Sabtu, 19 April 2014 23:14:20

Jabatan Kejuruteraan Awam dan Saliran

MUAT TURUN

SENARAI SEMAK BAGI PENGEMUKAAN LAPORAN DAN PELAN-PELAN MENGIKUT GARIS PANDUAN MASMA

BIL

NAMA BORANG

MUAT TURUN

1. Senarai Semak MASMA 1 Muat Turun
2. Senarai Semak MASMA 1 Muat Turun
3. Senarai Semak MASMA 1 Muat Turun
     
     
       

DIREKTORI

       
BIL NAMA JAWATAN NO. TELEFON E-MEL

1.

Ir. Tan Keng Chok

Pengarah Jusa Utama ‘C’

03-26179400

 

2.

Ms. Tan Siew Thin

Pem. Setiausaha Pejabat

03-26179402

 

3.

Encik Hew See Seng

Timbalan Pengarah (J54)

03-26179348

 

4.

Puan Kamariah binti Samdul

Pem. Setiausaha Pejabat

03-26179340

 

5.

Encik Abdul Aziz bin Yusoff

Timbalan Pengarah (J52)

03-26179375

 

6.

Puan Rakamah a/l Suppiah

Pem. Setiausaha Pejabat

03-26179393

 

7.

-

Timbalan Pengarah (J52)

03-26179345

 

8.

Puan Sabariah bt Mohd Yusof

Pem. Setiausaha Pejabat

03-26179341

 

9.

Encik Aziz bin Shahman

Timbalan Pengarah (J48)

03-26179343

 

10.

Encik Mohd Yasin bin Jamaluddin

Timbalan Pengarah (J48)

03-26179405

 

11.

Encik Amran bin Abdullah

Timbalan Pengarah (J48)

03-26179379

 

12.

Encik Ramarao a/l Ganganaidu

Timbalan Pengarah (J48)

03-26179391

 

13.

Encik Abdul Rahman b. Mohamed

Timbalan Pengarah (J48)

03-26179342

 

14.

Encik Musa bin Mohd. Yusof

Jurutera Awam (J44)

03-26179387

 

15.

Encik Lokman bin Abd. Aziz

Jurutera Awam (J44)

03-26179407

 

16.

Encik Nor Azman bin Suboh

Jurutera Awam (J44)

03-26179352

 

17.

Encik Kamarol Hisham bin Talib

Jurutera Awam (J44)

03-26179389

 

18.

Encik Anuar bin Ibrahim

Jurutera Awam (J44)

03-26179344

 

19.

Encik Ganason a/l Balakrisnan

Jurutera Awam (J44)

03-26179347

 

20.

Encik Hamdan bin Awang

Jurutera Awam (J41)

03-26179374

 

21.

Encik Noor Shafri bin Pitah

Jurutera Awam (J41)

03-26179381

 

22.

Encik Mohd Azri bin Aziz

Jurutera Awam (J41)

03-26179386

 

23.

Encik Abd. Aziz bin Omar

Jurutera Awam (J41)

03-26179380

 

24.

Encik Mohd Fizman bin Noor Azmi

Jurutera Awam (J41)

03-26179385

 

25.

Encik Mohd Khir bin Abd. Rahman

Jurutera Awam (J41)

03-26179354

 

26.

Puan Rusnida bt. Talib

Jurutera Awam (J41)

03-26179355

 

27.

Encik Roslan bin Hj. Hashim

Jurutera Awam (J41)

03-26179350

 

28.

Encik Mohd Ikhwan Shah bin Amir Shah

Jurutera Awam (J41)

03-26179352

 

29.

Encik Azhar bin Abdul Jabbar

Jurutera Awam (J41)

03-26179348

 

30.

Puan Dalila Rokhida bt. Ahmad

Pegawai Kajibumi (C41)

03-26179372

 

31.

Puan Amelia bt. Abdul Razak

Pegawai Kajibumi (C41)

03-26179372

 

32.

Tuan Hj. Mohd Yusof b. A.Rahman

Pen. Jurutera Tertinggi (J38)

03-26179339

 

33.

Puan Jamilah binti Ponamin / Puan Maimoon binti Sajak

Pen. Peg. Tadbir Tertinggi /

Pembantu Tadbir

03-26179409

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

34.

Aduan ( Hotline )

 

03-26179392

 

 

       
       
       
       
       
       
       

PERKHIDMATAN KAMI

       
Objektif
1.
Menyenggara rangkaian jalan dan siarkaki yang selamat, efisien dan selesa untuk kemudahan pengguna jalan;
2.
Menyenggara kapasiti hidraulik sistem parit induk dan sungai-sungai kecil bagi mengurangkan risiko banjir;
3.
Memelihara system perparitan, kolam takungan banjir dan perangkap kelodak dalam keadaan bersih dan berfungsi dengan baik;
   
Fungsi Unit-Unit
1.

Unit Pentadbiran

-    Mengurus hal-ehwal pentadbiran, sumber manusia dan kewangan jabatan;

2.

