Wednesday, 21st August 2019 [ 9:42:07 AM ]
A- A A+

Default ThemeGreen ThemeRed ThemeYellow Theme

Print

Pengurusan Lesen Anjing

TANGGUNGJAWAB PEMUNYA BERLESEN ANJING TERKAWAL

UNDANG-UNDANG KECIL PELESENAN ANJING DAN RUMAH  PEMBIAKAN ANJING ( WPKL ) 1991 ( PINDAAN ) 2011

Di bawah UUK 3 (2) - suatu permohonan bagi suatu lesen:
(c) dalam hal anjing terkawal, hendakah dibuat selepas -

 1. pemohon telah mengikuti dan lulus kursus pengendalian anjing dan
 2. anjing itu telah mengikuti dan lulus kursus "Canine Good Citizen" yang dianjurkan oleh mana-mana badan yang ddiluluskan oleh Datuk Bandar

Di bawah UUK 8C, seseorang yang diberikan lesen untuk mempunyai,  memelihara, melindungi atau menyenggara anjing terkawal hendaklah :

 1. Memelihara anjing itu di bawah  pengawasan yang sepatutnya pada setiap masa.
 2. Memastikan bahawa anjing itu diikat dan ditutup mulutnya dan berada di bawah kawalan yang sepatutnya pada setiap masa bila mana ia dbawa keluar dari premis.
 3. Memastikan bahawa anjing itu tidak berkeliaran keluar dari tempat ia dipelihara.
 4. Memastikan bahawa premisnya dipagar dengan selamat dan pagar itu disenggarakan dengan sepatutnya pada setiap masa.
 5. Mempamerkan pada setiap masa tanda ” AWAS ANJING ” di suatu tempat yang ketara dan mudah dilihat di bahagian hadapan dan belakang premisnya.

Dibawah UUK 2 ( c ) – anjing terkawal ertinya mana-mana anjing sebagaimana yang dinyatakan dalam JADUAL IV

 1. Rottweiller
 2. Doberman
 3. German Shepard / Alsatian termasuk Belgian Shepard dan East European Shepard
 4. Bull Mastiff
 5. Bull Terrier
 6. Perro de Presa Canario ( juga dikenali sebagai Canary Dog )

 

GAMBAR ANJING TERKAWAL

 

 rottweiller  doberman bull terrier
 ROTWEILLER DOBERMAN   BULL TERRIER
german shepard bull mastiff canary dog
 GERMAN SHEPARD  BULL MASTIFF  PERRO DE PRESA CANARIO
(CANARY DOG)

 

LARANGAN TERHADAP ANJING TERLARANG

UNDANG-UNDANG KECIL PELESENAN ANJING DAN RUMAH  PEMBIAKAN ANJING ( WPKL ) 1991 ( PINDAAN ) 2011

Dibawah UUK 8B ( 1 ), tiada seorang pun boleh mempunyai, memelihara, melindungi atau menyenggara mana-mana anjing terlarang.

Undang – Undang kecil 2  ( d ) – anjing terlarang ertinya mana-mana anjing sebagaimana yang dinyatakan dalam JADUAL III 

 1. Pit Bull Terrier / Pit Bull ( juga dikenali sebagai American Pit Bull, American Pit Bull Terrier, American Staffordshire Terrier dan Stafford Bull Terrier )
 2. American Bulldog
 3. Neapolitan Mastiff
 4. Japanese Tosa
 5. Akita
 6. Dogo Argentino
 7. Fila Braziliero

Dibawah UUK 8B ( 2 ), Datuk Bandar hendaklah menyita dan melupuskan mana-mana anjing terlarang yang dijumpai dimana-mana premis atau dijumpai berkeliaran di tempat awam.

Dibawah UUK 8B ( 3 ), tiada pampasan boleh kena dibayar oleh Datuk Bandar bagi pelupusan anjing itu.

