Cetak

Senarai Perundangan

Senarai Perundangan Yang Dikuatkuasakan Oleh Datuk Bandar Kuala Lumpur

 BIL.
AKTA
PERUNDANGAN SUBSIDIARI
1. Akta Ibu Kota Persekutuan 1960 (AKTA 190) (1) Peraturan-Peraturan Lembaga Penasihat Bandaraya Kuala Lumpur 1989 (P.U. (A) 172/1989)
(2) Perintah Ibu Kota Persekutuan (Kawasan Bandaraya) 1974 (P.U. (A) 42/1974)
2. Akta Kerajaan Tempatan 1976 (AKTA 171) (1) Bayaran-Bayaran Yang Kena Dibayar Untuk Kelewatan Membayar Kadar (P.U. (B)698/1976)
(2) Bayaran-Bayaran Bagi Waran Tahanan (P.U. (B)699/1976)
(3) UUK (Lembu Kerbau) Perbandaran Kuala Lumpur 1968 (P.U.(A)3/1968)
(4) UUK Pengendali Makanan (WP) 1979 (P.U.(A)327/1979)
(5) UUK Kolam Renang (WP) 1981 (P.U. (A) 276/1981)
(6) UUK Pemungutan, Pembuangan & Pelupusan Sampah-Sarap (WP) 1981 (P.U. (A) 378/1981)
(7) Pemberitahuan mengenai fi bagi pelupusan sampah sarap di longgokan sampah (P.U. (B) 218/1995)
(8) UUK Iklan (WP) 1982 (P.U. (A) 187/1982)
(9) UUK Pelesenan Tempat Letak Kereta Persendirian (WP) 1982 (P.U. (A) 208/1982)
(10) Pengisytiharan Di Bawah Seksyen 81(k) (P.U. (B) 295/1985)
(11) UUK Kerajaan Tempatan     (Mengkompaunkan Kesalahan-Kesalahan) (WPKL) 1986 (P.U. (A) 241/1986)
(12) UUK Tandas Awam (WPKL) 1986 (P.U. (A) 242/1986)
(13). UUK Tandas Awam (WPKL) 2007 - Caj Bagi Penggunaan Tandas Awam (P.U. (B) 326/2007)
(14) Kaedah-Kaedah Pegawai DBKL   (Kelakuan & Tatatertib) 1989 (P.U. (A) 171/1989)
(15) UUK Kerajaan Tempatan (Iklan Pilihanraya)(WPKL) 1990 (P.U. (A) 311/1990)
(16) UUK Pelesenan Anjing & Rumah Pembiakan Anjing (WPKL) 1991 (P.U. (A) 470/1991)
(17) UUK Vandalisme (WPKL) 1991 (P.U. (A) 51/1991)
(18) Kaedah-Kaedah Pegawai   Penguatkuasa DBKL (Kelakuan & Tatatertib) 1992 (P.U. (A) 57/1992)
(19) UUK Kerajaan Tempatan (Dataran Merdeka)(WPKL) 1992 (P.U. (A) 304/1992)
(20) UUK Pengangkutan Bahan (WPKL) 1997 (P.U. (A) 498/1997)
(21) UUK Perumahan Awam (WPKL) 2000 (P.U. (A) 468/2000)
(22) UUK Pasar Borong (WPKL) 2002 (P.U. (A) 278/2002)
(23) UUK Taman (WPKL) 2012 (P.U. (A) 21/2012)
(24) UUK Krematorium (WPKL) 2013 (P.U. (A) 362/2013)
(25) UUK Pelesenan Tred, Perniagaan   &   Perindustrian (WPKL) 2016 (P.U. (A) 230/2016)
(26) UUK Pelesenan Pasar (WPKL) 2016 (P.U. (A) 255/2016)
(27) UUK Pelesenan Penjaja (WPKL) 2016 (P.U. (A) 343/2016)
(28) UUK Pelesenan Petempatan Makanan (WPKL) 2016 (P.U. (A) 361/2016)
(29) UUK Larangan Meludah (WPKL) 2017 (P.U. (A) 76/2017)
3. Akta Jalan, Parit & Bangunan 1974 (AKTA 133) (1) UUK Kerjatanah (WPKL) 1988 (P.U. (A) 396/1988)
(2) UUK Bangunan (WPKL) 1985 (P.U. (A) 537/1985)
(3) UUK Jalan, Parit dan Bangunan (Mengkompaun Kesalahan-Kesalahan (WPKL) 1985 (P.U. (A) 525/1985)
(4) UUK Jalan, Parit dan Bangunan (Mendapatkan Tunggakan) (WPKL) 1990 (P.U. (A) 342/1990)
(5) Perisytiharan Di Bawah Seksyen 97 – Premis Yang Boleh Diperiksa Pada Waktu Malam (P.U. (B) 256/1994)
4. Akta (Perancangan) Wilayah Persekutuan 1982 (AKTA 267) (1) Kaedah-Kaedah Ranchangan (Pembangunan) 1970 (P.U. (A) 7/1971)
