Saturday, 6th February 2016 [ 5:05:08pm ]
A- A A+

Default ThemeGreen ThemeRed ThemeYellow Theme

Perkhidmatan Kami

Objektif
 

  1. Menjadi urusetia kepada DBKL:
   • Mesyuarat Lembaga Penasihat
   • Mesyuarat Ketua-ketua Jabatan
   • Soalan-soalan Parlimen

  2. Memberikan perkhidmatan kepada jabatan melalui pemusatan:
   • Ruang pejabat
   • Khidmat percetakan
   • Urusan surat-menyurat
   • Pengurusan tender dan sebutharga

  3. Memberi perkhidmatan kepada kakitangan dan wargakota:
   • Menyediakan bahan-bahan bacaan dan rujukan
   • Mengatur/mengendalikan program-program keagamaan

  4. Membuat pemantauan terhadap perkhidmatan DBKL dan mengambil tindakan penguatkuasaan:
   • Pemantauan program menerangi bangunan sempena sambutan perayaan-perayaan
   • Menjalankan tindakan penguatkuasaan (operasi bersama)

 

Fungsi

Secara umumnya Jabatan Pentadbiran dibahagikan kepada beberapa fungsi utama iaitu:

 

 1. Mengurus dan menyediakan petugas di Parlimen serta maklum balas pertanyaan Dewan Rakyat / Dewan Negara.

 2. Bertanggungjawab, menyedia dan menyiapkan Laporan Tahunan DBKL untuk dibentangkan di Parlimen.

 3. Menyelaras acara-acara rasmi Kerajaan Peringkat Kebangsaan dan Antarabangsa serta Jawatankuasa Persidangan Antarabangsa seperti OIC, NAM, ASEAN SUMMIT, CHOGM, FIGO dan sebagainya.

 4. Menyelaraskan Perhimpunan Pagi Peringkat DBKL dan Kementerian Wilayah Persekutuan.

 5. Menyelaras dan menguruskan aktiviti-aktiviti berkaitan dengan kempen seperti Kempen Budi Bahasa Dan Nilai-Nilai Murni, dan Pertandingan Kebersihan dan Kecantikan Taman-Taman Perumahan.

 6. Sekretariat Jawatankuasa Ubahsuai dan Naiktaraf Bangunan-bangunan DBKL.

 7. Pengurusan dan pentadbiran surau kuarters kakitangan dan surat DBKL.

 8. Mengurus dan menyelaras venue-venue milik DBKL seperti Dataran Merdeka, Auditorium, Bilik-Bilik Mesyuarat (di Tingkat 3, Ibu Pejabat DBKL), Dewan Megapuri, Bilik Gerakan serta Laman DBKL untuk tempahan awam.

 9. Menguruskan penghantaran dan penerimaan surat-surat dalaman dan luaran bagi organisasi DBKL.

 10. Menyediakan dan memberi perkhidmatan percetakan, penjilidan dan penyimpanan data secara mikrofilem kepada semua Jabatan DBKL.

 11. Bertanggungjawab menguruskan proses perolehan mengikut Tatacara Perolehan Perbendaharaan seperti proses tender, sebutharga, rundingan harga dan kerja undi dan mengurus, merancang dan melaksanakan e-Perolehan DBKL.

 12. Bertanggungjawab mempengerusikan Jawatankuasa Pelupusan DBKL.

 13. Sebagai urusetia kepada program pemantauan penguatkuasaan undang-undang oleh jabatan-jabatan DBKL yang berkaitan dengan kebersihan, keselamatan dan pengindahan bandar.

 14. Sebagai urusetia kepada Program Kemas, Bersih dan Indah DBKL.

 15. Mengatur lawatan bulanan Pengerusi Jawatankuasa Tindakan DBKL/TKP Perkhidmatan ke Pejabat-pejabat Cawangan DBKL bagi mengenalpasti permasalahan di peringkat cawangan dan usaha-usaha ke arah penambahbaikan perkhidmatan DBKL di peringkat cawangan.

