Sabtu, 4 April 2020 [ 5:07:31 PM ]
A- A A+

Default ThemeGreen ThemeRed ThemeYellow Theme

Cetak

Pelan Pengurusan Pokok Rendang

Pelan Pengurusan Pokok Rendang Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL) adalah Pelan Strategik yang diwujudkan oleh Jabatan Pembangunan Landskap dan Rekreasi (JPLR) DBKL sebagai suatu Dasar, Garispanduan dan Tatacara yang komprehensif berkenaan dengan Pengurusan Landskap di Bandaraya Kuala Lumpur.

Penggubalan Pelan Strategik ini adalah untuk memastikan urus tadbir Landskap khususnya pengurusan pokok dibawah seliaan JPLR bersistematik dan berkesan.

 

Klik di sini untuk muat turun Pelan Pengurusan Pokok Rendang.

pelan-pokok-rendang