 

GAMBAR ANJING TERLARANG

 

american bulldog  neapolitan mastiff  japanese tosa 
AMERICAN BULLDOG  NEAPOLITAN MASTIFF  JAPANESE TOSA 
dogo argentino fila braziliero american pit
 DOGO ARGENTINO FILA BRAZILIERO  AMERICAN PITT BULL TERRIER 
akita stafford  
AKITA  STAFFORD BULL TERRIER  

 

PEMELIHARAAN ANJING DI BANGUNAN KEDIAMAN BERTINGKAT ( SEPERTI DI KONDO ATAU APARTMENT )

 

BIL. PERKARA
1.

Dibawah Undang-Undang Kecil Pelesenan Anjing Dan Rumah Pembiakan Anjing ( Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur ) ( Pindaan ) 2011 UUK 8A ” Anjing kecil di flat” Datuk Bandar boleh membenarkan seekor anjing kecil dipelihara, dilindungi atau  disenggara di suatu flat.

2.

Dibawah UUK 2 ( b ) - anjing kecil ertinya mana-mana anjing sebagaimana yang dinyatakan dalam JADUAL II :

 1. Minature Pinscher
 2. Bichon Frise
 3. Pekingese
 4. Papilon
 5. Poodle (Toy)
 6. Japanese Chin
 7. Maltese
 8. Pomeranian
 9. Chihuahua

3.

Dibawah UUK 3 ( 1 ) – Tiada seorang pun boleh mempunyai, memelihara, melindungi atau menyenggara mana-mana anjing melainkan  jika anjing itu dilesenkan menurut Undang-Undang Kecil ini.

 

4.

Dibawah UUK 3 ( 2 ) – sesuatu permohonan bagi suatu lesen :

( a )  hendaklah dibuat kepada Datuk Bandar mengikut apa-apa bentuk sebagaimana yang ditentukan oleh Datuk Bandar.

( b )  hendaklah disertakan dengan fi sebanyak sepuluh ringgit

5.

Permohonan untuk lesen anjing kecil hendaklah disertakan bersama surat persetujuan daripada Joint Management Body ( JMC ) atau Management Corporation ( MC ) semasa memohon lesen.

6.

Anjing yang dipelihara tidak boleh menimbulkan suatu masalah / kacau ganggu atau mewujudkan sebarang gangguan yang tidak munasabah kepada penghuni lain.

Contoh kacau-ganggu adalah seperti :-
 1. Anjing yang dipelihara melakukan / menyebabkan kerosakan harta benda awam atau kecerderaan kepada penduduk di bangunan kediaman tersebut.
 2. Anjing yang dipelihara membuat bising secara berterusan (siang atau malam)  dan menimbulkan masalah kacau ganggu bunyi bising kepada penduduk setempat . 
 3. Anjing yang dipelihara dibiarkan berkeliaran bebas tanpa pengawasan.
 4. Anjing yang dipelihara mempamerkan tingkah laku yang agresif atau berbahaya atau mungkin merbahaya.

7.

Anjing yang dipelihara mesti terhad kepada unit pemilik dan tidak dibenarkan berkeliaran bebas.

8.

Pemilik boleh mengambil anjing yang dipelihara keluar dari bangunan tersebut hanya melalui perkhidmatan lif dan anjing yang dipelihara perlu berada dibawah pengawasan / kawalan pemilik setiap masa.

9.

Anjing yang dipelihara tidak dibenarkan untuk kencing atau membuang air besar di kawasan umum. Sekiranya ini berlaku, pemilik perlu bertanggungjawab untuk segera membersihkan selepas haiwan peliharaannya melakukan kesalahan tersebut.

 

 

anjing kecil

 

AKTA KERAJAAN TEMPATAN 1976

UNDANG-UNDANG KECIL PELESENAN ANJING DAN RUMAH PEMBIAKAN ANJING ( WPKL ) 1991 ( PINDAAN ) 2011

  

AKTA HAKMILIK STRATA 1985 ( AKTA 318 )

Berdasarkan perkara 6 (d) di dalam Jadual Ketiga Akta Hakmilik Strata 1985 ( Akta 318 ) menyatakan bahawa seseorang pemilik petak tidak boleh memelihara apa-apa binatang dalam petaknya atau harta bersama yang boleh menyebabkan kegusaran kepada mana-mana pemilik lain.

