Rabu, 26 Februari 2020 [ 5:34:37 AM ]
A- A A+

Default ThemeGreen ThemeRed ThemeYellow Theme

Cetak

Piagam Pelanggan

1. Memastikan 16 taman-taman awam sentiasa berada dalam keadaan bersih, cantik dan selamat berdasarkan penilaian prestasi kerja pada tahap tidak kurang daripada 90% setiap bulan (potongan bayaran kepada kontraktor).

2. Memantau dan mencantas pokok dalam tempoh 6 bulan ke 10 bulan sekali berdasarkan kesesuaian pokok dan lokasi.

3. Memastikan pokok tumbang dan sekah yang menghalang lalulintas dialihkan dalam tempoh 12 jam selepas mendapat maklumat / aduan.

4. Memastikan kerja-kerja membaikpulih kerosakan kecil di taman permainan kanak-kanak diambil tindakan dalam tempoh 3 hari bekerja (kerja secara dalaman)(TINDAKAN AWAL).

5. Memastikan semua kerja-kerja pembekalan sewaan pokok hiasan yang diluluskan dibekalkan dalam tempoh 5 jam sebelum acara bermula.

6. Memastikan semua aduan diambil tindakan dalam tempoh 14 hari bekerja yang boleh diselesaikan secara dalaman.

7. Memastikan setiap permohonan penyewaan tapak diluluskan dalam tempoh 5 hari ke 14 hari bekerja

8. Membuat acara penanaman pokok serentak sempena Hari Wilayah, Earth Hour kepada semua penduduk Kuala Lumpur.

9. Membangun dan menaiktaraf Taman Permainan Kanak-Kanak (TPKK) mengikut piawaian MS966:2017 dan MS2665:2017 sebanyak 5 kawasan setahun.