Ahad, 26 Mei 2019 [ 8:18:56 AM ]
A- A A+

Default ThemeGreen ThemeRed ThemeYellow Theme

Cetak

Piagam Pelanggan

  • Menghantar Dokumen Pelantikan Konsultan ke Jabatan Undang-Undang dan Pendakwaan dalam tempoh 3 bulan dari tarikh Surat Mula Kerja.

  • Menghantar dokumen-dokumen Permohonan Perintah Pembangunan ke Urusetia Pusat Setempat (OSC) dalam tempoh 3 bulan dari tarikh pengesahan Rekabentuk oleh Pengurusan Tertinggi DBKL.

  • Menyediakan Dokumen Tender dalam tempoh 3 bulan dari tarikh Kelulusan Perancangan (Perintah Pembangunan).

  • Menghantar Dokumen Kontrak ke Jabatan Undang-Undang dan Pendakwaan dalam tempoh 2 bulan untuk tender konvensional dari tarikh pengesahan penyelarasan harga kontrak dari Jabatan Ukur Bahan .

  • Menghantar sijil bayaran ke Jabatan Kewangan dalam tempoh 5 hari bekerja dari tarikh penerimaan sijil bayaran dari Jabatan Ukur Bahan.

  • Mengadakan pemantauan projek sebulan sekali di peringkat jabatan.

  • Menilai Laporan Prestasi Kontraktor 2 kali setahun.

  • Memastikan semua aduan kerosakan kecemasan yang melibatkan nyawa dan hartabenda diambil tindakan dalam tempoh 24 jam selepas aduan diterima.

  • Semua kerosakan iaitu selain daripada kecemasan diambil tindakan dalam tempoh tiga (3) hari bekerja dari tarikh aduan diterima.

  • Memastikan bil, invois dan sijil bayaran kemajuan yang lengkap dihantar ke Jabatan Kewangan dalam tempoh sepuluh (10) hari dari tarikh penerimaan / penilaian.