 

 

Print

Cemetries & Crematoriums

The following are services provided by the Ministry of Health and the Environment for Cememertries  & Crematoriums:

ServicesOperating TimeContact No.Services OfferedCharges (RM)
Muslim Cemetries at Jalan Ampang and Jalan Kuari, Cheras

Monday-Sunday

7.00 am – 7.00 pm

03-2021 0049 (Jalan Ampang)

03-9018 0015 (Jalan Kuari,Cheras)

Engage in  burial works for Muslims (according to residence/ areas and approval from the burial permit issuing officer)
None
Cheras Christian Crematorium and Cemetery

Monday – Sunday

8.00 am – 4.00 pm

03-9131 6429 Engage in cremation and burial works for Christians/ non-Muslims

Engage in cremation and burial works for :

 1. Christian Cremation (RM100)
 2. Burial on New Plots/Reservation (RM200)
 3. Reburial ( RM100)
 4. Burying of Ashes (RM16)

 

 

 

 

Print

Emergency Line

HelpLine Info

DBKL CALL CENTRE
1-800-88-3255

ENFORCEMENT DEPARTMENT

 • Unit Tunda
 • Bilik Radio (24 Jam)
 • Bahagian Kompaun
 • Skuad Penyelamat (24 Jam)

 

03-62573671
03-40244424
03-40267248
03-40268323

LANDSCAPE & RECREATIONAL DEPARTMENT

 • Unit Pokok

 

03-26934132

URBAN TRANSPORT DEPARTMENT

 • Bilik Kawalan
 • Bahagian Aduan JPB
 • ITIS

 

03-26915128 / 03-26179878
03-20282122
03-89474002

CORPORATE PLANNING DEPARTMENT

 • Seksyen Khidmat Pelanggan

 

03-26179930

BUILDING MAINTENANCE DEPARTMENT

 • Bilik Gerakan (Penyelenggaraan Bangunan)

 

03-26176575 / 03-26984177

URBAN PLANNING DEPARTMENT

 • Kaunter OSC

 

03-20282921 / 03-20282942

COMMUNITY DEVELOPMENT AND URBAN WELLBEING DEPARTMENT

 • Bilik Gerakan (24 Jam) Penyelenggaraan Rumah

 

03-92833112 / 03-92813112

CIVIL ENGINEERING & DRAINAGE DEPARTMENT

 • Bahagian Aduan

 

03-26179392

HEALTH & ENVIRONMENT DEPARTMENT

 • Unit Pengesahan Kematian
  - Abdul Khabil bin Idris
  - Rosli bin Ahmad
  - Mohd Shauri bin Jahor
  - Shahidin bin Mohd Noor
 • Bahagian Alam Sekitar
  -Unit Kecemasan / Logistik (24 jam)

 

03-20275300
012-6755287
019-6782296
012-6963737
012-6371516

 

03-92843434 / 03-92843636

MECHANICAL ENGINEERING DEPARTMENT

 • Bahagian Pengangkutan
 • Bahagian Bengkel

 

03-92060233
03-92060288

DBKL ACTION COMMITTEE
03-26178053

 

Print

Clinic Services

TYPHOID IMMUNISATION INJECTION - FOR FOOD OPERATORS

 • Vaccination cards will be issued (valid for a period of 3 years from the date of injection)
 • Services are available at Level 1, Jabatan Kesihatan & Alam Sekitar, DBKL, KM4, Jalan Cheras Kuala Lumpur.

 

 

DayTime
Monday - Tuesday

8.00 am - 12.30 noon
2.00 pm - 3.30 pm

Wednesday - Thursday 8.00 am - 12.30 noon
Friday 8.00 am – 11.30 am

 

MENINGTISIS IMMUNISATION INJECTION ACW 135Y- FOR PROSPECTIVE PILGRIMS (Haji) / VISITATION (Umrah) AND THOSE IN NEED

 

 • Injection fee : RM 120.00 (Valid fo 3 years - Included international health books)

 • Services are available at Unit Perkhidmatan Suntikan, Bangunan Annex, Jabatan Kesihatan & Alam Sekitar, DBKL, KM4, Jalan Cheras Kuala Lumpur. Telephone No. : 03-2027 5300

