Jumaat, 25 April 2014 10:28:27

 

PROFIL JABATAN

 
 
 15 September 1969

Skuad Pemusnah (Demolition Squad) telah di tubuhkan yang dianggotai seramai 1 orang pegawai berpangkat Inspektor dan 8 orang anggota. Skuad ini ditugaskan untuk meroboh setinggan-setinggan yang didirikan di atas tanah kerajaan di Kuala Lumpur.

1970

Suruhanjaya Ibukota telah melantik seramai 48 orang yang terdiri daripada bekas anggota Polis dan Tentera sebagai Pasukan Penguatkuasa Ibukota. Tugas dan tanggungjawab pasukan ini adalah mengawal pertumbuhan setinggan baru dan aktiviti penjaja tanpa lesen di sekitar ibukota.

1974

Seiring dengan pengisytiharan naik taraf Kuala Lumpur sebagai bandaraya, Pasukan Penguatkuasa telah di isytiharkan sebagai Pasukan Penguatkuasa Dewan Bandaraya Kuala LUmpur dan diletakkan di bawah Jabatan Urustia. Pasukan ini ditempatkan di Jalan San Peng.

1975

Atas nasihat Bank Dunia (World Bank), Unit Trafik Warden telah ditubuhkan yang dianggotai seramai 40 orang untuk menguatkuasakan undang-undang di bawah Ordinan Lalulintas Jalan 1958 yang melibatkan kesalahan lalulintas statik dan bergerak.

1976

Pasukan Penguatkuasa Ibukota di istiharkan sebagai Pasukan Penguatkuasa Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.

1978

Unit Penguatkuasa Perumahan diletakkan di bawah Unit Penyelarasan Pembangunan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.

1 Oktober 1981

Unit Warden Trafik diletakkan di bawah Urusetia.

31 Disember 1981

Unit Warden Trafik dibubarkan dan ditubuhkan Unit Penguatkuasa Khas.

15 Julai 1982

Unit Penguatkuasa Khas (Warden Trafik), Unit Penguatkuasa Perumahan (Setinggan), Pasukan Penguatkuasa (Penjaja) telah digabungkan. Direktorat Penguatkuasaan telah ditubuhkan sebagai sebuah jabatan.

15 Mei 2006

Direktorat Penguatkuasaan telah di tukarkan nama kepada Jabatan Keselamatan dan Penguatkuasaan

1 Julai 2011

Seiring dengan pengstukturan semula organisasi DBKL, nama Jabatan Keselamatan Dan Penguatkuasaan telah ditukarkan kepada Jabatan Penguatkuasaan.VISI

Kearah menjadikan Kuala Lumpur sebuah bandaraya bertaraf dunia melalui penguatkuasaan undang-undang.

MISI 1. Merancang, menyelaras dan menguatkuasakan undang-undang secara berhemah, berkesan dan berterusan.
  2.

Menyelaras dan menggerakkan pegawai dan kakitangan sebagai tenaga kerja yang beretika, berintergriti, berakauntabiliti, berkualiti dan memberikan perkhidmatan yang efisyen, mapan dan berkesan.

 

OBJEKTIF 1.

Memastikan dasar-dasar Dewan Bandaraya Kuala Lumpur dicapai sepenuhnya melalui tindakan penguatkuasaan.

  2. Memacu masyarakat Kuala Lumpur supaya bersikap lebih bertanggungjawab dan mempunyai kesedaran sivik terhadap kualitI alam sekitar, keselamatan, keselesaan dan keharmonian.
  3. Memastikan sistem penyampaian perkhidmatan lebih berintegriti melalui
tindakanpenguatkuasaan sejajar dengan MISI Jabatan.

 

FUNGSI-FUNGSI JABATAN

1.

Mengawal dan melaksanakan tindakan penguatkuasaan ke atas kesalahan-kesalahan lalulintas, tempat letak kereta elektronik, penjaga kereta tanpa kebenaran, ingkar menggunakan jejantas dan halangan/pelanggaran isyarat lalulintas.

 

2.

Mengawal dan melaksanakan tindakan penguatkuasaan ke atas kesalahan kekotoran di tempat awam, jalan awam, tapak pembinaan dan kawasan perumahan Awam DBKL.

 

3.

Mengawal dan melaksanakan tindakan penguatkuasaan ke atas kesalahan halangan di tempat awam dan jalan awam.

 

4.

Mengawal dan melaksanakan tindakan penguatkuasaan ke atas kesalahan aktiviti penjajaan iaitu penjaja berlesen, penjaja tanpa lesen, penjaja warga asing dan pembinaan struktur perniagaan tanpa kebenaran.

 

5.

Membanci, memindah dan melaksanakan tindakan pembersihan setinggan.

 

6.

Mengawal dan mengambil tindakan penguatkuasaan ke atas kesalahan di Taman-Taman Awam dan Dataran Merdeka.

 

7.

Membantu Pejabat-Pejabat Cawangan DBKL dan Jabatan Pengurusan Perumahan di dalam pelaksanaan tindakan penguatkuasaan.

 

8.

Menyediakan dan memberi perkhidmatan kawalan keselamatan fizikal ke atas harta benda Datuk Bandar.

 

9.

Memberi perkhidmatan bantuan menyelamat apabila berlaku sebarang bencana dan bertindak sebagai Sekretariat Bilik Gerakan Pusat Bantuan Bencana Peringkat Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.

 

PERWAKILAN KUASA

AKTA

  1. Akta Kerajaan Tempatan 1976.
  2. Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974.
  3. Akta Pengangkutan Jalan 1987.
     
  UNDANG-UNDANG KECIL
  1. Undang-Undang Kecil Taman (Wilayah Persekutuan) 2012.
  2. Undang-Undang Kecil Pemungutan, Pembuangan Dan Pelupusan Sampah Sarap (Wilayah Persekutuan) 1981.
  3. Undang-Undang Kecil Iklan (Wilayah Persekutuan) 1982.
  4. Undang-Undang Kecil Tandas Awam (Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur) 1986.
  5. Undang-Undang Kecil Perlesenan Penjaja dan Gerai (Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur) 1990.
  6. Undang-Undang Kecil Kerajaan Tempatan (Iklan Pilihanraya) (Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur) 1990.
  7. Undang-Undang Kecil Larangan Meludah (Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur) 1991.
  8. Undang-Undang Kecil Vandalisme (Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur) 1991.
  9. Undang-Undang Kecil Kerajaan Tempatan (Dataran Merdeka Wilayah Pesekutuan Kuala Lumpur) 1992.
  10. Undang-Undang Kecil Pengangkutan Bahan (Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur) 1997.
  11. Undang-Undang Kecil Perumahan Awam (Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur) 2000.
  12. Undang-Undang Kecil Pasar Borong (Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur) 2002.
  13. Undang-Undang Kecil Establishmen Kecantikan dan Kesihatan (Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur) 1985.
  14. Undang-Undang Kecil Bangunan (Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur) 1985.
  15. Undang-Undang Kecil Kerjatanah (Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur) 1988.
     
  LAIN-LAIN PERWAKILAN KUASA
  1. Kaedah-kaedah Lalulintas Jalan 1959.
  2. Perintah Lalulintas Jalan (Peruntukan Mengenai Tempat Letak Kereta) (Ibu Kota) 1969.
  3. Perintah Lalulintas Jalan (Letak Kereta Bermeter) (Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur) 1984.