Sunday, 19th August 2018 [ 12:56:46 AM ]
A- A A+

Default ThemeGreen ThemeRed ThemeYellow Theme

Kenyataan Tender Bil. 11/2018

Tarikh Iklan Tender : 31 Julai 2018

 

Datuk Bandar Kuala Lumpur mempelawa kontraktor/pembekal yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia (KKM) dan/atau Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB) dalam Gred, Kategori, Pengkhususan atau Kod Bidang berkaitan dan yang masih berkuatkuasa dibenarkan membuat tawaran bagi kerja berikut:-

 

BIL. TENDER BUTIR-BUTIR TENDER KELAYAKAN PETENDER TARIKH TENDER DIBUKA, TAKLIMAT TAPAK DAN TENDER DITUTUP HARGA DOKUMEN
2018/A107

Kerja-Kerja Menyelenggara Sistem Lif Berjenama Kone Secara Penyelenggaraan Menyeluruh Di Bangunan-Bangunan Milik Dewan Bandaraya Kuala Lumpur Bagi Tempoh Tiga Tahun (3) Tahun

 

 

 

Berdaftar Dengan CIDB

Gred G4/G5/G6/G7

Kategori ME

Pengkhususan

M03

Tarikh Tender Dibuka

31 Julai 2018 (Selasa)

Tarikh Tender Ditutup

17 Ogos 2018 (Jumaat)
RM300.00
2018/A108

Membekal Dan Menghantar Media Holtikultur Ke Jabatan Pembangunan Landskap Dan Rekreasi

 

 

 

 

 

Bumiputera Berdaftar Dengan KKM

Kod Bidang

222104 Dan 222102

Tarikh Tender Dibuka

31 Julai 2018 (Selasa)

Tarikh Tender Ditutup

17 Ogos 2018 (Jumaat)
RM300.00
2018/A109

Kerja-Kerja Penyelenggaraan Depoh, Stesen, Jejantas, Struktur Dan Mekanikal Am Bagi Jabatan Kejuruteraan Mekanikal Dewan Bandaraya Kuala Lumpur Untuk Tempoh Dua (2) Tahun

 

 

Bumiputera Berdaftar Dengan CIDB

Gred G4

Kategori ME

Pengkhususan

M15 Dan M20

Tarikh Tender Dibuka

31 Julai 2018 (Selasa)

Tarikh Tender Ditutup

17 Ogos 2018 (Jumaat)
RM300.00
2018/A110

Pembangunan Business Intelligent Untuk Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKLBI)

 


 

 

 

Bumiputera Berdaftar Dengan KKM

Kod Bidang

210102 Atau 210103 Atau 210104 Atau 210105 Atau 210106 Atau 210107 Atau 210108 Atau 210109

Tarikh Tender Dibuka

31 Julai 2018 (Selasa)

Tarikh Tender Ditutup

17 Ogos 2018 (Jumaat)
RM300.00
2018/A111

Membekal Dan Menghantar Kuda Beserta Kelengkapan Untuk Kegunaan Jabatan Penguatkuasaan, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur

 

 

 

Bumiputera Berdaftar Dengan KKM

Kod Bidang

070202

Tarikh Taklimat Tapak

2 Ogos 2018 (Khamis)

11.00 Pagi – 12.00 Tengah Hari

Bilik Mesyuarat, Unit Berkuda, Jabatan Penguatkuasaan, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, Taman Tasik Titiwangsa, 53200 Kuala Lumpur

Tarikh Tender Ditutup

15 Ogos 2018 (Rabu)
RM300.00
2018/A112

Kerja-Kerja Operasi Dan Penyelenggaraan Waste Water Treatment Plant (WWTP) Untuk Pasar-Pasar Basah Dewan Bandaraya Kuala Lumpur

 

 

 

Berdaftar Dengan CIDB

Gred G6

Kategori ME

Pengkhususan

M15 Dan M20

Dan

(E04 Atau E05 Atau E11)

Tarikh Taklimat Tapak

3 Ogos 2018 (Jumaat)

9.30 Pagi – 10.30 Pagi

Waste Water Treatment Plant DBKL Sentul, 83, Jalan Sentul, 51000 Kuala Lumpur

Tarikh Tender Ditutup

23 Ogos 2018 (Khamis)
RM300.00
2018/A113

Cadangan Kerja-Kerja Memulihara Dan Meningkatkan Kualiti Air Tasik Ampang Hilir, Kuala Lumpur Secara Design & Build

 

 

 

