Sunday, 5th July 2020 [ 1:27:18 AM ]
A- A A+

Default ThemeGreen ThemeRed ThemeYellow Theme

Print

Kenyataan Tender Bil. 10/2020

 ** Pemakluman Pelanjutan Tarikh Tutup Tender **

Datuk Bandar Kuala Lumpur mempelawa kontraktor/pembekal yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia (KKM) dan/atau Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) dalam Gred, Kategori, Pengkhususan atau Kod Bidang berkaitan dan yang masih dibenarkan membuat tawaran bagi kerja berikut:-

 

BIL. TENDER BUTIR-BUTIR TENDER KELAYAKAN PETENDER TARIKH TENDER DIBUKA, TAKLIMAT TAPAK DAN TENDER DITUTUP HARGA DOKUMEN
2020/A084 Tawaran Perkhidmatan Kerja-Kerja Penyelenggaraan Dan Pembersihan Perangkap Minyak Di Gerai-Gerai Dewan Bandaraya Kuala Lumpur Bagi Tempoh Dua (2) Tahun (Lokasi 1)
Bumiputera Berdaftar Dengan KKM
Kod Bidang
221010 Dan 221001

Tarikh Tender Dibuka
15 Jun 2020 (Isnin)

 

Tarikh Tender Ditutup
  29 Jun 2020 (Isnin)

RM300.00
2020/A085 Tawaran Perkhidmatan Kerja-Kerja Penyelenggaraan Dan Pembersihan Perangkap Minyak Di Gerai-Gerai Dewan Bandaraya Kuala Lumpur Bagi Tempoh Dua (2) Tahun (Lokasi 2)
Bumiputera Berdaftar Dengan KKM
Kod Bidang
221010 Dan 221001

Tarikh Tender Dibuka
15 Jun 2020 (Isnin)

 

Tarikh Tender Ditutup
  29 Jun 2020 (Isnin)

RM300.00
2020/A086 Tawaran Perkhidmatan Kerja-Kerja Penyelenggaraan Dan Pembersihan Perangkap Minyak Di Gerai-Gerai Dewan Bandaraya Kuala Lumpur Bagi Tempoh Dua (2) Tahun (Lokasi 3)
Bumiputera Berdaftar Dengan KKM 
Kod Bidang
221010 Dan 221001

Tarikh Tender Dibuka
15 Jun 2020 (Isnin)

 

Tarikh Tender Ditutup
  29 Jun 2020 (Isnin)

RM300.00
2020/A087 Tawaran Perkhidmatan Kerja-Kerja Penyelenggaraan Dan Pembersihan Perangkap Minyak Di Gerai-Gerai Dewan Bandaraya Kuala Lumpur Bagi Tempoh Dua (2) Tahun (Lokasi 4)
Bumiputera Berdaftar Dengan KKM
Kod Bidang
221010 Dan 221001

Tarikh Tender Dibuka
15 Jun 2020 (Isnin)

 

Tarikh Tender Ditutup
  29 Jun 2020 (Isnin)

RM300.00
2020/A088 Kerja Menyelenggara, Memelihara Dan Mengganti Alatganti Kepada Lif  Berjenama “Dover” Yang Sediada Di Kawasan Rumah Jual Dan Projek Perumahan Rakyat, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur Sebanyak 95 Unit, Secara “ Total Comprehensive Maintenance”
Berdaftar Dengan CIDB
Gred G6 Atau G7
Kategori ME Pengkhususan M03

Tarikh Tender Dibuka
15 Jun 2020 (Isnin)

 

Tarikh Tender Ditutup
  29 Jun 2020 (Isnin)

RM400.00
2020/A089 Perkhidmatan Bagi Kerja-Kerja Penyelenggaraan Padang Dataran Merdeka Serta Kerja-Kerja Lain Yang Berkaitan Bagi Tempoh Dua (2) Tahun
Bumiputera Berdaftar Dengan KKM
Kod Bidang
221002 Dan 221003 Dan 222102 Dan 222104


Tarikh Tender Dibuka
15 Jun 2020 (Isnin)

