Rabu, 26 Februari 2020 [ 10:44:01 AM ]
A- A A+

Default ThemeGreen ThemeRed ThemeYellow Theme

Cetak

Piagam Pelanggan

 

 1. Mengeluarkan Kelulusan Pelan Bangunan dalam tempoh 7 hari dari tarikh pematuhan sepenuhnya syarat-syarat kelulusan.

  1. Mengeluarkan Permit di bawah Undang-Undang Kecil 17 bagi permohonan kediaman kecil dan sederhana (Sekatan Dalaman) dalam tempoh 5 hari dari tarikh pematuhan sepenuhnya.

  2. Mengeluarkan Permit di bawah Undang-Undang Kecil 18 bagi permohonan binaan sementara di tapak binaan dalam tempoh 5 hari dari tarikh pematuhan sepenuhnya.

 2. Melaksanakan lawatan tapak untuk pemantauan pembinaan dalam tempoh 3 bulan selepas Kebenaran Mendirikan Bangunan (KMB) dikeluarkan.

 3. Mengeluarkan surat sokongan lesen dalam tempoh 14 hari selepas semua syarat dipatuhi sepenuhnya.

 4. Mengeluarkan Sijil Penyempurnaan Pemeriksaan (Pemeriksaan Bangunan secara Berkala) dalam tempoh 14 hari dari tarikh pematuhan sepenuhnya.

 5. Memaklumkan tindakan yang diambil terhadap aduan awam melalui Sistem Aduan DBKL (i-SPAAA);

  1. Tindakan dalam tempoh 3 hari.

  2. Melaksanakan maklumbalas dalam tempoh 14 hari dari tarikh aduan diterima.