Rabu, 26 Februari 2020 [ 5:56:55 AM ]
A- A A+

Default ThemeGreen ThemeRed ThemeYellow Theme

Cetak

Piagam Pelanggan

 

1.

Memastikan permohonan-permohonan yang lengkap dan mematuhi syarat-syarat pelesenan diproses dan keputusan permohonan dikeluarkan dalam tempoh yang ditetapkan mengikut kategori jenis lesen seperti berikut: 

NO.  JENIS LESEN  JENIS PERMOHONAN 
     BARU
(HARI BEKERJA)
 PEMBAHARUAN
(HARI BEKERJA)
 1.1 Lesen Komposit (Premis & Iklan Papan Tanda)   Automatik
(Lesen Tetap)
14 Hari
(Lesen Bersyarat) 
  Proses Ekspress  * Serta Merta
  Proses JKP Online 7
  Proses Melalui Mesyuarat Jawatankuasa 14 - 30
1.2 Lesen Penjaja
  Lesen Pasar Berbangunan *Hari Yang Sama *Hari Yang Sama
  Lesen Pusat Penjaja *Hari Yang Sama *Hari Yang Sama
  Lesen Pasar Tani *Hari Yang Sama *Hari Yang Sama
  Lesen Pasar Terbuka 14 *Hari Yang Sama
  Lesen Bazaria Larut Malam 14 *Hari Yang Sama
  Lesen Pasar Malam 14 *Hari Yang Sama
  Lesen Penjaja Tepi Jalan 20 *Hari Yang Sama
  Lesen Penjaja Sementara / Bermusim 20 *Hari Yang Sama
  Lesen Penjaja Beredar 20 *Hari Yang Sama
1.3 Lesen Iklan
  Iklan Papan Tanda Sahaja  7 Automatik
  Iklan Tiang Lampu *Hari Yang Sama -
  Iklan Sepanduk *Hari Yang Sama -
  Iklan Belon *Hari Yang Sama -
  Iklan Paparan Sementara 14 -
  Paparan Iklan Luar 30 14
1.4 Lesen Aktiviti Hiburan
  Hiburan Malam 14 - 30 14
  Hiburan Permainan 14 - 30 14
  Hiburan Semasa 14 -
  Hiburan Panggung Wayang 21 14
1.5 Lesen Minuman Keras **14 - 30 **21
1.6 Lesen Tempat Letak Kereta Persendirian ****14 - 21 14
1.7  Lesen Pelbagai
  Lesen Pelelong ***14 7
  Lesen Penulis Petisyen *Hari Yang Sama *Hari Yang Sama
  Lesen Menggali Semula Kubur *Hari Yang Sama -
NOTA
 * Permohonan yang diterima selepas pukul 4.00 petang akan diproses pada hari bekerja berikutnya   
 ** Dari tarikh mesyuarat Lembaga Pelesenan Eksais   
 *** Dari tarikh keputusan temuduga mahkamah   
 **** Dari tarikh menyuarat jawatankuasa pelesenan tempat letak kereta   

 

 2.

Mempastikan Mesyuarat Jawatankuasa Pelesenan diadakan / dijalankan mengikut tempoh yang ditetapkan seperti berikut: 

 i.  Jawatankuasa Pelesenan Premis setiap minggu 
 ii. Jawatankuasa Pelesenan Iklan (Iklan Paparan Luar)  1 bulan sekali 
 iii. Lembaga Pelesenan Eksais 3 bulan sekali 
iv. Jawatankuasa Tempat Letak Kereta 1 bulan sekali
 3. Permohonan pertukaran nama pemilik dan/atau nama syarikat yang telah mematuhi syarat-syarat pelesenan akan diproses dan keputusan permohonan akan dikeluarkan dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh penerimaan permohonan.    
 4. Memberi maklumbalas awal terhadap aduan-aduan pelanggan dalam tempoh 1 hari bekerja dan mengambil tindakan keatas aduan dalam tempoh 3 hari bekerja.   
 5. Menyediakan kertas aduan untuk tindakan mahkamah dalam tempoh 60 hari bekerja selepas notis kompaun yang pertama dikeluarkan (jika bayaran kompaun tidak dijelaskan). 
6. Menyediakan persekitaran perkhidmatan kaunter yang selesa dan memberi layanan serta merta dan bersedia membantu.