Unit Penyelarasan dan Penyenggaraan Jalan;

-    Menjalankan kerja-kerja penyenggaraan dan pembaikan jalan, lorong, jambatan, terowong, tembok penahan, siarkaki, perparitan tepi jalan, pagar keselamatan, dan perabot jalan;
-    Mengawal kerja-kerja korekan jalan oleh syarikat utiliti;

3.

Unit Pembinaan

-    Mengurus pelaksanaan projek-projek jalan, jejambat dan jejantas, terowong, persimpangan bertingkat serta perabot jalan;
-    Menyelaras penyerahan projek serta kajian impak dan outcome projek;

4.

Unit Kejuruteraan Cerun

-    Mengurus dan memastikan keselamatan cerun-cerun di tanah rizab awam;

5.

Unit Pengurusan Sungai

-    Menjalankan kerja-kerja penyenggaraan dan pembersihan sungai, kolam takungan banjir dan perangkap kelodak, perangkap sampah, termasuk pengeluaran kelodak dan pembersihan semak samun di dalam dan di tebing sungai;

6.

Unit Tebatan Banjir

-    Mengurus pelaksanaan projek-projek tebatan banjir, kerja-kerja menaiktaraf sistem perparitan, pembinaan kolam takungan banjir, pemasangan perangkap sampah dan rumah pam kawalan banjir;

7.

Unit Saliran Bandar

-    Mengurus kerja-kerja penyenggaraan, naiktaraf dan pembersihan sistem perparitan induk dan parit tanah;
-    Menguruskan aduan berkenaan sistem perparitan dan banjir;
-    Menjalankan kerja-kerja kecemasan bagi mengatasi masalah banjir kilat.

   
   

 

       
       
       
       
       
       
       

PIAGAM PELANGGAN

 
1.
Membaiki kerosakan jalan berskala kecil dalam tempoh 24 jam hari bekerja dari aduan diterima atau penemuan kerosakan.
2.
Membaiki kerosakan jalan berskala besar dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh aduan diterima.
3.
Membaiki kerosakan longkang berskala kecil dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh aduan diterima.
  Membaiki kerosakan longkang berskala besar dalam tempoh 1 bulan dari tarikh kontraktor dilantik.
4.

Mengambil tindakan awal membaiki runtuhan cerun dalam rezab jalan dalam tempoh 3 hari bekerja dari tarikh aduan diterima.

5.

Memproses dan memberi keputusan permohonan kebenaran pengorekan jalan dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh permohonan diterima.

6.

Menjalankan kerja-kerja pembersihan sungai 3 kali seminggu.

7.

Menjalankan kerja-kerja penyelenggaraan sungai berbentuk kecemasan dalam tempoh 2 hari dari tarikh kejadian.

8.

Menjalankan kerja-kerja penyelenggaraan sungai berbentuk kecemasan dalam tempoh 2 hari dari tarikh kejadian.

9.

Menjalankan kerja-kerja penyelengaraan parit induk 2 kali setahun.

10.

Maklumbalas aduan dalam tempoh 1 hari bekerja.

11.
Menyiasat semua aduan di dalam tempoh 3 hari berkerja.
12.
Mengeluarkan sijil bayaran dalam tempoh 10 hari berkerja dari tarikh penerimaan tuntutan yang lengkap.
13.
Mengeluarkan surat perintah menjalankan kerja untuk Projek Tebatan Banjir dalam tempoh 14 hari berkerja dari tarikh Setuju Terima Tawaran diterima.
14.
Menguruskan projek-projek pembangunan secara sistematik dan efisyen dengan mengadakan lawatan tapak sekurang-kurangnya seminggu sekali dan mengadakan Mesyuarat Kemajuan Projek sebulan sekali.
   

 

       
       
       
       
       
       
       
 
 
       

Jabatan Kejuruteraan Awam dan Saliran merupakan gabungan dua jabatan iaitu Jabatan Kerja Awam dan Jabatan Saliran dan Pengurusan Sungai. Penggabungan jabatan yang berkuatkuasa pada 1 Julai 2011 adalah hasil dari penstrukturan semula organisasi DBKL.

       

Jabatan ini diketuai oleh seorang Pengarah bergred JUSA ‘C’ dan mempunyai bilangan pegawai dan kakitangan seramai 480 orang seperti:

BIL. KUMPULAN
JAWATAN TETAP
JAWATAN KONTRAK
JUMLAH
1. JUSA C
1
-
1
2. Kumpulan A (Pengurusan dan Profesional)
23
2
25
3. Kumpulan B
26
6
32
4. Kumpulan C
83
9
92
5. Kumpulan D
327
3
330
  JUMLAH
460
20
480

 

       

Jabatan mempunyai 7 unit utama iaitu;

-Unit Pentadbiran;
-Unit Penyelarasan dan Penyenggaraan Jalan;
-Unit Projek Jalan dan Jambatan;
-Unit Kejuruteraan Cerun;
-Unit Pengurusan Sungai;
-Unit Tebatan Banjir;
-Unit Saliran Bandar;