Ahad, 19 Ogos 2018 [ 12:56:54 AM ]
A- A A+

Default ThemeGreen ThemeRed ThemeYellow Theme

Kenyataan Sebutharga Bil. 27/2018

Tarikh Iklan Sebutharga : 10 Ogos 2018

 

Datuk Bandar Kuala Lumpur mempelawa kontraktor/pembekal yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia (KKM), Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK), Bahagian Pembangunan Kontraktor dan Usahawan (BPKU), Kementerian Kerja Raya Malaysia dan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB) yang beralamat di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur sahaja dalam Gred, Kategori dan Pengkhususan berkaitan dan yang masih berkuatkuasa dibenarkan membuat tawaran bagi kerja berikut:-

 

BIL. SEBUTHARGA BUTIR-BUTIR SEBUTHARGA KELAYAKAN PETENDER TARIKH SEBUTHARGA DIBUKA, TAKLIMAT TAPAK DAN SEBUTHARGA DITUTUP HARGA DOKUMEN
2018/B142

Perkhidmatan Kerja-Kerja Pembersihan Di Kompleks Sukan Datuk Keramat, Kuala Lumpur bagi Tempoh Dua (2) Tahun

Bumiputera

Berdaftar Dengan KKM

(Beralamat di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

sahaja),

Kod Bidang Baru

221001 atau 221002 atau 221003

Tarikh Sebutharga dibuka

10 Ogos 2018

(Jumaat)

 

Tarikh Sebutharga ditutup

17 Ogos 2018

(Jumaat)

RM50.00
2018/B143

Perkhidmatan Kerja-Kerja Pembersihan di Kompleks Sukan Bangsar, Kuala Lumpur bagi Tempoh Dua (2) Tahun

Bumiputera

Berdaftar Dengan KKM

(Beralamat di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

sahaja),

Kod Bidang Baru

221001 atau 221002 atau 221003

Tarikh Sebutharga dibuka

10 Ogos 2018

(Jumaat)

 

Tarikh Sebutharga ditutup

17 Ogos 2018

(Jumaat)

RM50.00
2018/B144

 

Perkhidmatan Kerja-Kerja Pembersihan di Dewan Serbaguna Ampang Hilir dan Dewan Serbaguna Cheras Baru, Kuala Lumpur bagi Tempoh Dua (2) Tahun

 

 

Bumiputera

Berdaftar Dengan KKM

(Beralamat di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

sahaja),

Kod Bidang Baru

221001 atau 221002 atau 221003
 

Tarikh Sebutharga dibuka

10 Ogos 2018

(Jumaat)

 

Tarikh Sebutharga ditutup

17 Ogos 2018

(Jumaat)

 

RM50. 00

2018/B145   

Cadangan Kerja-Kerja Menaiktaraf Sistem Perlindungan Kilat Bangunan di Kawasan Perumahan Awam Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (PPR Intai Baiduri dan PPR Wahyu)

 

Bumiputera Berdaftar Dengan CIDB

(Beralamat di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur sahaja),

Gred G1/G2/G3/G4/G5/G6/G7

Kategori ME

Pengkhususan

E02

 

Tarikh Sebutharga dibuka

10 Ogos 2018

(Jumaat)

 

Tarikh Sebutharga ditutup

24 Ogos 2018

(Jumaat)

 RM50.00
2018/B146   

Perkhidmatan Pengurusan Petak Letak Kereta Pusat Perdagangan Lorong Bunus (PT80) Seksyen 40 Kuala Lumpur bagi Tempoh Tiga (3) Tahun

 

Bumiputera

Berdaftar Dengan KKM

(Beralamat di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

sahaja),

Kod Bidang Baru

221510
 

Tarikh Sebutharga dibuka

10 Ogos 2018

(Jumaat)

 

Tarikh Sebutharga ditutup

24 Ogos 2018

(Jumaat)

 RM50.00

 

  1. Bagi pembelian dokumen sebutharga, petender/wakil hendaklah mendaftar terlebih dahulu secara ’online’ di laman http://eperolehan.dbkl.gov.my. Petender hendaklah memastikan sijil yang didaftarkan di e-perolehan DBKL masih berkuatkuasa semasa memohon tawaran.

  2. Pendaftaran kontraktor secara online perlu disahkan terlebih dahulu di kaunter Jabatan Pentadbiran, Bahagian Pengurusan Perolehan, Tingkat 32, Menara DBKL 3, Bandar Wawasan, Jalan Raja Abdullah, 50300 Kuala Lumpur. Petender hendaklah membawa sijil asal dan salinan i) Sijil Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM), ii) Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK), iii) Sijil Perakuan Pendaftaran (CIDB), iv) Pengiktirafan Bumiputera dengan BPKU dan Sijil Kementerian Kewangan dan Taraf Bumiputera (KKM) bagi proses pengesahan.

  3. Dokumen sebutharga yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat yang dimeterikan dan ditulis di sebelah atas kiri sampul No. Sebutharga dan tajuk kerja berkaitan dan dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga tersebut di Jabatan Pentadbiran, Bahagian Pengurusan Perolehan, Tingkat 32, Menara DBKL 3, Bandar Wawasan, Jalan Raja Abdullah, 50300 Kuala Lumpur tidak lewat dari jam 12.00 tengahari pada tarikh tutup. Tawaran yang LEWAT TIDAK AKAN DIPERTIMBANGKAN sama sekali.

  4. Datuk Bandar Kuala Lumpur tidak terikat untuk menerima tawaran yang paling rendah atau mana-mana tawaran juapun.

  5. Sekiranya petender tidak mendapat sebarang jawapan daripada Datuk Bandar Kuala Lumpur dalam tempoh enam (6) bulan daripada tarikh iklan ditutup maka tawaran dianggap tidak berjaya.