Selasa, 17 September 2019 [ 11:35:53 AM ]
A- A A+

Default ThemeGreen ThemeRed ThemeYellow Theme

Cetak

Kenyataan Sebutharga Bil. 22/2019

Tarikh Iklan Sebutharga : 4 September 2019

 

Datuk Bandar Kuala Lumpur mempelawa kontraktor/pembekal yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia (KKM) atau Bumiputera berdaftar dengan CIDB yang beralamat di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Selangor sahaja mempunyai kod bidang berkaitan dan yang masih berkuatkuasa dibenarkan membuat tawaran bagi kerja berikut:-

 

BIL. SEBUTHARGA BUTIR-BUTIR SEBUTHARGA KELAYAKAN PETENDER TARIKH SEBUTHARGA DIBUKA DAN SEBUTHARGA DITUTUP HARGA DOKUMEN
2019/B154 Supply And Delivery Of:
Type A : Two (2) Unit New Motorcycles “Cub” C/W Side Carriage
Type B : One (1) Unit New Motorcycles “Scrambler” 250cc
Type C : Two (2) Units New Motorcycles “Classic” 500cc

Bumiputera Berdaftar Dengan KKM
(Beralamat di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Sahaja)

Kod Bidang Baru
110102 atau 110199

Tarikh Sebutharga Dibuka
4 September 2019 (Rabu)

 

Tarikh Sebutharga Ditutup
17 September 2019 (Selasa)

RM50.00
2019/B155 Perkhidmatan Kerja-Kerja Penyelenggaraan Dan Pembaikan Kenderaan Aerial Platform Untuk Tempoh Dua (2) Tahun.

Bumiputera Berdaftar Dengan KKM
(Beralamat di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Sahaja)

Kod Bidang Baru
220106 atau 220104

Tarikh Sebutharga Dibuka
4 September 2019 (Rabu)

 

Tarikh Sebutharga Ditutup
17 September 2019 (Selasa)

 

RM50.00
2019/B156

Perkhidmatan Kerja-Kerja Pembersihan Dewan Komuniti Changkat Desa, Taman Changkat Desa, Fasa 2 Dan Dewan Masyarakat Taman Rowther, Kuala Lumpur Bagi Tempoh Dua (2) Tahun.

Bumiputera Berdaftar Dengan KKM
(Beralamat di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Sahaja)

Kod Bidang Baru
221001 atau 221002 atau 221003

Tarikh Sebutharga Dibuka
4 September 2019 (Rabu)

 

Tarikh Sebutharga Ditutup
17 September 2019 (Selasa)

 

 RM50.00
2019/B157

Perkhidmatan Tong Sanitari Dan Pewangi Pejabat Di Institut Latihan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur Bagi Tempoh Dua (2) Tahun.

Bumiputera Berdaftar Dengan KKM
(Beralamat di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Sahaja)

Kod Bidang Baru
221001 atau 221002 atau 221003

Tarikh Sebutharga Dibuka
4 September 2019 (Rabu)

 

Tarikh Sebutharga Ditutup
17 September 2019 (Selasa)

RM50.00
2019/B158 Penyewaan Perkhidmatan Talian Komunikasi Internet Untuk Projek Pemasangan Sistem Kawalan Berpusat (Command Centre) CCTV Bagi Memantau Projek-Projek Di Tapak Bina Sekitar Kuala Lumpur Untuk Jabatan Kawalan Bangunan (JKB), Menara DBKL 3, Jalan Raja Abdullah, Kuala Lumpur. Bumiputera Berdaftar Dengan KKM
(Beralamat di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Sahaja)

Kod Bidang Baru
210105 dan 210202

Tarikh Sebutharga Dibuka
4 September 2019 (Rabu)

 

Tarikh Sebutharga Ditutup
10 September 2019 (Selasa)

RM50.00

 

 1. Bagi pembelian dokumen sebutharga, petender/wakil hendaklah mendaftar terlebih dahulu secara ’online’ di laman https://eperolehan.dbkl.gov.my. Petender hendaklah memastikan sijil yang didaftarkan di e-perolehan DBKL masih berkuatkuasa semasa memohon tawaran.
 2. Pendaftaran kontraktor secara online perlu disahkan terlebih dahulu di kaunter Jabatan Pentadbiran, Bahagian Pengurusan Perolehan, Tingkat 32, Menara DBKL 3, Bandar Wawasan, Jalan Raja Abdullah, 50300 Kuala Lumpur. Petender hendaklah membawa sijil asal dan salinan:-

  1. Sijil Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM)
  2. Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK)
  3. Sijil Perakuan Pendaftaran (CIDB)
  4. Pengiktirafan Bumiputera dengan BPKU dan Sijil Kementerian Kewangan dan Taraf Bumiputera (KKM) bagi proses pengesahan.

 3. Dokumen sebutharga yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat yang dimeterikan dan ditulis di sebelah atas kiri sampul No. Sebutharga dan tajuk kerja berkaitan dan dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga tersebut di Jabatan Pentadbiran, Bahagian Pengurusan Perolehan, Tingkat 32, Menara DBKL 3, Bandar Wawasan, Jalan Raja Abdullah, 50300 Kuala Lumpur tidak lewat dari jam 12.00 tengahari pada tarikh tutup. Tawaran yang LEWAT TIDAK AKAN DIPERTIMBANGKAN sama sekali.

 4. Datuk Bandar Kuala Lumpur tidak terikat untuk menerima tawaran yang paling rendah atau mana-mana tawaran juapun.

 5. Sekiranya petender tidak mendapat sebarang jawapan daripada Datuk Bandar Kuala Lumpur dalam tempoh enam (6) bulan daripada tarikh iklan ditutup maka tawaran dianggap tidak berjaya.