Ahad, 21 Julai 2019 [ 9:12:26 AM ]
A- A A+

Default ThemeGreen ThemeRed ThemeYellow Theme

Cetak

Kenyataan Tender Bil. 17/2019

Tarikh Iklan Tender: 10 Julai 2019

 

Datuk Bandar Kuala Lumpur mempelawa kontraktor/pembekal yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia (KKM) dan/atau Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) dalam Gred, Kategori, Pengkhususan atau Kod Bidang berkaitan dan yang masih dibenarkan membuat tawaran bagi kerja berikut:-

 

 

BIL. TENDER BUTIR-BUTIR TENDER KELAYAKAN PETENDER TARIKH TENDER DIBUKA, TAKLIMAT TAPAK DAN TENDER DITUTUP HARGA DOKUMEN

2019/A115

Supply And Delivery Of: i) Four (4) Units New Single Cab Pick-up Truck ii) Twelve (12) Units New Crew Cab Pick-Up Truck

Bumiputera
Berdaftar Dengan KKM
Kod Bidang
110199

 

Tarikh Tender Dibuka

10 Julai 2019 (Rabu)

 

Tarikh Tender Ditutup

29 Julai 2019 (Isnin)

RM300.00

2019/A116

Perkhidmatan Pembersihan Perumahan Awam Negeri Sembilan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur Untuk Tempoh Dua (2) Tahun

Bumiputera
Berdaftar Dengan KKM
Kod Bidang
221001 Atau 221002 Atau 221003

 

Tarikh Tender Dibuka

10 Julai 2019 (Rabu)

 

Tarikh Tender Ditutup

23 Julai 2019 (Selasa)

RM300.00

2019/A117

Supply And Delivery Of One (1) Unit New Recovery Truck With 34 Ton Tow Capacity

Bumiputera
Berdaftar Dengan KKM
Kod Bidang
110201 Atau 110106

Tarikh Tender Dibuka

10 Julai 2019 (Rabu)

 

Tarikh Tender Ditutup

29 Julai 2019 (Isnin)

RM300.00

2019/A118

Cadangan Kerja-Kerja Penyelenggaraan Dan Menaiktaraf Taman Permainan Kanak-Kanak Serta Kerja-Kerja Yang Berkaitan Di PA Dan PPR Sekitar Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

Bumiputera
Berdaftar Dengan CIDB
Gred G3
Kategori CE Pengkhususan CE21

Tarikh Tender Dibuka

10 Julai 2019 (Rabu)

 

Tarikh Tender Ditutup

29 Julai 2019 (Isnin)

RM350.00

2019/A119

Perkhidmatan Pembersihan Perumahan PPR Kg Muhibbah (Blok E & F) Dewan Bandaraya Kuala Lumpur Untuk Tempoh Dua (2) Tahun

Bumiputera
Berdaftar Dengan KKM
Kod Bidang
221001 Atau 221002 Atau 221003

Tarikh Taklimat Tapak

17 Julai 2019 (Rabu)

 

11.00 Pagi – 12.00 Tengahari

Dewan Orang Ramai Blok F PPR Kg. Muhibbah, Jalan Puchong, 58200, Kuala Lumpur

Tarikh Tender Ditutup

31 Julai 2019 (Rabu)

RM300.00

2019/A120

Perkhidmatan Pembersihan Perumahan PPR Pantai Ria Dewan Bandaraya Kuala Lumpur Untuk Tempoh Dua (2) Tahun

Bumiputera Berdaftar Dengan KKM
Kod Bidang 221001 Atau 221002 Atau 221003

Tarikh Taklimat Tapak

18 Julai 2019 (Khamis)

 

9.30 Pagi – 10.30 Pagi

Dewan Orang Ramai Blok D PPR Pantai Ria, Jalan Pantai Dalam, 59200 Kuala Lumpur

Tarikh Sebutharga Ditutup

1 Ogos 2019 (Khamis)

RM300.00

2019/A121

Perkhidmatan Pembersihan Perumahan PPR Kerinchi Dewan Bandaraya Kuala Lumpur Untuk Tempoh Dua (2) Tahun

Bumiputera Berdaftar Dengan KKM
Kod Bidang 221001 Atau 221002 Atau 221003

Tarikh Taklimat Tapak

18 Julai 2019 (Khamis)

 

11.00 Pagi – 12.00 Tengahari

Dewan Orang Ramai Blok B
PPR Kerinchi, Jalan Lembah Pantai, Bukit Kerinchi,59200, Kuala Lumpur

