Khamis, 17 Ogos 2017 [ 5:46:10 AM ]
A- A A+

Default ThemeGreen ThemeRed ThemeYellow Theme

Kenyataan Tender Bil. 17/2017

Tarikh Iklan Tender : 28 Julai 2017

 

Datuk Bandar Kuala Lumpur mempelawa kontraktor / pembekal yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia (KKM) dan / atau Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) dalam Gred, Kategori, Pengkhususan atau Kod Bidang berkaitan dan yang masih berkuatkuasa dibenarkan membuat tawaran bagi kerja berikut:-

 

BIL. SEBUTHARGA BUTIR-BUTIR TENDER KELAYAKAN PETENDER TARIKH TENDER DIBUKA DAN TENDER DITUTUP HARGA DOKUMEN
2017/A112

Perkhidmatan Penyelenggaraan Pokok Rendang Di Sekitar Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur -  Parlimen Bandar Cheras (Zon A)

 

Bumiputera, Berdaftar Dengan KKM
221002 Dan 221003 Dan 222102 Dan 222104

Tarikh Taklimat Tapak
31 Julai 2017 (Isnin)

9.30 Pagi – 10.30 Pagi
Kanopi Taman Pudu Ulu Fasa 2

Tarikh Tender Ditutup

17 Ogos 2017 (Khamis)
RM300.00
2017/A113

Perkhidmatan Penyelenggaraan Pokok Rendang Di Sekitar Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur – Parlimen Bandar Cheras (Zon B)

 

Bumiputera, Berdaftar Dengan KKM
221002 Dan 221003 Dan 222102 Dan 222104

Tarikh Taklimat Tapak
31 Julai 2017 (Isnin)

9.30 Pagi – 10.30 Pagi
Kanopi Taman Pudu Ulu Fasa 2

Tarikh Tender Ditutup

17 Ogos 2017 (Khamis)
RM300.00
2017/A114

Perkhidmatan Penyelenggaraan Pokok Rendang Di Sekitar Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur – Parlimen Kepong (Zon A)

 

Bumiputera, Berdaftar Dengan KKM
221002 Dan 221003 Dan 222102 Dan 222104

Tarikh Taklimat Tapak
31 Julai 2017 (Isnin)

9.30 Pagi – 10.30 Pagi
Kanopi Taman Pudu Ulu Fasa 2

Tarikh Tender Ditutup

17 Ogos 2017 (Khamis)
RM300.00
2017/A115

Perkhidmatan Penyelenggaraan Pokok Rendang Di Sekitar Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur – Parlimen Kepong (Zon B)

Bumiputera, Berdaftar Dengan KKM
221002 Dan 221003 Dan 222102 Dan 222104

Tarikh Taklimat Tapak
31 Julai 2017 (Isnin)

9.30 Pagi – 10.30 Pagi
Kanopi Taman Pudu Ulu Fasa 2

Tarikh Tender Ditutup

17 Ogos 2017 (Khamis)
RM300.00
2017/A116

Perkhidmatan Penyelenggaraan Pokok Rendang Di Sekitar Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur – Parlimen Segambut (Zon A)

Bumiputera, Berdaftar Dengan KKM
221002 Dan 221003 Dan 222102 Dan 222104

Tarikh Taklimat Tapak
3 Ogos 2017 (Khamis)

9.30 Pagi – 10.30 Pagi
Kanopi Taman Pudu Ulu Fasa 2

Tarikh Tender Ditutup

22 Ogos 2017 (Selasa)
RM300.00
2017/A117

Perkhidmatan Penyelenggaraan Pokok Rendang Di Sekitar Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur – Parlimen Segambut (Zon B)

Bumiputera, Berdaftar Dengan KKM
221002 Dan 221003 Dan 222102 Dan 222104

Tarikh Taklimat Tapak
3 Ogos 2017 (Khamis)

9.30 Pagi – 10.30 Pagi
Kanopi Taman Pudu Ulu Fasa 2

Tarikh Tender Ditutup

22 Ogos 2017 (Selasa)
RM300.00
2017/A118

Perkhidmatan Penyelenggaraan Pokok Rendang Di Sekitar Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur – Parlimen Seputeh (Zon A)