 • Injection Service Time:

 

 

DayTime
Monday - Tuesday

8.00 am - 12.30 noon
2.00 pm - 3.30 pm

Wednesday - Thursday 8.00 am - 12.30 noon
Friday 8.00 am – 11.30 am

 

PRE-MARRIAGE HIV SCREENING SERVICES

This service can be obtained at Health Clinic of Federal Territory Health Department as per below list:-

 

DayTime
Monday - Friday 8.00 am - 3.30 pm

 

Klinik KesihatanLocation and Phone
Klinik Kesihatan Kuala Lumpur

Hospital Kuala Lumpur
Tel: 03-2615 5752

Klinik Kesihatan Putrajaya

No 1, Jalan Presint 9E, Putrajaya
Tel: 03-8888 3057

Poliklinik Komuniti Tanglin

Jalan Cenderasari, Kuala Lumpur
Tel: 03-2698 3311

Klinik Kesihatan Cheras

Batu 41/2 Jalan Cheras, Kuala Lumpur
Tel: 03-9130 4583

Klinik Kesihatan Cheras Baru

Jln 16, Kampung Cheras Baru
Off Jalan Kuari
Tel: 03-4294 6114

Klinik Kesihatan Batu

Batu 4 ½ Jalan Ipoh, Kuala Lumpur
Tel: 03-6257 3355

Klinik Kesihatan Petaling Bahagia

Batu 6, Jalan Puchong, Kuala Lumpur
TeL: 03-7782 9355

Klinik Kesihatan Dato' Keramat

Jalan Jelatek, Dato’ Keramat,
Kuala Lumpur
Tel: 03-4257 3333

Klinik Kesihatan Kampung Pandan

Jalan Kampung Pandan,
Kuala Lumpur
Tel: 03-9281 0272

Klinik Kesihatan Pantai, Bangsar

Blok C, Wisma Ghoshen,
Plaza Pantai Off Jalan Pantai Baru,
Kuala Lumpur
Tel: 03-2288 1071

Klinik Kesihatan Jinjang

No 2, Jalan 4/16,
Jinjang Utara Tambahan, Kuala Lumpur
Tel: 03-6258 3355

Klinik Kesihatan Setapak

No 26/28, Jalan 9/23A,
Medan Makmur, Setapak
Tel: 03-4142 5429

Klinik Kesihatan Sentul

189, Jalan Perhentian
Off Jalan Hj. Salleh,
Sentul, Kuala Lumpur
Tel: 03-4042 7557

Klinik Kesihatan Sungai Besi

Jalan Besar, Sungai Besi Kuala Lumpur
Tel: 03-9058 5464

Klinik Kesihatan Bandar Tun Razak

No 16 & 18,
Jalan Jujur 3,
Bandar Tun Razak, Kuala Lumpur
Tel: 03-9171 3333

Print

Vector Control

 

VECTOR CONTROL UNIT, DEPARTMENT OF HEALTH AND THE  ENVIRONMENT

The Vector Control Unit is one of the units under the Department of Health and the Environment that runs the monitoring and controlling of Vector- Borne Infectious Disease especially Hemorrhagic Dengue Fever and also Chikungunya.

In order to control Dengue Fever and Hemorrhagic Dengue Fever, services provided are:

 1. Inspection and destruction of the Aedes mosquitoes larvae breeding grounds especially in areas where there were incidences of dengue fever cases.
 2. Spray Chamber Thermal (Fogging) and Environment Fumigation Spray (ULV) in areas where incidences of dengue fever cases occurred.

 3. Enforcement of Laws under the Destruction of Disease Bearing Insects Act 1975.

Under the Destruction of Disease Bearing Insects Act 1975, this unit provides Check and Payment Counters for offences in relation to the breeding of Aedes mosquitoes.

CounterPayment Time

Department of Health and the Environment, KM 4, Jalan Cheras 56100 Kuala Lumpur. 

Tel. No : 03-20275300/5382

Monday to Thursday:

8.00 am - 12.30 pm
2.00 pm – 3.30 pm

Friday:

8.00 am – 12.00 pm
2.45 pm – 3.30 pm