Ahad, 19 Ogos 2018 [ 12:58:14 AM ]
A- A A+

Default ThemeGreen ThemeRed ThemeYellow Theme

Piagam Pelanggan

 1. Memastikan permohonan cadangan pembangunan yang diterima di Urus Setia Pusat Setempat diproses tidak melebihi dari tempoh yang ditetapkan oleh Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT) mengikut jenis permohonan seperti berikut :

   

   

  Jenis Permohonan

  Tidak melibatkan proses pelawaan bantahan Kaedah 5

  Melibatkan proses pelawaan bantahan Kaedah 5

  a.

  Permohonan 4 serentak

  111 hari

  139 hari

  b.

  Permohonan 3 serentak (yang melibatkan perihal tanah)

  111 hari

  139 hari

  c.

  Permohonan 3 serentak (yang tidak melibatkan perihal tanah)

  80 hari

  108 hari

  d.

  Permohonan 2 serentak (yang melibatkan perihal tanah)

  108 hari

  139 hari

  e.

  Permohonan 2 serentak (yang tidak melibatkan perihal tanah)

  80 hari

  108 hari

  f.

  Kelulusan Kebenaran Perancangan

  60 hari

  108 hari

   

 2. Menyemak Pelan Struktur Kuala Lumpur dalam tempoh 10 tahun selepas pelan diwartakan.

 3. Menyediakan Draf Pelan Tempatan Kuala Lumpur dalam tempoh 6 bulan selepas Pelan Struktur Kuala Lumpur diwartakan.

 4. Pengeluaran kelulusan pelan pembangunan landskap dalam tempoh 57 hari daripada tarikh permohonan diterima.

 5. Mengeluarkan perakuan ke atas permohonan tanah kerajaan kepada Pejabat Tanah dan Galian Wilayah Persekutuan (PTGWP) Kuala Lumpur dalam tempoh 21 hari dari tarikh terima surat daripada PTGWP.

 6. Mengeluarkan data perancangan tidak terperingkat dalam tempoh 1 minggu dari tarikh permohonan diterima.

 7. Pengeluaran perintah pembangunan selepas keputusan dikeluarkan seperti tempoh berikut :

 

 Bil

Kategori Pengeluaran Perintah Pembangunan

Bilangan Hari

1

Lulus Tanpa Apa-apa Pindaan Dan Bayaran (Melibatkan Penyelarasan)

15

2

Lulus, Melibatkan Bayaran Caj Dan Lain Lain Bayaran

33

3

Lulus, Melibatkan Pindaan Pelan Dan Bayaran Caj Serta Lain-lain Bayaran

38