Bumiputera, Berdaftar Dengan KKM
221002 Dan 221003 Dan 222102 Dan 222104

Tarikh Taklimat Tapak
3 Ogos 2017 (Khamis)

9.30 Pagi – 10.30 Pagi
Kanopi Taman Pudu Ulu Fasa 2

Tarikh Tender Ditutup

22 Ogos 2017 (Selasa)
RM300.00
2017/A119

Perkhidmatan Penyelenggaraan Pokok Rendang Di Sekitar Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur – Parlimen Seputeh (Zon B)

Bumiputera, Berdaftar Dengan KKM
221002 Dan 221003 Dan 222102 Dan 222104

Tarikh Taklimat Tapak
3 Ogos 2017 (Khamis)

9.30 Pagi – 10.30 Pagi
Kanopi Taman Pudu Ulu Fasa 2

Tarikh Tender Ditutup

22 Ogos 2017 (Selasa)
RM300.00

 

 1. Dokumen tender2017/A112, 2017/A113, 2017/A114, 2017/A115, 2017/A116, 2017/A117, 2017/A118,  Dan 2017/A119 hanya boleh dibeli di atas talian (online) di laman sesawang eperolehan.dbkl.gov.my selepas Sesi Taklimat Tapak.

 2. Kehadiran ke Sesi Taklimat bagi tender 2017/A112, 2017/A113, 2017/A114, 2017/A115, 2017/A116, 2017/A117, 2017/A118,  Dan 2017/A119 adalah DIWAJIBKAN. PENAMA DALAM SIJIL SAHAJAyang dibenarkan hadir ke Sesi Taklimat dan hendaklah membawa:-
  1. Salinan Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat Dan Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat Bumiputera yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan Malaysia (KKM)*
  2. Cop Syarikat (Rubber Stamp)

 3. Petender yang gagal mengemukakan perkara-perkara di atas tidak dibenarkan untuk mengikuti sesi taklimat.

 4. Bagi pembelian dokumen tender, petender / wakil hendaklah mendaftar terlebih dahulu secara ’Online di laman sesawang eperolehan.dbkl.gov.my. Petender hendaklah memastikan sijil yang didaftarkan di e-perolehan DBKL masih berkuatkuasa semasa memohon tawaran.

 5. Pendaftaran kontraktor secara online perlu disahkan terlebih dahulu di kaunter Jabatan Pentadbiran, Bahagian Pengurusan Perolehan, Tingkat 32, Menara DBKL 3, Bandar Wawasan, Jalan Raja Abdullah, 50300 Kuala Lumpur. Petender hendaklah membawa sijil asal dan salinan Sijil Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM), Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK), Sijil Perakuan Pendaftaran (CIDB), Pengiktirafan Bumiputera dengan PKK / BPKU dan Sijil Kementerian Kewangan dan Taraf Bumiputera (KKM) bagi proses pengesahan.

 6. Petender DIBENARKAN mengemukakan surat “Kebenaran Khas Menyertai Tender Di Luar Bidang Pengkhususan” yang dikeluarkan oleh Pejabat CIDB mengikut negeri pendaftaran syarikat dan perlu dikemukakan terlebih dahulu di Kaunter Perolehan untuk disahkan sebelum pembelian dokumen secara online dibuat. Surat kebenaran khas menyertai tender bagi Gred yang lebih tinggi / rendah adalah TIDAK DITERIMA.

 7. Dokumen tender yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat yang dimeterikan dan ditulis di sebelah atas kiri sampul No. Tender dan tajuk kerja berkaitan dan dimasukkan ke dalam Peti Tender tersebut di Jabatan Pentadbiran, Bahagian Pengurusan Perolehan, Tingkat 32, Menara DBKL 3, Bandar Wawasan, Jalan Raja Abdullah, 50300 Kuala Lumpur tidak lewat dari jam 12.00 tengahari pada tarikh tutup. Tawaran yang LEWAT TIDAK AKAN DIPERTIMBANGKAN sama sekali.

 8. Datuk Bandar Kuala Lumpur tidak terikat untuk menerima tawaran yang paling rendah atau mana-mana tawaran juapun.