Laman Web Rasmi Pelan Pembangunan Kuala Lumpur 2040
03-2617 9535 klmycity2040@dbkl.gov.my Bahasa Melayu English

Warga kota diajak bersama hidupkan Kuala Lumpur

KUALA LUMPUR – Perancangan Kuala Lumpur adalah berasaskan komponen sistem Pelan Struktur yang mengikut peruntukan Akta (Perancangan) Wilayah Persekutuan 1982 (Akta 267).

Akta itu memerlukan Datuk Bandar menyediakan pelan pembangunan bagi memandu pembangunan di Kuala Lumpur dengan merangkumi dua pelan utama iaitu Pelan Struktur dan Pelan Tempatan.

Pelan Tempatan juga boleh berada dalam bentuk pelan kawasan tindakan. Pelan pembangunan itu menggantikan Pelan-pelan Pembangunan Lengkap 1039, 1040 dan 1041 yang diwartakan mengikut peruntukan Ordinan No. 46 (Kuasa-Kuasa Perlu) Darurat 1970.