Saturday, 20th September 2014 [ 8:04:58am ]
A- A A+

Default ThemeGreen ThemeRed ThemeYellow Theme

Client Charter

on . Posted in Project Implementation & Building Maintenance Department

 • Menghantar Dokumen Pelantikan Konsultan ke Jabatan Undang-Undang dan Pendakwaan dalam tempoh 3 bulan dari tarikh Surat Mula Kerja.

 • Menghantar dokumen-dokumen Permohonan Perintah Pembangunan ke Urusetia Pusat Setempat (OSC) dalam tempoh 3 bulan dari tarikh pengesahan Rekabentuk oleh Pengurusan Tertinggi DBKL.

 • Menyediakan Dokumen Tender dalam tempoh 3 bulan dari tarikh Kelulusan Perancangan (Perintah Pembangunan).

 • Menghantar Dokumen Kontrak ke Jabatan Undang-Undang dan Pendakwaan dalam tempoh 2 bulan untuk tender konvensional dari tarikh pengesahan penyelarasan harga kontrak dari Jabatan Ukur Bahan .

 • Menghantar sijil bayaran ke Jabatan Kewangan dalam tempoh 5 hari bekerja dari tarikh penerimaan sijil bayaran dari Jabatan Ukur Bahan.

 • Mengadakan pemantauan projek sebulan sekali di peringkat jabatan.

 • Menilai Laporan Prestasi Kontraktor 2 kali setahun.

 • Memastikan semua aduan kerosakan kecemasan yang melibatkan nyawa dan hartabenda diambil tindakan dalam tempoh 24 jam selepas aduan diterima.

 • Semua kerosakan iaitu selain daripada kecemasan diambil tindakan dalam tempoh tiga (3) hari bekerja dari tarikh aduan diterima.

 • Memastikan bil, invois dan sijil bayaran kemajuan yang lengkap dihantar ke Jabatan Kewangan dalam tempoh sepuluh (10) hari dari tarikh penerimaan / penilaian.

 

 

Our Services

on . Posted in Project Implementation & Building Maintenance Department

 

FUNGSI JABATAN

 • Jabatan ini merancang serta merekabentuk projek-projek bangunan dan kemudahan awam di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.
 • Jabatan ini mengurus pembinaan projek-projek bangunan dan kemudahan awam DBKL.
 • Jabatan ini mengurus penyelenggaraan bangunan dan kemudahan-kemudahan awam milik Datuk Bandar Kuala Lumpur.

 

OBJEKTIF JABATAN

 • Memastikan perancangan dan rekabentuk projek-projek bangunan dan kemudahan awam dilaksanakan mengikut amalan professional dan kehendak klien serta mematuhi undang-undang pihak berkuasa yang meluluskan.
 • Memastikan pelaksanaan projek-projek bangunan dan kemudahan awam dijalankan dengan efisyen, sistematik dan profesional.
 • Memastikan hasrat kerajaan dan DBKL dengan menanam budaya sayang kepada harta dan kemudahan awam bagi mengekalkan bandaraya yang cantik bersih dan selesa kepada kakitangan dan wargakota dengan penyelenggaraan yang sistematik dan berterusan.

 

 

Department Profile

on . Posted in Project Implementation & Building Maintenance Department

 • Selaras dengan Pelan Struktur Kuala Lumpur 2004, misi Jabatan Pelaksanaan Projek Dan Penyelenggaraan Bangunan adalah untuk membantu DBKL mencapai visinya untuk menjadikan Kuala Lumpur sebuah bandaraya bertaraf dunia pada tahun 2020, dengan melaksanakan projek-projek perumahan rakyat, kemudahan awam seperti dewan orang ramai, dewan serbaguna, tandas awam, pusat komuniti, klinik awam, tanah perkuburan, krematorium, perpustakaan, pasar, gerai/pusat penjaja, kemudahan sukan dan rekreasi, taman permainan kanak-kanak, taman rekreasi dan sebagainya.

 • Selain itu, jabatan ini juga membantu mengurus dan melaksanakan kerja-kerja penyelenggaraan di bawah Tabung Penyelenggaraan 1 Malaysia seperti kerja-kerja mengecat, mengganti saluran paip air, mengganti bumbung dan lain-lain kerja penyelenggaraan.