 16. Membantu pentadbiran DBKL di dalam program/kempen seperti Kempen Menerangi Bangunan dan Kempen Kibar Jalur Gemilang sempena Sambutan Bulan Kemerdekaan setiap tahun.

 17. Menyelaraskan keputusan-keputusan/arahan Wisma Putra berkaitan dengan persidangan antarabangsa yang akan diadakan di Bandaraya Kuala Lumpur dari segi persiapan Bandaraya Kuala Lumpur menerima peserta-peserta/tetamu luar negara (tumpuan adalah dari aspek kebersihan dan keindahan Bandaraya Kuala Lumpur).

 18. Mengetuai/menyelaraskan upacara-upacara khas yang diputuskan oleh Mesyuarat Pengurusan Tertinggi atau keputusan-keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Tindakan.

 19. Menjalinkan hubungan dan kerjasama DBKL dengan warga kota, agensi kerajaan, swasta dan peringkat antarabangsa bagi mempertingkat persefahaman dan perkhidmatan yang diberi.

 20. Menyediakan dan menyebarkan maklumat yang positif dan tepat mengenai pentadbiran DBKL serta memberi maklum balas ke atas komen, aduan dan isu berbangkit kepada media massa.

 21. Melayani aduan dan memberi penerangan terhadap perkara-perkara berkaitan perkhidmatan DBKL kepada pemanggil tanpa prasangka.

 22. Menyelaraskan penyertaan DBKL dalam pertubuhan serantau dan antarabangsa untuk mempelajari dan berkongsi maklumat.

 23. Menyelaras sambutan perayaan, majlis keraian dan acara rasmi DBKL dengan teratur.

 24. Menerbitkan bahan bercetak dan elektronik kepada golongan sasaran di samping memberikan maklumat terkini dan tepat mengenai DBKL.

 25. Menyediakan satu rangkaian perkhidmatan Perpustakaan Awam kepada warga kota bagi menyokong wawasan Kerajaan mewujudkan ’Knowledge Society’ (K-Society).

 26. Menyediakan perkhidmatan Perpustakaan yang berteraskan teknologi (ICT) selaras dengan agenda IT Negara (NITA).

 27. Menggalakkan aktiviti-aktiviti mencari ilmu melalui pembacaan dan pembelajaran sepanjang hayat di kalangan warga kota.

 28. Menyelidik, memperkaya dan mengekalkan koleksi sejarah Kuala Lumpur sebagai warisan negara.

 29. Memastikan segala maklumat aset alih Datuk Bandar Kuala Lumpur dikemaskini di semua jabatan yang meliputi:
  • Penerimaan
  • Pendaftaran
  • Penggunaan
  • Penyimpanan dan pemeriksaan, penyelenggaraan
  • Pelupusan
  • Kehilangan dan hapus kira

 30. Menjadi urusetia kepada Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Aset Datuk Bandar Kuala Lumpur (JKPA DBKL).

 31. Menyelaras penyediaan laporan berikut:
  • Harta Modal dan Inventori
  • Pemeriksaan Harta Modal dan Inventori
  • Pelupusan Aset Alih Datuk Bandar Kuala Lumpur
  • Tindakan Surcaj/Tatatertib

 

Perkhidmatan Kami

 1. Penyewaan Dataran Merdeka

 2. Penggunaan Auditorium

 3. Pengunaan Gimnasium (untuk kakitangan DBKL sahaja)

 4. Penggunaan Bilik Lembaga dan Putra Tingkat 29, Bilik Mesyuarat Tingkat 3, Bilik Gerakan Tingkat 3, Dewan Megapuri Tingkat 30 (untuk kegunaan DBKL sahaja).

 5. MSurau Tingkat 3, Bangunan Ibu Pejabat DBKL

 6. Surau Tingkat 2, Menara Wawasan

 7. Kantin Tingkat 2, Bangunan Ibu Pejabat DBKL

 8. Kantin Tingkat 1, Menara Wawasan