Tuesday, 23rd May 2017 [ 5:20:53 AM ]
A- A A+

Default ThemeGreen ThemeRed ThemeYellow Theme

Kenyataan Tender Bil. 10/2017

Tarikh Iklan Tender : 12 Mei 2017

 

Datuk Bandar Kuala Lumpur mempelawa kontraktor/pembekal yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia (KKM) dan/atau Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) dalam Gred, Kategori, Pengkhususan atau Kod Bidang berkaitan dan yang masih dibenarkan membuat tawaran bagi kerja berikut:-

 

BIL. TENDER BUTIR-BUTIR TENDER KELAYAKAN PETENDER TARIKH TENDER DIBUKA, TAKLIMAT TAPAK DAN TENDER DITUTUP HARGA DOKUMEN
2017/A066

Membekal, Menghantar Dan Menyerahguna Barang-Barang Cat Dan Aksesori Cat Ke Stor Pusat Jabatan Kejuruteraan Mekanikal Dan Elektrikal Untuk Tempoh Dua (2)

 

 

 

 

 

Bumiputera, Berdaftar Dengan KKM

060401 Atau 060402

Tarikh Tender Dibuka

12 Mei 2017 (Jumaat)

Tarikh Tender Ditutup

31 Mei 2017 (Rabu)
RM300.00
2017/A067

Membekal Toner, Ink Cartridge Dan Ribbon Untuk Pelbagai Jenis Pencetak Di Dewan Bandaraya Kuala Lumpur Bagi Tempoh 1 Tahun (2017)

Harga Dokumen : RM300.00

 

 

 

 

 

Bumiputera, Berdaftar Dengan KKM

210101 Atau 210102

Tarikh Tender Dibuka

12 Mei 2017 (Jumaat)

Tarikh Tender Ditutup

31 Mei 2017 (Rabu)
RM300.00
2017/A068

Membangunkan Modul Kerja Undi Di Dalam Sistem E-Perolehan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL)

 

 

 

 

Bumiputera, Berdaftar Dengan KKM

210102 Atau 210103 Atau 210104 Atau 210105 Atau 210106 Atau 210109

Tarikh Tender Dibuka

12 Mei 2017 (Jumaat)

Tarikh Tender Ditutup

31 Mei 2017 (Rabu)

 

RM300.00 
2017/A069

Perkhidmatan Penyelenggaraan Landskap Di Taman Metropolitan Kepong, Kuala Lumpur.

 


 

 

 

Bumiputera, Berdaftar Dengan KKM

221002 Dan 222102 Dan 222104

Tarikh Taklimat Tapak

16 Mei 2017 (Selasa)

9.30 Pagi – 10.30 Pagi

Hadapan Pejabat Penyelenggaraan Taman Metropolitan Kepong

Tarikh Tender Ditutup

2 Jun 2017 (Jumaat)

 

RM300.00 
2017/A070

Perkhidmatan Penyelenggaraan Landskap Di Pedestrian Walkway Zon 5 Kuala Lumpur (Dari Jalan Conlay, Jalan Stonor, Jalan Perak, Jalan Kia Peng Hingga Persiaran Klcc Termasuk Kawasan Berlandskap Sekitarnya)

Harga Dokumen : RM300.00

Bumiputera, Berdaftar Dengan KKM

221002 Dan 222102 Dan 222104

Tarikh Taklimat Tapak

16 Mei 2017 (Selasa)

11.00 Pagi – 12.00 Tengah Hari

Bersebelahan Istana Terengganu

Tarikh Tender Ditutup

2 Jun 2017 (Jumaat)
 RM300.00
2017/A071

Cadangan Menjalankan Kerja-Kerja Pembaikan Cerun Dan Sistem Perparitan Di Jalan Kasah (Fasa 2), Medan Damansara, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.


 

 


 

 

Berdaftar Dengan CIDB

Gred G5

Kategori CE

Pengkhususan

CE08 Dan CE21

Tarikh Taklimat Tapak

17 Mei 2017 (Rabu)

9.30 Pagi – 10.30 Pagi

Depan Rumah No. 58, Jalan Kasah, Medan Damansara Kuala Lumpur.

Tarikh Tender Ditutup

5 Jun 2017 (Isnin)
RM300.00

 

 1. Dokumen tender 2017/A069, 2017/A070 dan 2017/A071 hanya boleh dibeli di atas talian (online) di laman sesawang eperolehan.dbkl.gov.my selepas Sesi Taklimat Tapak.

 2. Kehadiran ke Sesi Taklimat bagi tender 2017/A069, 2017/A070 dan 2017/A071 adalah DIWAJIBKAN. PENAMA DALAM SIJIL SAHAJA yang dibenarkan hadir ke Sesi Taklimat dan hendaklah membawa :-

  1. Sijil asal dan salinan Perakuan Pendaftaran dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan yang dikeluarkan oleh CIDB

  2. Salinan Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat Dan Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat Bumiputera yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan Malaysia (KKM)*

  3. Cop Syarikat (Rubber Stamp)

 3. Petender yang gagal mengemukakan perkara-perkara di atas tidak dibenarkan untuk mengikuti sesi taklimat.

 4. Bagi pembelian dokumen tender, petender/wakil hendaklah mendaftar terlebih dahulu secara online di laman sesawang eperolehan.dbkl.gov.my. Petender hendaklah memastikan sijil yg didaftarkan di e-perolehan DBKL masih berkuatkuasa semasa memohon tawaran.

 5. Pendaftaran kontraktor secara online perlu disahkan terlebih dahulu dikaunter Jabatan Pentadbiran, Bahagian Pengurusan Perolehan, Tingkat 32, Menara DBKL 3, Bandar Wawasan, Jalan Raja Abdullah, 50300 Kuala Lumpur. Petender hendaklah membawa sijil asal dan salinan Sijil Suruhanjaya Syarikat Malaysia(SSM), Sijil Perolehan Kerja Kerajaan(SPKK), Sijil Perakuan Pendaftaran(CIDB), Pengiktirafan Bumiputera dengan PKK/BPKU dan Sijil Kementerian Kewangan dan Taraf Bumiputera (KKM) bagi proses pengesahan.

 6. Petender DIBENARKAN mengemukakan surat “Kebenaran Khas Menyertai Tender Di Luar Bidang Pengkhususan” yang dikeluarkan oleh Pejabat CIDB mengikut negeri pendaftaran syarikat dan perlu dikemukakan terlebih dahulu di Kaunter Perolehan untuk disahkan sebelum pembelian dokumen secara online dibuat. Surat kebenaran khas menyertai tender bagi Gred yang lebih tinggi/rendah adalah TIDAK DITERIMA.

 7. Dokumen tender yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat yang dimeterikan dan ditulis di sebelah atas kiri sampul No. Tender dan tajuk kerja berkaitan dan dimasukkan ke dalam Peti Tender tersebut di Jabatan Pentadbiran, Bahagian Pengurusan Perolehan, Tingkat 32, Menara DBKL 3, Bandar Wawasan, Jalan Raja Abdullah, 50300 Kuala Lumpur tidak lewat dari jam 12.00 tengahari pada tarikh tutup. Tawaran yang LEWAT TIDAK AKAN DIPERTIMBANGKAN sama sekali.

 8. Datuk Bandar Kuala Lumpur tidak terikat untuk menerima tawaran yang paling rendah atau mana-mana tawaran juapun.