Ahad, 21 Julai 2019 [ 9:11:53 AM ]
A- A A+

Default ThemeGreen ThemeRed ThemeYellow Theme

Cetak

Kenyataan Sebutharga Bil. 17/2019

Tarikh Iklan Sebutharga : 10 Julai 2019

 

Datuk Bandar Kuala Lumpur mempelawa kontraktor/pembekal yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia (KKM) atau Bumiputera berdaftar dengan CIDB yang beralamat di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Selangor sahaja mempunyai kod bidang berkaitan dan yang masih berkuatkuasa dibenarkan membuat tawaran bagi kerja berikut:-

 

BIL. SEBUTHARGA BUTIR-BUTIR SEBUTHARGA KELAYAKAN PETENDER TARIKH SEBUTHARGA DIBUKA DAN SEBUTHARGA DITUTUP HARGA DOKUMEN
2019/B130 Penyelenggaraan Sistem iKlinik Dan eKlinik Dewan Bandaraya Kuala Lumpur Bagi Tempoh Dua (2) Tahun.

Bumiputera Berdaftar Dengan KKM
(Beralamat di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur,Selangor Dan Putrajaya Sahaja),

Kod Bidang Baru
210103 atau
210104 atau
210105

Tarikh Sebutharga Dibuka
10 Julai 2019 (Rabu)

 

Tarikh Sebutharga Ditutup
23 Julai 2019 (Selasa)

RM50.00
2019/B131 Supply And Delivery Of One (1) Unit “New Heavy-Duty Truck Mounted Diesel Fuel Tanker Of Capacity 2,500 Litres”.

Bumiputera Berdaftar Dengan KKM
(Beralamat di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur,Selangor Dan Putrajaya Sahaja),

Kod Bidang Baru
110104 atau
110199 atau
110299

Tarikh Sebutharga Dibuka
10 Julai 2019 (Rabu)

 

Tarikh Sebutharga Ditutup
23 Julai 2019 (Selasa)

RM50.00

 

 1. Bagi pembelian dokumen sebutharga, petender/wakil hendaklah mendaftar terlebih dahulu secara ’online’ di laman http://eperolehan.dbkl.gov.my. Petender hendaklah memastikan sijil yang didaftarkan di e-perolehan DBKL masih berkuatkuasa semasa memohon tawaran.

 2. Pendaftaran kontraktor secara online perlu disahkan terlebih dahulu di kaunter Jabatan Pentadbiran, Bahagian Pengurusan Perolehan, Tingkat 32, Menara DBKL 3, Bandar Wawasan, Jalan Raja Abdullah, 50300 Kuala Lumpur. Petender hendaklah membawa sijil asal dan salinan:-

  1. Sijil Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM)
  2. Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK)
  3. Sijil Perakuan Pendaftaran (CIDB)
  4. Pengiktirafan Bumiputera dengan BPKU dan Sijil Kementerian Kewangan dan Taraf Bumiputera (KKM) bagi proses pengesahan.

 3. Dokumen sebutharga yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat yang dimeterikan dan ditulis di sebelah atas kiri sampul No. Sebutharga dan tajuk kerja berkaitan dan dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga tersebut di Jabatan Pentadbiran, Bahagian Pengurusan Perolehan, Tingkat 32, Menara DBKL 3, Bandar Wawasan, Jalan Raja Abdullah, 50300 Kuala Lumpur tidak lewat dari jam 12.00 tengahari pada tarikh tutup. Tawaran yang LEWAT TIDAK AKAN DIPERTIMBANGKAN sama sekali.

 4. Datuk Bandar Kuala Lumpur tidak terikat untuk menerima tawaran yang paling rendah atau mana-mana tawaran juapun.

 5. Sekiranya petender tidak mendapat sebarang jawapan daripada Datuk Bandar Kuala Lumpur dalam tempoh enam (6) bulan daripada tarikh iklan ditutup maka tawaran dianggap tidak berjaya.