(2) Kaedah-Kaedah (Perancangan) (Zon dan Kepadatan) Wilayah Persekutuan 1985 (P.U. (A) 501/1985)
(3) Kaedah-Kaedah (Perancangan)(Lembaga Rayuan) Wilayah Persekutuan 1997 (P.U. (A) 376/1997)
(4) Pengecualian di bawah kaedah 14 Kaedah-Kaedah Ranchangan (Pembangunan) 1970 (P.U. (B) 397/1996)
(5) Kaedah-Kaedah (Perancangan) WPKL (Tatacara Untuk Pemulangan Caj Pembangunan) 2007 (P.U. (A) 380/2007)
(6) Kaedah-Kaedah (Perancangan) Caj Pembangunan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 2013 (P.U. (A) 246/2013)
(7) Kaedah-Kaedah (Perancangan) Wilayah Persekutuan (Pengkompaunan Kesalahan) 2015 (P.U. (A) 171/2015)
(8) Kaedah-Kaedah (Perancangan) (Kelas-Kelas Kegunaan Tanah Dan Bangunan)(WPKL) 2018 (P.U. (A) 276/2018)
(9) Kaedah-Kaedah (Perancangan) Wilayah Persekutuan (Fi Bagi Pembelian Pelan Tempatan) 2018 (P.U. (A) 273/2018)
(10) Pemberitahuan Mengenai Penerimaan Draf Pelan Bandar Raya Kuala Lumpur 2020 (P.U. (B) 611/2018)
5. Akta Pengangkutan Jalan 1987 (AKTA 333) (1) Kaedah-Kaedah Lalulintas Jalan 1959 (L.N. (A) 166/1959)
(2) Kaedah-Kaedah Lalulintas Jalan (Saiz, Warna & Jenis) 1959 (L.N. 167/1959)
(3) Kaedah-Kaedah Kenderaan Barangan (Memuatkan dan Memunggah) (Kuala Lumpur) 1962 (L.N. 294/1962)
(4) Perintah Lalulintas Jalan (Peruntukan Terminal Bas)(Bandaraya Kuala Lumpur) 1973 (P.U. (A) 60 /1973)
(5) Perintah Had Laju (Bandaraya Kuala Lumpur) 1989 (P.U. (A) 24/1989)
(6) Perintah Pengangkutan Jalan (Kenderaan Bergerak Perlahan)(Larangan Ke Atas Penggunaan Jalan)(Bandaraya Kuala Lumpur) 1994 (P.U. (A) 400/1994)
(7) Kaedah-Kaedah Lalulintas Jalan (Mata Demerit) 1997 (P.U. (A) 79/1997)
(8) Kaedah-Kaedah Pengangkutan Jalan (Pengkompaunan Kesalahan) 2003 (P.U. (A) 103/2003)
(9) Kaedah-Kaedah Pengangkutan Jalan (Notis Di Bawah Subseksyen 53(1)) 2003 (P.U. (A) 104/2003)
(10) Perintah Pengangkutan Jalan (Perhentian Teksi)(WPKL) 2007 (P.U. (A) 78/2007)
(11) Kaedah-Kaedah Pengangkutan Jalan (Fi Bagi Pengapitan, Pengalihan dan Penahanan Kenderaan Motor) 2012 (P.U. (A) 11/2012)
(12) Perintah Pengangkutan Jalan (Peruntukan Tempat Letak Kereta) WPKL 2016 (P.U. (A) 196/2016)
(13) Perintah Pengangkutan Jalan (Perizaban Jalan Sebagai Tempat Letak Kereta Bagi Kenderaan Orang Kurang Upaya)(WPKL) 2017 (P.U. (A) 58/2017)
6. Akta Bandaraya Kuala Lumpur 1971 (AKTA 59)  
7. Akta Perlembagaan (Pindaan) (No. 2) 1973 (AKTA A206)  
8. Akta Hiburan (Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur) 1992 (1) Kaedah-Kaedah Hiburan (WPKL) 1993 (P.U. (A) 259/1993)
(2) Kaedah-Kaedah Hiburan (WPKL) (Mengkompaunkan Kesalahan) 1993 (P.U. (A) 260/1993)
(3) Perintah Hiburan (WPKL) (Perisytiharan) 1994 (P.U. (A) 306/1994)
(4) Perintah Hiburan (WPKL) (Perisytiharan) 2011 (P.U. (A) 327/2011)
(5) Kaedah-Kaedah Pusat Siber dan Kafe Siber (WPKL) 2012 (P.U. (A) 179/2012)
9. Akta Hotel (Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur) 2003 (1) Peraturan-Peraturan Hotel (WPKL)(Pengkompaunan Kesalahan) 2013 (P.U. (A) 283/2013)

 

Jumlah Akta : 9

Jumlah perundangan subsidiari : 65