Jumaat, 31 Mac 2017 [ 12:41:41 AM ]
A- A A+

Default ThemeGreen ThemeRed ThemeYellow Theme

Piagam Pelanggan

 1. Memantau prestasi kemajuan projek DBKL dengan mengadakan mesyuarat atau laporan projek melalui:

  • Jawatankuasa Pembangunan yang diadakan 4 kali setahun;
  • Jawatankuasa Pengesanan Projek yang diadakan 6kali setahun;
  • Jawatankuasa Pemantauan Projek yang diadakan 12 kali setahun; dan
  • Laporan Projek sebanyak 12 kali setahun.

    

 2. Mengemukan laporan prestasi kemajuan projek bantuan langsung kepada Kementerian Wilayah Persekutuan (KWP) sebanyak 12 kali setahun,

   

 3. Memantau prestasi kemajuan projek-projek penswastaan yang dalam pelaksanaan dengan mengadakan mesyuarat melalui:
  • Jawatankuasa Pandu Penswastaan yang diadakan 6 kali setahun;
  • Jawatankuasa Bersama Pengurusan Projek (JPMC) sekurang-kurangnya 12 kali setahun.

    

 4. Menandatangi dokumen perjanjian jual beli antara pembeli, pemaju dan DBKL bagi projek penswastaan dalam tempoh 2 minggu dari tarikh terima dokumen yang lengkap,

   

 5. Menyelaras dan mengenalpasti tanah-tanah untuk tujuan sesuatu pembangunan dalam tempoh 3 bulan dari tarikh permohonan / arahan diterima.