Isnin, 3 Ogos 2015 [ 6:33:38pm ]
A- A A+

Default ThemeGreen ThemeRed ThemeYellow Theme

Piagam Pelanggan

 1. Memantau prestasi kemajuan projek DBKL dengan mengadakan mesyuarat atau laporan projek melalui:

  • Jawatankuasa Pembangunan yang diadakan 4 kali setahun;
  • Jawatankuasa Pengesanan Projek yang diadakan 6 kali setahun;
  • Jawatankuasa Pemantauan Projek yang diadakan 12 kali setahun; dan
  • Laporan projek 12 kali setahun.

 2. Mengemukakan laporan prestasi kemajuan projek Bantuan Langsung kepada Kementerian Wilayah Persekutuan 12 kali setahun;.

 3. Memantau prestasi kemajuan projek-projek penswastaan yang dalam perlaksanaan dengan mengadakan mesyuarat atau laporan projek melalui:

  • Jawatankuasa Pandu Penswastaan yang diadakan 6 kali setahun.
  • Jawatankuasa Bersama Pengurusan Projek (JPMC) sekurang-kurangnya 12 kali setahun;

 4. Menandatangani dokumen Perjanjian Jual Beli antara pembeli, pemaju dan DBKL bagi projek penswastaan dalam tempoh 2 minggu dari tarikh terima dokumen yang lengkap;

 5. Menyelaras dan mengenalpasti tanah-tanah untuk tujuan sesuatu pembangunan dalam tempoh tiga bulan dari tarikh permohonan / arahan diterima.