Print

List of Legislations

The list of legislations that are enforced by the Mayor of Kuala Lumpur

 NO.
ACTS
SUBSIDIARY LEGISLATIONS
1. Akta Ibu Kota Persekutuan 1960 (1) Peraturan-Peraturan Lembaga Penasihat Bandaraya Kuala Lumpur 1989
(2) Perintah Ibu Kota Persekutuan (Kawasan Bandaraya) 1974
2. Akta Kerajaan Tempatan 1976 (1) Bayaran-Bayaran Yang Kena Dibayar Untuk Kelewatan Membayar Kadar
(2) Bayaran-Bayaran Bagi Waran Tahanan
(3) UUK (Lembu Kerbau) Perbandaran Kuala Lumpur 1968
(4) UUK Pengendali Makanan (WP) 1979
(5) UUK Kedai Gunting Rambut & Pendandan Rambut (WP) 1979
(6) UUK Stor Kayu & Kerja Kayu (WP) 1981
(7) UUK Kolam Renang (WP) 1981
(8) UUK Pemungutan, Pembuangan & Pelupusan Sampah-Sarap (WP) 1981
(9) Pemberitahuan Mengenai Fi Bagi Pelupusan Sampah-Sarap Di Longgokan Sampah
(10) UUK Iklan (WP) 1982
(11) UUK Pelesenan Tempat Letak Kereta Persendirian (WP) 1982
(12) UUK Pasar (WP) 1984
(13). UUK Pelesenan Establisymen Makanan (WPKL) 1985
(14) Pengisytiharan Di Bawah Seksyen 81(K)
(15) UUK Kedai Dobi (WPKL) 1985
(16) UUK Kerajaan Tempatan (Mengkompaunkan Kesalahan-Kesalahan) (WPKL) 1986
(17) UUK Tandas Awam (WPKL) 1986
(18) Pemberitahuan Caj Bagi Penggunaan Tandas Awam
(19) UUK Pelesenan Tred, Perniagaan & Perindustrian (WPKL) 1986
(20) Kaedah-Kaedah Pegawai DBKL (Kelakuan & Tatatertib) 1989
(21) UUK Pelesenan Penjaja & Gerai (WPKL) 1989
(22) UUK Kerajaan Tempatan (Iklan Pilihanraya) (WPKL) 1990
(23) UUK Pelesenan Anjing & Rumah Pembiakan Anjing (WPKL) 1991
(24) UUK Vandalisme (WPKL) 1991
(25) UUK Larangan Meludah (WPKL) 1991
(26) Kaedah-Kaedah Pegawai Penguatkuasaan DBKL (Kelakuan & Tatatertib) 1992
(27) UUK Kerajaan Tempatan (Dataran Merdeka) (WPKL) 1992
(28) UUK Bahagian VIII Lembaga Bandaran Kuala Lumpur (Pembatalan) 1993
(29) UUK Pengangkutan Bahan (WPKL) 1997
(30) UUK Perumahan Awam (WPKL) 2000
(31) UUK Pasar Borong (WPKL) 2002
(32) UUK Establismen Kecantikan Dan Kesihatan (WPKL) 2003
(33) UUK Taman (WPKL) 2012
(34) UUK Krematorium (WPKL) 2013
3. Akta Jalan, Parit & Bangunan 1974 (1) UUK Kerjatanah (WPKL) 1988
(2) UUK Bangunan (WPKL) 1985
(3) UUK Jalan, Parit & Bangunan (Mengkompaun Kesalahan-Kesalahan) (WPKL) 1985
(4) UUK Jalan, Parit & Bangunan (Mendapatkan Tunggakan) (WPKL) 1990
(5) Perisytiharan Di Bawah Seksyen 97 - Premis Yang Boleh Diperiksa Pada Wakru Malam
4. Akta (Perancangan) Wilayah Persekutuan 1982 (1) Kaedah-Kaedah Ranchangan (Pembangunan) 1970
(2) Kaedah-Kaedah (Perancangan) (Kelas-Kelas Kegunaan) Bandaraya Kuala Lumpur 1980
(3) Kaedah-Kaedah (Perancangan) (Zon & Kepadatan) Wilayah Persekutuan 1985
(4) Kaedah-Kaedah (Perancangan) Wilayah Persekutuan (Mengkompaunkan Kesalahan) 1986
(5) Kaedah-Kaedah (Perancangan) (Lembaga Rayuan) Wilayah Persekutuan 1997
(6) Pengecualian Di Bawah Kaedah 14 KaedahKaedah Ranchangan (Pembangunan) 1970
(7) Kaedah-Kaedah (Perancangan) WPKL (Tatacara Untuk Pemulangan Caj Pembangunan) 2007
(8) Kaedah-Kaedah (Perancangan) Caj Pembangunan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 2013
5. Akta Pengangkutan Jalan 1987 (1) Kaedah-Kaedah Lalulintas Jalan 1959
(2) Kaedah-Kaedah Lalulintas Jalan (Saiz, Warna & Jenis) 1959
(3) Kaedah-Kaedah Kenderaan Barangan (Memuatkan & Memunggah) (Kuala Lumpur) 1962
(4) Perintah Lalulintas Jalan (Peruntokan Mengenai Tempat Letak Kereta) (Ibu Kota) 1969
(5) Perintah Lalulintas Jalan (Peruntukan Terminal Bas) (Bandaraya Kuala Lumpur) 1973
(6) Perintah Lalulintas Jalan (Letak Kereta Bermeter) (Wilayah Persekutuan) 1984
(7) Perintah Pengangkutan Jalan (Larangan Ke Atas Penggunaan Jalan) (Bandaraya Kuala Lumpur) 1989
(8) Perintah Had Laju (Bandaraya Kuala Lumpur) 1989
(9) Perintah Pengangkutan Jalan (Kenderaan Bergerak Perlahan) (Larangan Ke Atas Penggunaan Jalan)(Bandaraya Kuala Lumpur) 1994
(10) Kaedah-Kaedah Lalulintas Jalan (Mata Demerit) 1997
(11) Perintah Pengangkutan Jalan (Larangan Ke Atas Penggunaan Jalan) (Bandaraya Kuala Lumpur)(No. 4) 1997
(12) Kaedah-Kaedah Pengangkutan Jalan (Pengkompaunan Kesalahan) 2003
(13) Kaedah-Kaedah Pengangkutan Jalan (Notis Di Bawah Subseksyen 53(1)) 2003
(14) Perintah Pengangkutan Jalan (Perhentian Teksi) (WPKL) 2007
(15) Kaedah-Kaedah Pengangkutan Jalan (Fi Bagi Pengapitan, Pengalihan dan Penahanan Motor) 2012
6. Akta Bandaraya Kuala Lumpur 1971  
7. Akta Perlembagaan (Pindaan) (No. 2) 1973  
8. Akta Hiburan (Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur) 1992 (1) Kaedah-Kaedah Hiburan (WPKL) 1993
(2) Kaedah-Kaedah Hiburan (WPKL) (Mengkompaunkan Kesalahan) 1993
(3) Perintah Hiburan (WPKL) (Perisytiharan) 1994
(4) Perintah Hiburan (WPKL) (Perisytiharan) 2012
(5) Kaedah-Kaedah Pusat Siber dan Kafe Siber (WPKL) 2012
9. Akta Hotel (Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur) 2003 (1) Peraturan-Peraturan Hotel (WPKL) (Pengkompaunan Kesalahan) 2005