Tarikh Sebutharga Ditutup

1 Ogos 2019 (Khamis)

RM300.00

2019/A122

Kerja-Kerja Menyelenggara, Memelihara Dan Mengganti Alatganti Kepada Lif Berjenama “Eita” Yang Sedia Ada Di Kawasan Perumahan Awam, Rumah Jual Dan Projek Perumahan Rakyat, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur Sebanyak 75 Buah, Secara “Total Comprehensive Maintenance”

 

 

 

Berdaftar Dengan CIDB
Gred G6 Atau G7
Kategori ME
Pengkhususan
M03

 

Tarikh Taklimat Tapak

24 Julai 2019 (Rabu)

 

9.30 Pagi – 10.30 Pagi

Bilik Taklimat, Tingkat 3, Menara DBKL 3, Bandar Wawasan, Jalan Raja Abdullah, 50300 Kuala Lumpur

Tarikh Sebutharga Ditutup

14 Ogos 2019 (Selasa)

RM300.00

 

 1. Dokumen tender 2019/A019,2019/A120, 2019/A121, 2019/A122 hanya boleh dibeli secara atas talian (online) dilaman sesawang eperolehan.dbkl.gov.my selepas Sesi Taklimat Tapak.

 2. Kehadiran ke Sesi Taklimat bagi tender 2019/A019,2019/A120, 2019/A121, 2019/A122 adalah DIWAJIBKAN. PENAMA DALAM SIJIL SAHAJA yang dibenarkan hadir ke Sesi Taklimat dan DIWAJIBKAN membawa :-

  (i)  Sijil asal dan salinan Perakuan Pendaftaran dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan yang dikeluarkan oleh CIDB (2019/A122)

  (ii)  Salinan Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan Malaysia (KKM) (2019/A119 ,2019/A120, 2019/A121)

  (iii)  Salinan Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat Bumiputera yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan Malaysia (KKM) (2019/A119 ,2019/A120, 2019/A121)

  (iv)  Cop Syarikat (Rubber Stamp)

 3. Petender yang gagal mengemukakan perkara-perkara di atas tidak dibenarkan untuk mengikuti sesi taklimat.

 4. Petender DIBENARKAN mengemukakan surat “Kebenaran Khas Menyertai Tender Di Luar Bidang Pengkhususan” yang dikeluarkan oleh Pejabat CIDB mengikut negeri pendaftaran syarikat dan perlu dikemukakan terlebih dahulu di Kaunter Perolehan untuk disahkan sebelum pembelian dokumen secara atas talian dibuat. Surat kebenaran khas menyertai tender bagi Gred yang lebih tinggi atau rendah adalah TIDAK DITERIMA.

 5. Bagi pembelian dokumen tender, petender atau wakil hendaklah mendaftar terlebih dahulu secara atas talian di laman sesawang eperolehan.dbkl.gov.my. Petender hendaklah memastikan sijil yang didaftarkan di e-perolehan DBKL masih berkuatkuasa semasa memohon tawaran. Penjualan dokumen tender dijalankan secara atas talian sahaja.

 6. Pendaftaran kontraktor secara atas talian perlu disahkan terlebih dahulu dikaunter Jabatan Pentadbiran, Bahagian Pengurusan Perolehan, Tingkat 32, Menara DBKL 3, Bandar Wawasan, Jalan Raja Abdullah, 50300 Kuala Lumpur. Petender hendaklah membawa sijil asal dan salinan Sijil Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM), Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK), Sijil Perakuan Pendaftaran (CIDB), Pengiktirafan Bumiputera dengan BPKU dan Sijil Kementerian Kewangan dan Taraf Bumiputera (KKM) bagi proses pengesahan.

 7. Dokumen tender yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat yang dimeterikan dan ditulis di sebelah atas kiri sampul Nombor Tender dan tajuk kerja berkaitan dan dimasukkan ke dalam Peti Tender tersebut di Jabatan Pentadbiran, Bahagian Pengurusan Perolehan, Tingkat 32, Menara DBKL 3, Bandar Wawasan, Jalan Raja Abdullah, 50300 Kuala Lumpur tidak lewat dari jam 12.00 tengahari pada tarikh tutup. Tawaran yang LEWAT TIDAK AKAN DIPERTIMBANGKAN sama sekali.

 8. Datuk Bandar Kuala Lumpur tidak terikat untuk menerima tawaran yang paling rendah atau mana-mana tawaran jua pun.