Jumaat, 18 April 2014 20:04:15

Jabatan Kejuruteraan Mekanikal dan Elektrikal

DIREKTORI

 

JABATAN KEJURUTERAAN MEKANIKAL

KM 4, Jalan Cheras
56100 Kuala Lumpur.
Tel: 603 9206 0200 Faks: 603 9283 5579
Emel: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
NAMA
JAWATAN
TELEFON
EMEL
Tn. Hj. M. Ashaari bin Othman Pengarah
603 9206 0211
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Pn. Umi Kalthom binti Adam Pemb. Setiausaha Pejabat
603 9206 0217
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
BAHAGIAN PENTADBIRAN
Kosong Penolong Pegawai Tadbir
603 9206 0213
 
En. Mohd Adil bin Ismail Penolong Akauntan Kanan 603 9206 0214 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
BAHAGIAN PENGURUSAN PENGANGKUTAN, PENYENGGARAAN & STOR
En. Abd. Jamil bin Abd Rahman Timbalan Pengarah
603 9206 0212
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Pn. Norlizawati binti Salleh Setiausaha Pejabat 603 9206 0218 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
UNIT PENGANGKUTAN
En. Ahmad bin Ismail Timbalan Pengarah 603 9206 0231 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
En. Hanafiah bin Mohd Ali Jurutera Mekanikal 603 9206 0236 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
UNIT BENGKEL PENYENGGARAAN
En. Ahmad Firdaus bin Ahmad Fakhrurazzi Timbalan Pengarah 603 9206 0285 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
En. Ir. Hj. Zulkifli bin Nordin Jurutera Mekanikal Kanan 603 9206 0283 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Cik Siti Zamylah binti Mohd Yunus Jurutera Mekanikal 603 9206 0286 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
En. Mohd. Syazwan bin Ramin Jurutera Mekanikal 603 9206 0284 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
UNIT PEROLEHAN & PENGURUSAN STOR PUSAT
En. Peter Ong Hai Lim Timbalan Pengarah 603 9206 0260 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Pn. Norayati binti Hashim Jurutera Mekanikal 603 9206 0261 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
BAHAGIAN MEKANIKAL & ELEKTRIKAL (PERKHIDMATAN KEJURUTERAAN)
Ir. Choo Say Pow Timbalan Pengarah 603 9206 0222 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Pn. Nor Azizah bt. Abd. Aziz Pembantu Tadbir 603 9206 0228  
UNIT MEKANIKAL KEMUDAHAN AWAM
Tn. Hj. Mat Saberi bin Ibrahim Timbalan Pengarah 603 9206 0246 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
En. Md Razif bin Md Berhannudin Jurutera Mekanikal 603 9206 0282 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
UNIT ELEKTRIK KEMUDAHAN AWAM
En. Mohd. Khaider bin Mohd. Yusoff Timbalan Pengarah 603 9206 0248 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
En. Muhammad Zulfadli bin Zulherman Jurutera Elektrik 603 9206 0280  
En. Mohd. Faiz bin A. Samad Jurutera Elektrik 603 9206 0280 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
UNIT MEKANIKAL BANGUNAN
En. Hamidi bin Che Kob Jurutera Mekanikal 603 9206 0226 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
UNIT ELEKTRIKAL BANGUNAN
Pn. Maisharah binti Abd. Wahab Jurutera Elektrik 603 9206 0223 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

MUAT TURUN

-

 

Tiada Maklumat buat masa ini.-

PIAGAM PELANGGAN

 
Jabatan Kejuruteraan Mekanikal berusaha untuk memberi dan memenuhi perkhidmatan mengikut tajuk bidang seperti berikut:-
Kenderaan
1. Menguruskan kumpulan kenderaan/mesin jentera secara teratur serta menyediakan jadual dan bekalan pengangkutan berdasarkan permintaan tidak kurang daripada peratusan berikut:-
Jentera dan Kenderaan Kegunaan Khas 75%
Kenderaan Operasi Khas 80%
s Kenderaan Protokol 90%
s Kenderaan angkut 88%
2. Melaksanakan penyenggaraan kenderaan/mesin jentera seperti spesifikasi pembuat dan mengawal kadar kerosakan tidak melebihi dari peratusan di bawah:-
w Kenderaan Pelbagai Guna Sepusat 6.0%
d Kenderaan Pelbagai Guna Jabatan 4.0%
s Mesin Jentera 10.0%
s Motosikal 3.0%
3. Rekod induk kenderaan yang telah dikeluarkan Sijil Penamatan Perkhidmatan Kenderaan akan dikemaskini dalam tempoh satu (1) minggu dari tarikh sijil dikeluarkan.
Kemudahan Awam
1. Mengurus dan melaksanakan penyenggaraan peralatan mekanikal dengan mengawal kadar kerosakan tidak melebihi 10%.
2. Aduan kerosakan lampu jalan mestilah dibaiki dalam tempoh 3 hari.
3. Memastikan kerosakan lampu jalan tidak melebehi 3% keseluruhan jumlah lampu jalan (bersamaan 100%).
4. Memastikan rondaan lampu jalan di jalan utama dan protokol sebanyak 8 kali sebulan (bersamaan 100%).
Perolehan
1. Penyediaan spesifikasi teknikal dan dokumen untuk kenderaan/mesin jentera, mesin kecil dan peralatan mengikut jangkamasa seperti berikut:-
Menyediakan spesifikasi tender yang mengimbangkan faktor kos dengan teknologi terkini serta dapat membangunkan sistem moden dan selamat, sesuai dengan peruntukkan yang disediakan.
Mengemaskini dokumen tender/sebutharga jenis berulang dalam tempoh 3 minggu
Menyediakan dokumen tender/sebutharga baru dalam tempoh 2 bulan.
2. Membuat penilaian tender/sebutharga dalam masa 3 minggu.
3. Memastikan pembekalan kenderaan/mesin jentera baru dilaksanakan tidak lewat 24 bulan daripada penerimaan buku bajet.
Stor Pusat
1.

