Ahad, 30 April 2017 [ 8:45:01 PM ]
A- A A+

Default ThemeGreen ThemeRed ThemeYellow Theme

Kenyataan Tender Bil. 07/2017

Tarikh Iklan Tender : 12 April 2017

 

Datuk Bandar Kuala Lumpur mempelawa kontraktor/pembekal yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia (KKM) dan/atau Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) dalam Gred, Kategori, Pengkhususan atau Kod Bidang berkaitan dan yang masih dibenarkan membuat tawaran bagi kerja berikut:-

 

**Ralat Kenyataan Tender Bil. 7/2017

BIL. TENDER BUTIR-BUTIR TENDER KELAYAKAN PETENDER TARIKH TENDER DIBUKA, TAKLIMAT TAPAK DAN TENDER DITUTUP HARGA DOKUMEN
2017/A039

Membekal, Memasang, Mendokumentasi Dan Mengujitauliah Pelbagai Perkakasan ICT Di Jabatan-Jabatan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur Tahun 2017.

 

 

Bumiputera, Berdaftar Dengan KKM
210101 Atau 210102

Tarikh Tender Dibuka

12 April 2017 (Rabu)

Tarikh Tender Ditutup

3 Mei 2017 (Rabu)
RM300.00
2017/A040

Menyewa Desktop Dan Notebook Komputer Ke Pelbagai Jabatan Di Dewan Bandaraya Kuala Lumpur Selama 4 Tahun.

 

 

 

Bumiputera, Berdaftar Dengan KKM
210101 Atau 210102  Atau 210109

Tarikh Tender Dibuka

12 April 2017 (Rabu)

Tarikh Tender Ditutup

3 Mei 2017 (Rabu)
RM300.00
2017/A041

Cadangan Menaiktaraf Persimpangan Persiaran Mewah Dari Jalan Lingkaran Tengah 2 & Persimpangan Berdekatan Di Bandar Tun Razak, Kuala Lumpur.

 

 

Berdaftar Dengan CIDB
Gred  G6
Kategori CE
Pengkhususan
CE01 Dan CE21 Dan CE42

Tarikh Tender Dibuka

12 April 2017 (Rabu)

Tarikh Tender Ditutup

3 Mei 2017 (Rabu)

 

RM500.00 
2017/A042

Cadangan Pembinaan Jalan Sambungan Dari Jalan 3/144A Ke Jalan 2/142A, Connaught, Cheras Kuala Lumpur.

 

 

Berdaftar Dengan CIDB
Gred  G6
Kategori CE
Pengkhususan
CE01 Dan CE02 Dan CE21  Dan CE42

Tarikh Tender Dibuka

12 April 2017 (Rabu)

Tarikh Tender Ditutup

3 Mei 2017 (Rabu)

 

RM450.00 
2017/A043

Cadangan Membekal, Memasang, Mengujiterima Dan Menyelenggara Sistem Closed-Circuit Television (CCTV) Dan Sistem e-Logger Di Dalam Lif Dan Lobi Kawasan Perumahan Awam Dan Projek Perumahan Rakyat, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur Selama Tiga (3) Tahun Secara Sewaan.


 

 

Berdaftar Dengan CIDB
Gred  G6/G7
Kategori ME
Pengkhususan
M03 Dan E02

Tarikh Taklimat Tapak

14 April 2017 (Jumaat)

9.30 Pagi – 10.30 Pagi

Bilik Taklimat, Tingkat 3, Menara DBKL 3, Jalan Raja Abdullah.

Tarikh Tender Ditutup

5 Mei 2017 (Jumaat)
RM400.00

 

 1. Dokumen tender 2017/A043 hanya boleh dibeli di atas talian (online) di laman sesawang eperolehan.dbkl.gov.my selepas Sesi Taklimat Tapak.

 2. Kehadiran ke Sesi Taklimat bagi tender 2017/A043 adalah DIWAJIBKAN. PENAMA DALAM SIJIL SAHAJA yang dibenarkan hadir ke Sesi Taklimat dan hendaklah membawa :-

  1. Sijil asal dan salinan Perakuan Pendaftaran dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan yang dikeluarkan oleh CIDB

  2. Cop Syarikat (Rubber Stamp)

 3. Petender yang gagal mengemukakan perkara-perkara di atas tidak dibenarkan untuk mengikuti sesi taklimat.

 4. Bagi pembelian dokumen tender, petender/wakil hendaklah mendaftar terlebih dahulu secara online di laman sesawang eperolehan.dbkl.gov.my. Petender hendaklah memastikan sijil yg didaftarkan di e-perolehan DBKL masih berkuatkuasa semasa memohon tawaran.
 5. Pendaftaran kontraktor secara online perlu disahkan terlebih dahulu dikaunter Jabatan Pentadbiran, Bahagian Pengurusan Perolehan, Tingkat 32, Menara DBKL 3, Bandar Wawasan, Jalan Raja Abdullah, 50300 Kuala Lumpur. Petender hendaklah membawa sijil asal dan salinan Sijil Suruhanjaya Syarikat Malaysia(SSM), Sijil Perolehan Kerja Kerajaan(SPKK), Sijil Perakuan Pendaftaran(CIDB), Pengiktirafan Bumiputera dengan PKK/BPKU dan Sijil Kementerian Kewangan dan Taraf Bumiputera (KKM) bagi proses pengesahan.

 6. Petender DIBENARKAN mengemukakan surat “Kebenaran Khas Menyertai Tender Di Luar Bidang Pengkhususan” yang dikeluarkan oleh Pejabat CIDB mengikut negeri pendaftaran syarikat dan perlu dikemukakan terlebih dahulu di Kaunter Perolehan untuk disahkan sebelum pembelian dokumen secara online dibuat. Surat kebenaran khas menyertai tender bagi Gred yang lebih tinggi/rendah adalah TIDAK DITERIMA.

 7. Dokumen tender yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat yang dimeterikan dan ditulis di sebelah atas kiri sampul No. Tender dan tajuk kerja berkaitan dan dimasukkan ke dalam Peti Tender tersebut di Jabatan Pentadbiran, Bahagian Pengurusan Perolehan, Tingkat 32, Menara DBKL 3, Bandar Wawasan, Jalan Raja Abdullah, 50300 Kuala Lumpur tidak lewat dari jam 12.00 tengahari pada tarikh tutup. Tawaran yang LEWAT TIDAK AKAN DIPERTIMBANGKAN sama sekali.

 8. Datuk Bandar Kuala Lumpur tidak terikat untuk menerima tawaran yang paling rendah atau mana-mana tawaran juapun.