Jumaat, 22 Ogos 2014 [ 1:51:24pm ]
A- A A+

Default ThemeGreen ThemeRed ThemeYellow Theme

Piagam Pelanggan

on . Posted in Jabatan Rekabentuk Bandar dan Bangunan

  1. Menyediakan kertas perakuan pelan bangunan dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh penerimaan permohonan yang dikemukakan oleh Sekretariat Pusat Setempat (OSC) bagi projek-projek berskala kecil dan sederhana.
  2. Menyediakan kertas perakuan pelan bangunan dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh penerimaan permohonan yang dikemukakan oleh Sekretariat Pusat Setempat (OSC) bagi projek-projek berskala besar.
  3. Menyediakan kertas ulasan dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh penerimaan permohonan yang dikemukakan oleh Sekretariat Pusat Setempat (OSC) ke jabatan berkaitan.
  4. MMengambil tindakan terhadap keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Pusat Setempat (JKPS) dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh penerimaan keputusan Mesyuarat JKPS.
  5. Mengeluarkan Perakuan Menduduki Bangunan dalam tempoh tidak melebihi 14 hari bekerja daripada tarikh Borang E diterima.
  6. Memastikan notis dikeluarkan dalam tempoh 14 hari bekerja selepas kesalahan dikesan.
  7. Memastikan akuan penerimaan kepada aduan awam dibuat dalam tempoh 1 hari bekerja dan tindakan susulan diambil dalam tempoh 3 hari bekerja. Maklumbalas seterusnya dibuat dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh aduan diterima.
  8. Mengeluarkan Permit Binaan Sementara bagi permohonan yang lengkap dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh permohonan diterima.
  9. Menyediakan maklumbalas bagi penyediaan laporan dan inventori bagi projek–projek pengindahan bandar dalam tempoh 30 hari bekerja dari arahan diterima.