Memastikan pembekalan bahan-bahan kepada Jabatan-Jabatan di dalam DBKL sentiasa dapat dipenuhi mengikut jenis dan peratusan permintaan seperti berikut: -

w Bahan api (petrol dan diesel) 100%
d Simpanan barangan pelbagai 90%
s Simpanan alat ganti kenderaan/mesin jentera,
motosikal, mesin dan peralatan mekanikal 85%

 

2. Setiap permohonan pengeluaran barangan di Stor Pusat akan dilayan dalam tempoh 10 minit mengikut giliran dan pengeluaran barangan ‘ex-stock’ akan dibuat dalam tempoh 20 minit
Projek Pembangunan
1. Memberi perkhidmatan perundingan mekanikal dan elektrikal dalam melaksanakan projek mengikut tempoh jadual pelaksanaan ‘Building Team’ termasuk perkara-perkara di bawah:-
w Menyediakan spesifikasi tender yang mengimbangkan faktor kos dengan teknologi terkini serta dapat membangunkan sistem moden dan selamat, sesuai dengan peruntukkan yang disediakan.
d Menyediakan dokumen tender dalam jangkamasa seperti berikut:-
a) Projek Besar - 3 bulan
b) Projek Sederhana - 2 bulan
c) Projek Kecil - 1 bulan
s Menyiapkan penilaian tender dalam jangkamasa seperti berikut:-
a) Projek Besar - 3 minggu
b) Projek Sederhana - 2 minggu
c) Projek Kecil - 1 minggu
Pengurusan Sisa Pepejal
1. Memastikan sisa pepejal yang diterima oleh Stesen Pemindahan Taman Beringin diproses dan dilupuskan ke tapak pelupusan akhir dalam tempoh 24 jam dengan proses kerja memenuhi syarat-syarat EIA (kesan ke atas alam sekitar).

CARTA ORGANISASI

 

 

PERKHIDMATAN KAMI

Objektif

Memupuk budaya kerja yang efisien dan efektif dalam merancang, merekabentuk, melaksana, mengoperasi dan menyenggara perkhidmatan kejuruteraan mekanikal merangkumi:

1.
Perkhidmatan logistik kenderaan & jentera berat serta peralatan kerja.
   
2.
Perkhidmatan mekanikal dan elektrikal dalam bangunan (pejabat) seperti sistem lif, sistem pencegah kebakaran, sistem bekalan air, bekalan kuasa elektrik, pencahayaan dan sistem penyaman udara.
   
3.
Perkhidmatan mekanikal dan elektrikal kemudahan awam seperti Rumah Pam Kawalan Banjir, Krematorium, Pancutan Air.
   
4.
Perkhidmatan pengurusan pelupusan sisa pepejal.
   

Function

1.
Merancang, menganalisa keperluan, mengurus perolehan serta pelupusan semua kenderaan, jentera dan peralatan mekanikal jabatan-jabatan DBKL.
2.
Menyelaraskan dan mengurus pembekalan kenderaan/jentera untuk kegunaan kepada jabatan-jabatan DBKL.
3.
Menyelia, mengawasi, mengawal dan memantau kerja penyenggaraan kenderaan/jentera dan pelbagai kemudahan Mekanikal di dalam bengkel jabatan atau secara kontrak/kontrak berpenggal.
4.
Merancang perolehan dan penyelenggaraan semua alatganti, peralatan kerja dan pelbagai bahan keperluan kerja jabatan-jabatan di Stor Pusat DBKL.
5.
Memberi khidmat perundingan bagi merekabentuk, tender, memasang dan menyenggara perkhidmatan mekanikal dan elektrikal bangunan seperti sistem lif, eskalator, pencegah kebakaran, penyaman udara, rektikulasi, bekalan kuasa elektrik, pencahayaan dan lain-lain bagi projek-projek pembangunan dan aset bangunan DBKL.
6.
Merancang, menyelaras serta memantau operasi dan senggaraan sistem pelupusan sisa pepejal.
7.
Merancang, menyelaras serta memantau senggaraan lampu jalan awam di bandar raya Kuala Lumpur.
8.
Memberi khidmat nasihat teknikal.