Sabtu, 18 November 2017 [ 1:35:59 AM ]
A- A A+

Default ThemeGreen ThemeRed ThemeYellow Theme

Kenyataan Sebutharga Bil. 37/2017

Tarikh Iklan Sebutharga : 10 November 2017

 

Datuk Bandar Kuala Lumpur mempelawa kontraktor / pembekal yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia (KKM), Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK), Bahagian Pembangunan Kontraktor dan Usahawan (BPKU), Kementerian Kerja Raya Malaysia dan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB) yang beralamat di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur sahaja dalam Gred, Kategori dan Pengkhususan berkaitan dan yang masih berkuatkuasa dibenarkan membuat tawaran bagi kerja berikut:-

 

BIL. SEBUTHARGA BUTIR-BUTIR SEBUTHARGA KELAYAKAN PETENDER TARIKH SEBUTHARGA DIBUKA, TAKLIMAT TAPAK DAN SEBUTHARGA DITUTUP HARGA DOKUMENTASI
2017/B118SS

Membekal dan Menghantar Peluru ke Jabatan Penguatkuasaan, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur bagi Tempoh 1 Tahun.

Bumiputera

Berdaftar Dengan KKM

(Beralamat di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

sahaja),

Kod Bidang Baru

120102

Tarikh Sebutharga dibuka

10 November 2017

(Jumaat)

Tarikh Sebutharga ditutup

23 November 2017

(Khamis)

RM50.00
2017/B175 Membekal, Menghantar dan Menyerahguna Peralatan Perkakas Elektrik dan Aksesori ke Stor Pusat Jabatan Kejuruteraan Mekanikal dan Elektrikal untuk Tempoh Dua (2) Tahun.

Bumiputera

Berdaftar Dengan KKM

(Beralamat di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

sahaja),

Kod Bidang Baru

020301

Tarikh Taklimat

Tapak

15 November 2017

(Rabu)

9.30 Pagi – 10.30 Pagi

Bilik Mesyuarat, Bahagian Perolehan & Stor, KM 4, Jalan Cheras, 56100 Kuala Lumpur.

Tarikh Sebutharga ditutup

29 November 2017

(Rabu)


 

 

RM50.00
2017/B176

Membekal, Menghantar dan Menyerahguna Aksesori Mesin ke Stor Pusat Jabatan Kejuruteraan Mekanikal dan Elektrikal untuk Tempoh Dua (2) Tahun.

Bumiputera

Berdaftar Dengan KKM

(Beralamat di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

sahaja),

Kod Bidang Baru

110301 atau 110302 atau 130101 atau 130102

Tarikh Taklimat

Tapak

15 November 2017

(Rabu)

9.30 Pagi – 10.30 Pagi

Bilik Mesyuarat, Bahagian Perolehan & Stor, KM 4, Jalan Cheras, 56100 Kuala Lumpur.

Tarikh Sebutharga ditutup

29 November 2017

(Rabu)

RM50.00
2017/B177

Membekal, Menghantar dan Menyerahguna Peralatan Gotong-Royong dan Keselamatan Jalan Raya ke Stor Pusat Jabatan Kejuruteraan Mekanikal dan Elektrikal untuk Tempoh Dua (2) Tahun

 

Bumiputera

 

Berdaftar Dengan KKM

 

(Beralamat di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

 

sahaja),

 

Kod Bidang Baru

 

020401 dan 090201

 

 

Tarikh Taklimat

Tapak

15 November 2017

(Rabu)

9.30 Pagi – 10.30 Pagi

Bilik Mesyuarat, Bahagian Perolehan & Stor, KM 4, Jalan Cheras, 56100 Kuala Lumpur.

Tarikh Sebutharga ditutup

29 November 2017

(Rabu)

 RM50.00
2017/B178

Membekal, Menghantar dan Menyerahguna Peralatan Keselamatan dan Perlindungan ke Stor Pusat Jabatan Kejuruteraan Mekanikal dan Elektrikal untuk Tempoh Dua (2) Tahun.

