Rabu, 26 Februari 2020 [ 6:07:31 AM ]
A- A A+

Default ThemeGreen ThemeRed ThemeYellow Theme

Cetak

Perkhidmatan Kami

Objektif

Memastikan komunikasi yang berkesan dengan stakeholders disamping jaringan perhubungan antarabangsa yang baik ke arah imej Kuala Lumpur bertaraf dunia.

 

Fungsi

  1. Menjalinkan hubungan dan kerjasama DBKL dengan warga kota, agensi kerajaan dan swasta bagi mempertingkatkan persefahaman dan perkhidmatan yang diberi.
  2. Menyediakan dan menyebarkan maklumat yang positif dan tepat mengenai pentadbiran DBKL serta memberi maklum balas ke atas komen, aduan dan isu berbangkit kepada media massa.
  3. Memastikan urusan perhubungan pertubuhan antarabangsa yang baik disamping menyelaras lawatan luar dan dalam negeri dengan baik.
  4. Membantu dan memudahcara setiap pelanggan yang berurusan dengan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur dalam mendapatkan perkhidmatan, maklumat dan khidmat nasihat.
  5. Memastikan dan mendapatkan maklumbalas terhadap aduan yang dikemukakan daripada jabatan secepat mungkin atau selewat-lewatnya dalam tempoh 3 hari dari tarikh penerimaan.
  6. Menyelaras sambutan perayaan, majlis dan acara rasmi DBKL dengan teratur.
  7. Menerbitkan bahan bercetak dan elektronik kepada golongan sasaran di samping memberikan maklumat terkini dan tepat mengenai DBKL.