Laman Web Rasmi Pelan Pembangunan Kuala Lumpur 2040
03-2617 9535 klmycity2040@gmail.com Bahasa Melayu English

Pelan Struktur Kuala Lumpur 2040

Pelan Struktur Kuala Lumpur 2040

Fungsi

Pelan Hala Tuju & Pernyataan Dasar Pembangunan Spatial

Merangkumi ciri-ciri utama fizikal, ekonomi, persekitaran, sosial termasuk kegunaan utama tanah

Menetapkan kawasan tindakan

 • Mentafsirkan dasar negara dan wilayah
 • Menentukan matlamat, polisi dan cadangan umum
 • Menyediakan rangka kerja untuk penyediaan Rancangan Tempatan
 • Menyediakan rangka panduan untuk kawalan pembangunan
 • Menyediakan asas panduan dan menggalakkan pembangunan
 • Membentangkan isu-isu

Hierarki PSKL 2040

Nasional

 • Pelan Pembangunan: Rancangan Fizikal Negara ke-3
 • Kandungan: Dasar Perancangan Nasional
 • Liputan Kawasan: Semenanjung Malaysia & Sabah

Wilayah Persekutuan

 • Pelan Pembangunan: Pelan Struktur Kuala Lumpur 2040
 • Kandungan: Dasar dan Strategi Perancangan dan Pembangunan Kuala Lumpur
 • Liputan Kawasan: Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

Tempatan

 • Pelan Pembangunan:
  • Pelan Bandaraya Kuala Lumpur 2020
  • Pelan Strategik Dewan Bandaraya Kuala Lumpur 2015-2020
 • Kandungan: Kawalan Perancangan
 • Liputan Kawasan: Keseluruhan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur