Friday, 1st August 2014 [ 5:45:40pm ]
A- A A+

Default ThemeGreen ThemeRed ThemeYellow Theme

Client Charter

on . Posted in Project Implementation & Building Maintenance Department

 • Menghantar Dokumen Pelantikan Konsultan ke Jabatan Undang-Undang dan Pendakwaan dalam tempoh 3 bulan dari tarikh Surat Mula Kerja.

 • Menghantar dokumen-dokumen Permohonan Perintah Pembangunan ke Urusetia Pusat Setempat (OSC) dalam tempoh 3 bulan dari tarikh pengesahan Rekabentuk oleh Pengurusan Tertinggi DBKL.

 • Menyediakan Dokumen Tender dalam tempoh 3 bulan dari tarikh Kelulusan Perancangan (Perintah Pembangunan).

 • Menghantar Dokumen Kontrak ke Jabatan Undang-Undang dan Pendakwaan dalam tempoh 2 bulan untuk tender konvensional dari tarikh pengesahan penyelarasan harga kontrak dari Jabatan Ukur Bahan .

 • Menghantar sijil bayaran ke Jabatan Kewangan dalam tempoh 5 hari bekerja dari tarikh penerimaan sijil bayaran dari Jabatan Ukur Bahan.

 • Mengadakan pemantauan projek sebulan sekali di peringkat jabatan.

 • Menilai Laporan Prestasi Kontraktor 2 kali setahun.

 • Memastikan semua aduan kerosakan kecemasan yang melibatkan nyawa dan hartabenda diambil tindakan dalam tempoh 24 jam selepas aduan diterima.

 • Semua kerosakan iaitu selain daripada kecemasan diambil tindakan dalam tempoh tiga (3) hari bekerja dari tarikh aduan diterima.

 • Memastikan bil, invois dan sijil bayaran kemajuan yang lengkap dihantar ke Jabatan Kewangan dalam tempoh sepuluh (10) hari dari tarikh penerimaan / penilaian.

 

 

Our Services

on . Posted in Project Implementation & Building Maintenance Department

 

FUNGSI JABATAN

 • Jabatan ini merancang serta merekabentuk projek-projek bangunan dan kemudahan awam di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.
 • Jabatan ini mengurus pembinaan projek-projek bangunan dan kemudahan awam DBKL.
 • Jabatan ini mengurus penyelenggaraan bangunan dan kemudahan-kemudahan awam milik Datuk Bandar Kuala Lumpur.

 

OBJEKTIF JABATAN

 • Memastikan perancangan dan rekabentuk projek-projek bangunan dan kemudahan awam dilaksanakan mengikut amalan professional dan kehendak klien serta mematuhi undang-undang pihak berkuasa yang meluluskan.
 • Memastikan pelaksanaan projek-projek bangunan dan kemudahan awam dijalankan dengan efisyen, sistematik dan profesional.
 • Memastikan hasrat kerajaan dan DBKL dengan menanam budaya sayang kepada harta dan kemudahan awam bagi mengekalkan bandaraya yang cantik bersih dan selesa kepada kakitangan dan wargakota dengan penyelenggaraan yang sistematik dan berterusan.