Berdaftar Dengan KKM

Kod Bidang

221006

Dan

Berdaftar Dengan CIDB

Gred G6

Kategori CE

Pengkhususan

CE21

Tarikh Taklimat Tapak

3 Ogos 2018 (Jumaat)

11.00 Pagi – 12.00 tengah hari

Dewan Serbaguna, Tasik Ampang Hilir, Jalan Ampang Hilir, 55000 Kuala Lumpur

Tarikh Tender Ditutup

1 Oktober 2018 (Isnin)
RM300.00
2018/A114

Cadangan Pembinaan Pusat Penyembelihan Ayam Sementara Pasar Raja Bot Di Atas Lot 20047, Seksyen 41, Jalan Dewan Sultan Sulaiman, Mukim Kuala Lumpur, Kuala Lumpur Untuk Tetuan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur

 

 

 

Bumiputera Berdaftar Dengan CIDB

Gred G4

Kategori B

Pengkhususan

B04

Tarikh Taklimat Tapak

6 Ogos 2018 (Isnin)

9.30 Pagi – 10.30 Pagi

Tapak Sementara Pasar Raja Bot, Seksyen 41, Jalan Dewan Sultan Sulaiman, Kuala Lumpur

Tarikh Tender Ditutup

20 Ogos 2018 (Isnin)
RM400.00

 

 1. Dokumen tender 2018/A111, 2018/A112 2018/A113 DAN 2018/A114 hanya boleh dibeli secara atas talian (online) di laman sesawang eperolehan.dbkl.gov.my selepas Sesi Taklimat Tapak.

 2. Kehadiran ke Sesi Taklimat bagi tender 2018/A111, 2018/A112 2018/A113 DAN 2018/A114 adalah DIWAJIBKAN. PENAMA DALAM SIJIL SAHAJA yang dibenarkan hadir ke Sesi Taklimat dan DIWAJIBKAN membawa :-

  1. Sijil asal dan salinan Perakuan Pendaftaran dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan yang dikeluarkan oleh CIDB (2018/A112, 2018/A113 dan 2018/A114)

  2. Surat asal dan salinan Pengiktirafan Bumiputera oleh PKK (2018/A114)        

  3. Salinan Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat dikelarkan oleh Kementerian Kewangan Malaysia (KKM)(2018/A111 dan 2018/A113)

  4. Salinan Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat Bumiputera yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan Malaysia (KKM)(2018/A111)

  5. Cop Syarikat (Rubber Stamp)


 3. Petender yang gagal mengemukakan perkara-perkara di atas tidak dibenarkan untuk mengikuti sesi taklimat.

 4. Bagi pembelian Dokumen Tender, petender / wakil hendaklah mendaftar terlebih dahulu secara atas talian (online) di laman sesawang eperolehan.dbkl.gov.my. Petender hendaklah memastikan sijil yang didaftarkan di e-perolehan DBKL masih berkuatkuasa semasa memohon tawaran. Penjualan dokumen tender dijalankan secara atas talian (Online) sahaja.

 5. Pendaftaran kontraktor secara online perlu disahkan terlebih dahulu di kaunter Jabatan Pentadbiran, Bahagian Pengurusan Perolehan, Tingkat 32, Menara DBKL 3, Bandar Wawasan, Jalan Raja Abdullah, 50300 Kuala Lumpur. Petender hendaklah membawa sijil asal dan salinan Sijil Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM), Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK), Sijil Perakuan Pendaftaran (CIDB), Pengiktirafan Bumiputera dengan PKK / BPKU dan Sijil Kementerian Kewangan dan Taraf Bumiputera (KKM) bagi proses pengesahan.

 6. Petender DIBENARKAN mengemukakan surat “Kebenaran Khas Menyertai Tender Di Luar Bidang Pengkhususan” yang dikeluarkan oleh Pejabat CIDB mengikut negeri pendaftaran syarikat dan perlu dikemukakan terlebih dahulu di Kaunter Perolehan untuk disahkan sebelum pembelian dokumen secara atas talian (online) dibuat. Surat kebenaran khas menyertai tender bagi Gred yang lebih tinggi / rendah adalah TIDAK DITERIMA.

 7. Dokumen tender yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat yang dimeterikan dan ditulis di sebelah atas kiri sampul Nombor Tender dan tajuk kerja berkaitan dan dimasukkan ke dalam Peti Tender tersebut di Jabatan Pentadbiran, Bahagian Pengurusan Perolehan, Tingkat 32, Menara DBKL 3, Bandar Wawasan, Jalan Raja Abdullah, 50300 Kuala Lumpur tidak lewat dari jam 12.00 tengahari pada tarikh tutup. Tawaran yang LEWAT TIDAK AKAN DIPERTIMBANGKAN sama sekali.

 8. Datuk Bandar Kuala Lumpur tidak terikat untuk menerima tawaran yang paling rendah atau mana-mana tawaran juapun.