Ahad, 5 Julai 2020 [ 2:54:55 AM ]
A- A A+

Default ThemeGreen ThemeRed ThemeYellow Theme

Cetak

Kenyataan Tender Bil. 11/2020

Datuk Bandar Kuala Lumpur mempelawa kontraktor/pembekal yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia (KKM) dan/atau Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) dalam Gred, Kategori, Pengkhususan atau Kod Bidang berkaitan dan yang masih dibenarkan membuat tawaran bagi kerja berikut:-

BIL. TENDER BUTIR-BUTIR TENDER KELAYAKAN PETENDER TARIKH TENDER DIBUKA, TAKLIMAT TAPAK DAN TENDER DITUTUP HARGA DOKUMEN
2020/A093 Supply And Delivery Of Forty Two (42) Unit Passenger Van.
Berdaftar Dengan KKM
Kod Bidang
110106

Tarikh Tender Dibuka
19 Jun 2020 (Jumaat)

Tarikh Tender Ditutup
 2 Julai 2020 (Khamis)

RM300.00
2020/A094 Perkhidmatan Pengurusan Dan Penyelenggaraan Pembersihan/ Pencucian Di Kompleks Institut Latihan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur Bagi Tempoh Tiga (3) Tahun (2020-2023)
Bumiputera Berdaftar Dengan KKM
Kod Bidang
221003 Atau 221002 Atau 221001

Tarikh Tender Dibuka
19 Jun 2020 (Jumaat)

Tarikh Tender Ditutup
 2 Julai 2020 (Khamis)

RM300.00
2020/A095 Kerja-Kerja Menyelenggara Sistem Lif Dan Escalator Berjenama Dover Secara Penyelenggaraan Menyeluruh Di Bangunan-Bangunan Milik Dewan Bandaraya Kuala Lumpur Bagi Tempoh (3) Tahun
Berdaftar Dengan CIDB
Gred G4 Atau G5 Atau G6 Atau G7
Kategori ME
Pengkhususan
M01

Tarikh Tender Dibuka
19 Jun 2020 (Jumaat)

Tarikh Tender Ditutup
 2 Julai 2020 (Khamis)

RM300.00
2020/A096 Cadangan Kerja-Kerja Penggantian Enam (6) Unit Lif Penumpang Di Blok A & B Kawasan Projek Perumahan Rakyat (PPR) Sungai Bonus Dewan Bandaraya Kuala Lumpur
Berdaftar Dengan CIDB
Gred G5 Atau G6 Atau G7
Kategori ME
Pengkhususan
M03

Tarikh Tender Dibuka
19 Jun 2020 (Jumaat)

Tarikh Tender Ditutup
 2 Julai 2020 (Khamis)

RM400.00
2020/A097 Cadangan Kerja-Kerja Penggantian Enam (6) Unit Lif Penumpang Di Blok A & B Kawasan Projek Perumahan Rakyat (PPR) Desa Petaling Dewan Bandaraya Kuala Lumpur
Berdaftar Dengan CIDB
Gred G5 Atau G6 Atau G7
Kategori ME
Pengkhususan
M03

Tarikh Tender Dibuka
19 Jun 2020 (Jumaat)

Tarikh Tender Ditutup
 2 Julai 2020 (Khamis)

RM400.00
2020/A098 Cadangan Kerja-Kerja Membuka Lift Sediaada Serta Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji Dan Mentauliahkan Tujuh (7) Buah Lif Dan Penyelenggaraan Secara Komprehensif Di Menara DBKL 1, Jalan Raja Laut, Kuala Lumpur
Berdaftar Dengan CIDB
Gred G7
Kategori ME
Pengkhususan
M03 Dan M15 Dan M20

Tarikh Tender Dibuka
19 Jun 2020 (Jumaat)

Tarikh Tender Ditutup
 2 Julai 2020 (Khamis)

RM350.00
2020/A099 Cadangan Kerja-Kerja Penyelenggaraan Infrastruktur Awam Bagi Sistem Jalanraya Dan Sistem Perparitan Di PA Dan PPR Serta Kawasan Dibawah Pejabat-Pejabat Cawangan Di Sekitar Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Bagi Tahun 2020-2022
Bumiputera Berdaftar Dengan CIDB
Gred G4
Kategori CE
Pengkhususan
CE01 Dan CE21

Tarikh Tender Dibuka
19 Jun 2020 (Jumaat)

Tarikh Tender Ditutup
 2 Julai 2020 (Khamis)

RM400.00
  1. Bagi pembelian dokumen tender, petender atau wakil hendaklah mendaftar terlebih dahulu secara atas talian di laman sesawang eperolehan.dbkl.gov.my. Petender hendaklah memastikan sijil yang didaftarkan di e-perolehan DBKL masih berkuatkuasa semasa memohon tawaran. Penjualan dokumen tender dijalankan secara atas talian sahaja.
  2. Pendaftaran kontraktor secara atas talian perlu disahkan terlebih dahulu dikaunter Jabatan Pentadbiran, Bahagian Pengurusan Perolehan, Tingkat 32, Menara DBKL 3, Bandar Wawasan, Jalan Raja Abdullah, 50300 Kuala Lumpur. Petender hendaklah membawa sijil asal dan salinan Sijil Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM), Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK), Sijil Perakuan Pendaftaran (CIDB), Pengiktirafan Bumiputera dengan BPKU dan Sijil Kementerian Kewangan dan Taraf Bumiputera (KKM) bagi proses pengesahan.
  3. Petender DIBENARKAN mengemukakan surat “Kebenaran Khas Menyertai Tender Di Luar Bidang Pengkhususan” yang dikeluarkan oleh Pejabat CIDB mengikut negeri pendaftaran syarikat dan perlu dikemukakan terlebih dahulu di Kaunter Perolehan untuk disahkan sebelum pembelian dokumen secara atas talian dibuat. Surat kebenaran khas menyertai tender bagi Gred yang lebih tinggi atau rendah adalah TIDAK DITERIMA.
  4. Dokumen tender yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat yang dimeterikan dan ditulis di sebelah atas kiri sampul Nombor Tender dan tajuk kerja berkaitan dan dimasukkan ke dalam Peti Tender tersebut di Jabatan Pentadbiran, Bahagian Pengurusan Perolehan, Tingkat 32, Menara DBKL 3, Bandar Wawasan, Jalan Raja Abdullah, 50300 Kuala Lumpur tidak lewat dari jam 12.00 tengahari pada tarikh tutup. Tawaran yang LEWAT TIDAK AKAN DIPERTIMBANGKAN sama sekali.
  5. Datuk Bandar Kuala Lumpur tidak terikat untuk menerima tawaran yang paling rendah atau mana-mana tawaran jua pun.