 

Bumiputera

Berdaftar Dengan KKM

(Beralamat di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

sahaja),

Kod Bidang Baru

090201 atau 120401

 

Tarikh Taklimat

Tapak

15 November 2017

(Rabu)

9.30 Pagi – 10.30 Pagi

Bilik Mesyuarat, Bahagian Perolehan & Stor, KM 4, Jalan Cheras, 56100 Kuala Lumpur.

Tarikh Sebutharga ditutup

29 November 2017

(Rabu)

 RM50.00

2017/B180

 Perkhidmatan Pembersihan dan Pencucian Terminal Tun Razak, Jalan Tun Razak, Kuala Lumpur untuk Tempoh 24 Bulan.

Bumiputera

Berdaftar Dengan KKM

(Beralamat di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

sahaja),

Kod Bidang Baru

221001 atau 221002 atau 221003

 

Tarikh Sebutharga dibuka

10 November 2017

(Jumaat)

Tarikh Sebutharga ditutup

23 November 2017

(Khamis)

 RM50.00

 

 1. Dokumen sebutharga 2017/B175, 2017/B176, 2017/B177 dan 2017/B178 boleh dibeli Secara ’Online’ di laman http://eperolehan.dbkl.gov.my selepas Sesi Taklimat Tapak.

 2. Kehadiran ke Sesi Taklimat bagi sebutharga 2017/B175, 2017/B176, 2017/B177 dan 2017/B178 adalah DIWAJIBKAN. PENAMA DALAM SIJIL SAHAJA yang dibenarkan hadir ke Sesi Taklimat hendaklah membawa seperti berikut :
  (i) Sijil asal dan salinan Perakuan Pendaftaran dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan yang dikeluarkan oleh CIDB*
  (ii) Surat pengiktirafan Bumiputera dengan BPKU (jika berkaitan)*
  (iii) Salinan Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat Dan Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat Bumiputera yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan Malaysia (KKM)*
  (iv) Cop Syarikat (Rubber Stamp)

  * Mengikut kelayakan tender yang ingin disertai.

 3. Petender yang gagal mengemukakan perkara-perkara di atas tidak dibenarkan untuk mengikuti sesi taklimat.

 4. Bagi Pembelian Dokumen sebutharga, Petender / wakil hendaklah mendaftarterlebih dahulu secara ’Online’ di laman http://eperolehan.dbkl.gov.my. Petender hendaklah memastikan Sijil yang didaftarkan di e-perolehan DBKL masih berkuatkuasa semasa memohon tawaran.

 5. Pendaftaran kontraktor secara online perlu disahkan terlebih dahulu di kaunter Jabatan Pentadbiran, Bahagian Pengurusan Perolehan, Tingkat 32, Menara DBKL 3, Bandar Wawasan, Jalan Raja Abdullah, 50300 Kuala Lumpur. Petender hendaklah membawa sijil asal dan salinan i) Sijil Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM), ii) Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK), iii) Sijil Perakuan Pendaftaran (CIDB), iv) Pengiktirafan Bumiputera dengan BPKU dan Sijil Kementerian Kewangan dan Taraf Bumiputera (KKM) bagi proses pengesahan.

 6. Dokumen sebutharga yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat yang dimeterikan dan ditulis di sebelah atas kiri sampul No. Sebutharga dan tajuk kerja berkaitan dan dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga tersebut di Jabatan Pentadbiran, Bahagian Pengurusan Perolehan, Tingkat 32, Menara DBKL 3, Bandar Wawasan, Jalan Raja Abdullah, 50300 Kuala Lumpur tidak lewat dari jam 12.00 tengahari pada tarikh tutup. Tawaran yang LEWAT TIDAK AKAN DIPERTIMBANGKAN sama sekali.

 7. Datuk Bandar Kuala Lumpur tidak terikat untuk menerima tawaran yang paling rendah atau mana-mana tawaran juapun.

 8. Sekiranya petender tidak mendapat sebarang jawapan daripada Datuk Bandar Kuala Lumpur dalam tempoh enam (6) bulan daripada tarikh iklan ditutup maka tawaran dianggap tidak berjaya.