Jumaat, 25 April 2014 00:56:14

Jabatan Perancangan Ekonomi dan Penyelarasan Pembangunan

 

DIREKTORI

 

BIL

NAMA

JAWATAN

TELEFON

FAKS

EMEL

1

Unit Pentadbiran & Kewangan

Talian Am

03-26179121

03-26918548

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

Bhgn. Pengurusan Bajet & Penyelarasan Pembangunan

Talian Am

03-26179103

03-26916605

-

3

Bhgn. Penswastaan

Talian Am

03-26179148

03-26988337

-

4

Dato’ Syed Afendy Ali Bin Syed Abid Ali

Pengarah

03-26179116

03-26919024

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

5.

Hasimah Binti Ismail

Timbalan Pengarah Kanan

03-26179117

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6.

Abdul Aziz Bin Abdul Rahman

Timbalan Pengarah

03-26179104

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7.

Salabiyah Binti Hashim

Timbalan Pengarah

03-26179111

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8.

Yakcop Bin Haji Jantan

Timbalan Pengarah

03-26179108

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9.

Mohd Khadri Bin Suray

Timbalan Pengarah

03-26179150

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

10.

Zainon Binti Alias

Timbalan Pengarah

03-26179106

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

11.

Hanizah Binti Ahlan

Pegawai Tadbir Kanan

03-26179135

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

12.

Sulaiman Bin Salleh

Pegawai Tadbir Kanan

03-26179110

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

13.

Fazlina Binti Saleh

Pegawai Tadbir Kanan

03-26179143

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

14.

Mohd Zul Helmi Bin Misran

Peg Teknologi Maklumat

03-26179105

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

15.

Zabitah Binti Saidin

Pegawai Tadbir

03-26179134

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

16.

Nur Diana Binti Md Ghazali

Pegawai Tadbir

03-26179149

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

17.

Mohd Suhaimi Bin Shariff

Pegawai Tadbir

03-26179152

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

18.

Mohd Aliff Bin Mohd Anuar

Pegawai Tadbir

03-26179145

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

19.

Mohd Jasni Bin Jamaludin

Pegawai Tadbir

   

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

20.

Nor Mastura Binti Ahmad Tajudin

Pegawai Tadbir

03-26179119

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Jabatan Perancangan Ekonomi & Penyelarasan Pembangunan (JPEPP) bertanggungjawab menyelaras perancangan projek-projek pembangunan, penyediaan peruntukan pembangunan dan pengagihan sumber kewangan berkenaan kepada jabatan pelaksana. JPEPP juga memainkan peranan sebagai penyelaras projek-projek penswastaan dan usahasama disamping menyediakan maklumat sosio-ekonomi.

JPEPP dipertanggungjawabkan untuk memastikan perlaksanaan projek-projek pembangunan seperti yang telah dirancang dan diluluskan di dalam Bajet Tahunan DBKL dan Rancangan Malaysia mencapai matlamat yang telah ditetapkan serta bertindak sebagai Urus Setia Pasukan Pemeriksa Projek. Projek-projek yang di selaraskan antaranya ialah projek infrastruktur, pusat perniagaan, pasar & pusat penjaja, kemudahan awam & rekreasi, projek-projek kecil, bekalan kemudahan masyarakat, projek penswastaan dan menyelaras maklumat sosio-ekonomi bandar raya Kuala Lumpur.

 
 
Mencapai satu bentuk pembangunan yang seimbang melalui perancangan ekonomi bandar yang menyeluruh dan bersepadu selaras dengan dasar pembangunan negara.
 
 
 
Ke arah menjadikan bandar raya Kuala Lumpur sebuah bandar raya bertaraf dunia.
 
 

 

PIAGAM PELANGGAN

 

 
   

1.

Memantau prestasi kemajuan projek DBKL dengan mengadakan mesyuarat atau laporan projek melalui:

 

a. Jawatankuasa Pembangunan yang diadakan 4 kali setahun;
b. Jawatankuasa Pengesanan Projek yang diadakan 6 kali setahun;
c. Jawatankuasa Pemantauan Projek yang diadakan 12 kali setahun; dan
d. Laporan projek 12 kali setahun;.
2.

Mengemukakan laporan prestasi kemajuan projek Bantuan  Langsung kepada Kementerian Wilayah Persekutuan 12 kali setahun;.

3. Memantau prestasi kemajuan projek-projek penswastaan yang dalam perlaksanaan dengan mengadakan mesyuarat atau laporan projek melalui:
a. Jawatankuasa Pandu Penswastaan yang diadakan 6 kali setahun.
b. Jawatankuasa Bersama Pengurusan Projek (JPMC) sekurang-kurangnya 12 kali setahun;
4. Menandatangani dokumen Perjanjian Jual Beli antara pembeli, pemaju dan DBKL bagi projek penswastaan dalam tempoh 2 minggu dari tarikh terima dokumen yang lengkap;
5. Menyelaras dan mengenalpasti tanah-tanah untuk tujuan sesuatu pembangunan dalam tempoh tiga bulan dari tarikh permohonan / arahan diterima.

CARTA ORGANISASI

 

 

PERKHIDMATAN KAMI

 

 Objektif


Mewujudkan bandar raya Kuala Lumpur bertaraf dunia yang maju, indah, sejahtera dan beridentiti tersendiri berdasarkan strategi perancangan yang mengarah kepada penyediaan infrastruktur, pembangunan sosio-ekonomi serta kemudahan sosial disamping meningkatkan kualiti hidup dari aspek sosio-budaya dan persekitaran mesra insan


   

Fungsi

1. Menyelaras penyediaan bajet pembangunan dan pengagihan sumber kewangan bagi projek-projek pembangunan.
   
2. Menyelaras dan memantau perlaksanaan projek-projek pembangunan.
   
3. Menilai kemajuan dan pencapaian projek-projek pembangunan.
   
4. Menyelaras tindakan dan maklumbalas dengan institusi sosial dan politik serta agensi-agensi kerajaan dan swasta di luar DBKL.
   
5. Bertindak sebagai Urus Setia Pasukan Pemeriksa Projek.
   
6. Menyelaras data/maklumat sosio-ekonomi.