Selasa, 17 September 2019 [ 11:37:19 AM ]
A- A A+

Default ThemeGreen ThemeRed ThemeYellow Theme

Cetak

Kenyataan Perunding Bil. 3/2019

Tarikh Iklan Perunding : 11 September 2019

 

Pelawaan ini adalah terbuka kepada firma perunding yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia (KKM) dalam kod bidang seperti di bawah untuk mengambil bahagian di dalam pelawaan berikut:-

NO. RUJUKAN BUTIR-BUTIR PELAWAAN DAN HARGA DOKUMEN KOD BIDANG TARIKH TUTUP (12.00 tgh) HARGA DOKUMEN SYARAT UTAMA PELAWAAN
2019/G002 Pelantikan Perunding Untuk Kajian Meningkat Taraf Standard Nilaian Caj Pembangunan Melalui Jadual Kadar Matriks

Bumiputera Berdaftar Dengan KKM,
Kod Bidang Baru
340105
(Kajian Pemasaran dan Penyelidikan) atau 340403 (Penilaian dan/Hartanah)

24 September 2019 (Selasa) RM50.00
  1. Berdaftar dengan Kementerian Kewangan dan berdaftar di bawah kod bidang yang ditetapkan;
  2. Tempoh pendaftaran dengan Kementerian Kewangan masih sah.

1.   

  1. Dokumen pelawaan boleh dibeli di Jabatan Pentadbiran, Bahagian Pengurusan Perolehan, Tingkat 32, Menara DBKL 3, Bandar Wawasan, Jalan Raja Abdullah, 50300 Kuala Lumpur dengan mengemukakan resit bayaran dokumentasi yang dibayar secara tunai sahaja.
  2. Cadangan Teknikal dan Cadangan Kos hendaklah disediakan sebanyak tiga (3) salinan setiap satu dan dimasukkan ke dalam sampul surat berasingan yang berlakri dan ditandakan ’Cadangan Teknikal’ dan ’Cadangan Kos’ di sebelah kiri setiap sampul surat berkenaan dan dialamatkan kepada Jabatan Pentadbiran, Bahagian Pengurusan Perolehan, Tingkat 32, Menara DBKL 3, Bandar Wawasan, Jalan Raja Abdullah, 50300 Kuala Lumpur.
  3. Cadangan Teknikal dan Cadangan Kos tersebut hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Pelawaan Terbuka di Jabatan Pentadbiran, Bahagian Pengurusan Perolehan seperti alamat di atas tidak lewat dari jam 12.00 tengahari pada tarikh tutup. Tawaran yang LEWAT TIDAK AKAN DIPERTIMBANGKAN sama sekali.
  4. Datuk Bandar Kuala Lumpur tidak terikat untuk menerima tawaran yang paling rendah atau mana-mana tawaran juapun.
  5. Sekiranya perunding tidak mendapat sebarang jawapan daripada Datuk Bandar Kuala Lumpur dalam tempoh empat (4) bulan dari tarikh iklan ditutup maka tawaran dianggap tidak berjaya.