 • Jabatan juga memberikan khidmat nasihat dan bantuan penyeliaan kepada kerja-kerja menaiktaraf bangunan pejabat di bawah Kementerian Wilayah Persekutuan dan Kesejahteraan Bandar seperti Pejabat KWP&KB di Menara Sri Wilayah dan terbaru Pejabat Perbadanan Kampung Baru di Wisma ROHAS.

 • Untuk memantapkan lagi urusan perlaksanaan projek ini dan selaras dengan Pelan Strategik ICT DBKL, jabatan telah mewujudkan sistem ’Enterprise Content Management System’ (ECMS) iaitu pengurusan maklumat secara maya dalam semua aspek penyampaian dan storan dokumen seperti surat-surat, lukisan dan laporan.

 • Pada 27 September 2012, jabatan telah melaksanakan satu program kerjaya kepada pelajar Sekolah Menengah Puteri Wilayah sebagai tanggungjawab sosial kepada masyarakat (CSR). Selain mendekatkan kakitangan kerajaan kepada masyarakat, program ini juga bertujuan memberikan pemahaman pelajar sekolah kepada bidang kerja teknikal dan memilih tugas arkitek serta jurutera sebagai kerjaya pilihan.

SEJARAH

 • Jabatan ini beroperasi semenjak tahun 1976 dengan nama asalnya Jabatan Pelaksanaan Projek Khas, memainkan peranan penting dalam pembangunan di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur terutama sekali di dalam membangunkan projek-projek perumahan awam di kawasan Cheras, Lembah Pantai, Gombak, Sentul, Setapak Jaya dan kawasan berhampiran dengan Pusat Bandar 1.

 • Berikutan dengan penyusunan semula organisasi DBKL, pada tahun 1989 hingga 2005 nama jabatan ini ditukarkan kepada Jabatan Arkitek dan Projek Khas. Jabatan ini menintegrasikan disiplin arkitek, ukur tanah, kejuruteraan awam, kejuruteraan struktur dan kejuruteraan elektrik dalam melaksanakan projek-projek pembangunan dan penyelenggaraan bangunan.

 • Pada tahun 1997, Unit Pengekalan dan Seni Bandar dari Jabatan Perancang dan Kawalan Bangunan telah diserapkan ke Jabatan ini dan pada Jun 2000, tugas JAPK diperluaskan lagi dengan pengambilan alih semua tugas-tugas penyelenggaraan bangunan-bangunan DBKL seperti kuarters, kompleks sukan, pasar, bangunan Ibu Pejabat DBKL, panggung DBKL lama serta penyelenggaraan dan penggunaan Dataran Merdeka.

 • Selain terlibat dengan perlaksanaan projek-projek DBKL sendiri, Jabatan ini juga terlibat dengan projek-projek dibawah Kerajaan Pusat dan Negeri seperti Projek Perumahan Rakyat (PPR), Kompleks Sukan dan Stadium, Pusat Komuniti, Kompleks Penjaja, Pasar, Masjid, Surau, Tanah Perkuburan, padang dan lain-lain lagi.

 • Pada tahun 2005, nama Jabatan Arkitek dan Projek Khas ditukarkan kepada Jabatan Arkitek.

 • Berikutan penyusunan semula organisasi DBKL pada 15 Julai 2011, jabatan ini telah digabungkan dengan bahagian penyelenggaraan perumahan awam dan dinamakan Jabatan Pelaksanaan Projek dan Penyelenggaraan Perumahan Awam. Seterusnya pada tahun 2012, Unit Penyelenggaraan Perumahan Awam telah dikembalikan ke Jabatan Pengurusan Perumahan dan Pembangunan Komuniti menjadikan jabatan ini kepada Jabatan Pelaksanaan Projek dan Penyelenggaraan Bangunan.

 

VISI JABATAN

 • Perancangan, rekabentuk, pelaksanaan dan penyelenggaraan projek pembangunan dan kemudahan awam diurus secara sistematik dan professional serta selamat sejahtera melalui penyelenggaraan yang efisyen dan berkualiti.

MISI JABATAN

 • Membangun, mentadbir dan mengurus projek-projek pembinaan dan penyelenggaraan bangunan milik DBKL.