Jumaat, 11 Julai 2014 16:27:00

BISNES

Permit Pengurusan Lalulintas Yang Dikeluarkan Oleh Jabatan Pengangkutan Bandar

 

Setiap pihak yang ingin menjalankan aktiviti yang mengakibatkan gangguan aliran lalulintas, atau penutupan jalan perlu memohon permit dan kelulusan dari pihak DBKL.

Ini adalah bertujuan untuk mengawal dan memantau aktiviti tersebut disamping memastikan keselamatan pengguna jalanraya.

Beberapa permit dan pelan pengurusan yang terlibat adalah :

 

i. Permit Pergerakan Kenderaan Berat – permit lori angkut bahan dan permit laluan waktu terhad
ii. Pelan Pengurusan Lalulintas – kerja-kerja penggorekan/penggalian jalan
iii. Permit Penutupan Sementara Jalan Awam (tidak melebihi 3 hari)

 

Aktiviti-akitiviti yang memerlukan Permit Penutupan Sementara

Seringkala sesetengah upacara memerlukan ruang diatas jalanraya untuk mendirikan khemah-khemah dan pentas-pentas untuk memeriahkan upacara tersebut.

Oleh itu pihak –pihak yang terbabit perlu memohon Permit Penutupan Sementara yang tidak melebih 3 hari bagi aktiviti-akitiviti berikut :

 

i. Acara-acara yang dianjurkan oleh Kementerian, agensi-agensi kerajaan atau syarikat-syarikat swasta
ii. Promosi-promosi barangan di kawasan-kawasan komersial Taman Perumahan
iii. Majlis-majlis yang berskala kecil seperti Hari Keluarga, perkahwinan, kematian