (Isnin)

RM50.00
2019/B112

Kerja-Kerja Membekal, Menghantar, Memasang, Mengujiterima Dan Mentauliahkan Satu (1) unit Janakuasa Tunggusedia Berkadaran 200KVA Serta Kerja-Kerja Yang Berkaitan Di Premis No 56 Di Atas Lot 36,37,38 Dan 39 Jalan Tuanku Abdul Rahman, Kuala Lumpur

 

 

 

Bumiputera

Berdaftar Dengan CIDB

(Beralamat di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Dan Selangor Sahaja),

Gred G2/G3/G4/G5/G6/G7

Kategori ME

Pengkhususan

E04 dan E11 dan E32

Tarikh Taklimat Tapak

19 Jun 2019 (Rabu)

 

9.30 Pagi – 10.30 Pagi

No 56 , Jalan Tunku Abdul Rahman, Kuala Lumpur.

 

Tarikh Sebutharga Ditutup

2 Julai 2019 (Selasa)
 RM50.00
 2019/B113

Perkhidmatan Pembersihan Perumahan Ppr Seri Anggerik Dewan Bandaraya Kuala Lumpur Untuk Tempoh Dua (2) Tahun.

 

Bumiputera

Berdaftar Dengan KKM

(Beralamat Di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Sahaja),

Kod Bidang Baru

221001 atau 221002 atau 221003

Tarikh Taklimat Tapak

19 Jun 2019 (Rabu)

11.00 Pagi – 12.00 Tengahari

Dewan Orang Ramai Blok A, PPR Anggerik, Jalan Klang Lama, 58200 Kuala Lumpur.

 

Tarikh Sebutharga Ditutup

25 Jun 2019 (Selasa)

 RM50.00
  2019/B114

Perkhidmatan Pembersihan Pejabat Cawangan Segambut Dan Dewan Masyarakat Taman Sri Segambut Jabatan Pembangunan Komuniti Dan Kesejahteraan Bandar Bagi Tempoh Dua (2) Tahun.

 

Bumiputera

Berdaftar Dengan KKM

(Beralamat Di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Sahaja),

Kod Bidang Baru

221001 atau 221002 atau 221003

Tarikh Taklimat Tapak

20 Jun 2019 (Khamis)

9.30 Pagi – 10.30 Pagi

Pejabat Cawangan Segambut dan Dewan Taman Sri Segambut

 

Tarikh Sebutharga Ditutup

26 Jun 2019 (Rabu)

 RM50.00

 

 

 1. Dokumen sebutharga 2019/B112 , 2019/B113 dan 2019/B114 boleh dibeli Secara ’Online’ di laman http://eperolehan.dbkl.gov.my selepas Sesi Taklimat Tapak.

 2. Kehadiran ke Sesi Taklimat bagi sebutharga 2019/B112 , 2019/B113 dan 2019/B114 adalah DIWAJIBKAN. PENAMA DALAM SIJIL SAHAJAyang dibenarkan hadir ke Sesi Taklimathendaklah Diwajibkan membawa seperti berikut:-

  (i)   Salinan Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan Malaysia
  (ii)  Salinan Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat Bumiputera yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan Malaysia (KKM)
  (iii) Sijil Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM),
  (iv) Sijil Perolehan Kerja Kerajaan(SPKK),
  (v)  Sijil Perakuan Pendaftaran(CIDB),
  (vi) Cop Syarikat (Rubber Stamp).
 3. Petender yang gagal mengemukakan perkara-perkara di atas tidak dibenarkan untuk mengikuti sesi taklimat.

 4. Bagi pembelian dokumen sebutharga, petender/wakil hendaklah mendaftar terlebih dahulu secara’online’ di laman http://eperolehan.dbkl.gov.my. Petender hendaklah memastikan sijil yang didaftarkan di e-perolehan DBKL masih berkuatkuasa semasa memohon tawaran.

 5. Pendaftaran kontraktor secara online perlu disahkan terlebih dahulu di kaunter Jabatan Pentadbiran, Bahagian Pengurusan Perolehan, Tingkat 32, Menara DBKL 3, Bandar Wawasan, Jalan Raja Abdullah, 50300 Kuala Lumpur. Petender hendaklah membawa sijil asal dan salinan:-

  1. Sijil Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM)
  2. Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK)
  3. Sijil Perakuan Pendaftaran (CIDB)
  4. Pengiktirafan Bumiputera dengan BPKU dan Sijil Kementerian Kewangan dan Taraf Bumiputera (KKM) bagi proses pengesahan.

 6. Dokumen sebutharga yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat yang dimeterikan dan ditulis di sebelah atas kiri sampul No. Sebutharga dan tajuk kerja berkaitan dan dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga tersebut di Jabatan Pentadbiran, Bahagian Pengurusan Perolehan, Tingkat 32, Menara DBKL 3, Bandar Wawasan, Jalan Raja Abdullah, 50300 Kuala Lumpur tidak lewat dari jam 12.00 tengahari pada tarikh tutup. Tawaran yang LEWAT TIDAK AKAN DIPERTIMBANGKAN sama sekali.

 7. Datuk Bandar Kuala Lumpur tidak terikat untuk menerima tawaran yang paling rendah atau mana-mana tawaran juapun.

 8. Sekiranya petender tidak mendapat sebarang jawapan daripada Datuk Bandar Kuala Lumpur dalam tempoh enam (6) bulan daripada tarikh iklan ditutup maka tawaran dianggap tidak berjaya.