Laman Web Rasmi Pelan Pembangunan Kuala Lumpur 2040
03-2617 9535 klmycity2040@dbkl.gov.my Bahasa Melayu English

Kuala Lumpur bandar untuk semua

DEWAN Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL) memfokuskan perancangan masa hadapan dan jangka panjang dengan menyediakan pelan pembangunan Kuala Lumpur 2040.

Ia mengambil kira cabaran bakal dihadapi daripada pelbagai perspektif seperti perubahan demografi, perubahan iklim, perkembangan teknologi yang dihadapi bandar Kuala Lumpur.

Perancangan Kuala Lumpur 2040 menetapkan Visi ‘Kuala Lumpur Bandar Untuk Semua’ yang bersifat lebih inklusif, perkongsian, kesaksamaan, mempunyai kepelbagaian dan boleh diakses serta berdaya tahan dan mampan untuk memupuk kemakmuran untuk semua.