 

Tarikh Tender Ditutup
  29 Jun 2020 (Isnin)

RM300.00
2020/A090 Membekal Dan Menghantar Pelbagai Jenis Tayar Dan Tiub Ke Stor Pusat Jabatan Kejuruteraan Mekanikal Dan Elektrikal Untuk Tempoh Dua (2) Tahun
Berdaftar Dengan KKM
Kod Bidang
110102 Atau 110301

Tarikh Tender Dibuka
15 Jun 2020 (Isnin)

 

Tarikh Tender Ditutup
  29 Jun 2020 (Isnin)

RM300.00
2020/A091 Penyewaan Bangunan Milik Datuk Bandar Kuala Lumpur Bagi Tujuan Perniagaan Restoran Di Restoran Terapung, Taman Tasik Titiwangsa, Jalan Kuantan, Kuala Lumpur Untuk Tempoh Tiga (3) Tahun
Berdaftar Dengan KKM
Kod Bidang
221506

Tarikh Tender Dibuka
15 Jun 2020 (Isnin)

 

Tarikh Tender Ditutup
  29 Jun 2020 (Isnin)

RM300.00
2020/A092 Kerja-Kerja Menyelenggara Sistem Lif Dan Escalator Berjenama Schindler Secara Penyelenggaraan Menyeluruh Di Bangunan-Bangunan Milik Dewan Bandaraya Kuala Lumpur Bagi Tempoh (3) Tahun
Berdaftar Dengan CIDB Gred G5 Atau G6 Atau G7
Kategori ME Pengkhususan M03

Tarikh Tender Dibuka
15 Jun 2020 (Isnin)

 

Tarikh Tender Ditutup
  29 Jun 2020 (Isnin)

RM300.00

 

  1. Bagi pembelian dokumen tender, petender atau wakil hendaklah mendaftar terlebih dahulu secara atas talian di laman sesawang eperolehan.dbkl.gov.my. Petender hendaklah memastikan sijil yang didaftarkan di e-perolehan DBKL masih berkuatkuasa semasa memohon tawaran. Penjualan dokumen tender dijalankan secara atas talian sahaja.

  2. Pendaftaran kontraktor secara atas talian perlu disahkan terlebih dahulu dikaunter Jabatan Pentadbiran, Bahagian Pengurusan Perolehan, Tingkat 32, Menara DBKL 3, Bandar Wawasan, Jalan Raja Abdullah, 50300 Kuala Lumpur. Petender hendaklah membawa sijil asal dan salinan Sijil Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM), Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK), Sijil Perakuan Pendaftaran (CIDB), Pengiktirafan Bumiputera dengan BPKU dan Sijil Kementerian Kewangan dan Taraf Bumiputera (KKM) bagi proses pengesahan.

  3. Petender DIBENARKAN mengemukakan surat “Kebenaran Khas Menyertai Tender Di Luar Bidang Pengkhususan” yang dikeluarkan oleh Pejabat CIDB mengikut negeri pendaftaran syarikat dan perlu dikemukakan terlebih dahulu di Kaunter Perolehan untuk disahkan sebelum pembelian dokumen secara atas talian dibuat. Surat kebenaran khas menyertai tender bagi Gred yang lebih tinggi atau rendah adalah TIDAK DITERIMA.

  4. Dokumen tender yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat yang dimeterikan dan ditulis di sebelah atas kiri sampul Nombor Tender dan tajuk kerja berkaitan dan dimasukkan ke dalam Peti Tender tersebut di Jabatan Pentadbiran, Bahagian Pengurusan Perolehan, Tingkat 32, Menara DBKL 3, Bandar Wawasan, Jalan Raja Abdullah, 50300 Kuala Lumpur tidak lewat dari jam 12.00 tengahari pada tarikh tutup. Tawaran yang LEWAT TIDAK AKAN DIPERTIMBANGKAN sama sekali.

  5. Datuk Bandar Kuala Lumpur tidak terikat untuk menerima tawaran yang paling rendah atau mana-mana tawaran jua pun.