Tuesday, 28th July 2015 [ 1:43:54pm ]
A- A A+

Default ThemeGreen ThemeRed ThemeYellow Theme

Perkhidmatan Kami

 

OBJEKTIF

Memastikan kawalan bangunan di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dilaksanakan secara teratur serta mematuhi kehendak undang-undang/ dasar/ polisi yang berkuatkuasa.

 

FUNGSI

Melaksanakan kawalan dan penguatkuasaan terhadap bangunan yang akan/ sedang/ telah dibina di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.

  1. Mengeluarkan Kelulusan Pelan Bangunan/ Kebenaran Mendirikan Bangunan/ Permit selaras mengikut keperluan Akta/ Undang-undang/ Polisi dan Garis Panduan yang dikuatkuasakan.

  2. Melaksanakan pemantauan dan kawalan tapak bina dari aspek keselamatan, kesihatan, kebersihan dan waktu bekerja bagi memastikan kehendak undang-undang dan peraturan dipatuhi.

  3. Mengambil tindakan penguatkuasaan terhadap bangunan/struktur yang dibina tanpa kelulusan atau permit.

  4. Memantau dan mengesan ketidakpatuhan dalam pembinaan serta mengambil tindakan penguatkuasaan terhadap sebarang ketidakpatuhan dan terhadap bangunan yang diduduki/ digunakan tanpa CF/CCC.

  5. Memastikan pemeriksaan bangunan secara berkala dilakukan oleh pemilik bangunan-bangunan yang melebihi lima (5) tingkat selepas sepuluh (10) tahun CF/CCC dikeluarkan.

  6. Mengenalpasti, memantau dan mengambil tindakan terhadap bangunan usang, terbiar dan kotor.