Ahad, 25 Ogos 2019 [ 10:05:26 AM ]
A- A A+

Default ThemeGreen ThemeRed ThemeYellow Theme

Cetak

Perkhidmatan Kami

Objektif

 1. Memberi nasihat kepada Datuk Bandar Kuala Lumpur dalam hal ehwal kewangan.
 2. Merancang, mengawal dan mengurus kewangan dan harta benda Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.
 3. Memaksimakan kutipan pendapatan dari sumber-sumber kewangan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.
 4. Membekalkan maklumat-maklumat kewangan terkini kepada pengguna-pengguna yang berkaitan.
 5. Mengurus perlindungan harta-harta Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.

 

Fungsi

 1. Menyediakan sistem kewangan yang sistematik selaras dengan akta-akta yang digunapakai aturcara kewangan, peraturan-peraturan kewangan kerajaan dan juga piawaian perakaunan yang diterima umum.
 2. Mengutip hasil-hasil DBKL.
 3. Menyediakan maklumat kewangan untuk kegunaan semua pihak yang berkepentingan.
 4. Menyediakan belanjawan tahunan dengan mengutamakan kemudahan untuk pembayar cukai serta wargakota.
 5. Mengendalikan sistem bayaran yang cekap dan teratur
 6. Menyediakan sistem kawalan dalaman untuk memastikan pentadbiran kewangan selaras dengan akta dan peraturan yang digunapakai oleh DBKL.
 7. Menguruskan skim insurans untuk melindungi harta benda
 8. Menjadi ahli Jawatankuasa Pelaksanaan Projek-Projek Khas dan Penswastaan oleh DBKL.