[ English ]   [ Malay ]

Pelan Struktur Kuala Lumpur 2020

Prakata

Penghargaan

1 Pengenalan

2 Konteks Pertumbuhan Antarabangsa dan Nasional

3 Wawasan dan Matlamat Kuala Lumpur

4 Asas Ekonomi dan Penduduk

5 Pendapatan dan Kualiti Hidup

6 Guna Tanah dan Strategi Pembangunan

7 Perdagangan

8 Pelancongan

9 Industri

10 Pengangkutan

11 Infrastruktur dan Utiliti

12 Perumahan

13 Kemudahan Masyarakat

14 Reka Bentuk Bandar dan Landskap

15 Alam Sekitar

16 Kawasan Khusus

17 Zon Strategik

18 Perlaksanaan


Singkatan


Glosari

GLOSARI

1.

‘Ameniti’ Landskap
Keselesaan yang berkait dengan persekitaran landskap.

2.
Asrama Belia

Penginapan atau kemudahan tempat tinggal untuk:

Belia tempatan yang belum berkahwin berumur antara 18 - 40 tahun yang bekerja di Kuala Lumpur dengan pendapatan di antara RM600 hingga RM2,000 sebulan; atau

Belia kembara yang datang dari luar Kuala Lumpur atau luar negara, sama ada semasa percutian belajar atau lawatan rasmi.
3.
Bangunan Tradisional

Merupakan bangunan yang dibina dengan stail seni bina dan bahan binaan yang mencorakkan
karakter sesuatu kawasan untuk jangka masa yang lama.
4.

Caj Pembangunan

Caj pembangunan yang dikenakan ke atas kenaikan nilai tanah bagi sesuatu cadangan pembangunan
akibat penukaran zon guna tanah dan/atau peningkatan kepadatan penduduk dan/atau peningkatan
nisbah plot dan/atau kekurangan dalam penyediaan tempat letak kereta.

 

5.
Eko-Pelancongan

Aktiviti pelancongan yang mesra alam sekitar ke kawasan semula jadi yang tidak terusik bagi menikmati dan menghargai alam semula jadi serta lain-lain ciri kebudayaan yang seiringan. Aktiviti yang dimaksudkan ialah mempromosikan pengekalan, mempunyai impak rendah pengunjung dan dapat mewujudkan penglibatan dalam aktiviti ekonomi sosial tempatan.
6.
Ekspatriat

Warga asing yang bekerja dan tinggal di Kuala Lumpur.
7.
Fabrik Bandar

Fabrik bandar mengandungi jaringan infrastruktur fizikal dan sosial yang melibatkan kos perbelanjaan
pembangunan dan penyelenggaraan yang besar.
8.
Hotel

Merujuk kepada hotel, rumah peranginan dan chalet dengan 10 bilik dan ke atas.
9.
Hotel Butik

Seni bina dan reka bentuk - mempunyai ciri-ciri tersendiri yang tersohor, ceria dan intim.

Suasana persekitaran - yang bercirikan reka bentuk dalaman, perkhidmatan peribadi, etika pengurusan
dan kakitangan yang mesra dan intim.

Saiz - kurang daripada 200 bilik
10.
Hotel Kelas Ekonomi

Hotel yang bertaraf 2 bintang dan ke bawah.
11.

Indeks Pengkhususan Guna Tanah

Sebagai alat pengukur bagi menunjukkan kepentingan relatif sesuatu kegunaan tanah bagi sesuatu unit perancangan dalam kaitannya dengan kawasan-kawasan lain di dalam Bandar Raya. Formula yang diguna pakai ialah:


12.
Industri Perkhidmatan

Industri yang menyediakan perkhidmatan kepada pelanggan seperti pengangkutan atau hiburan, tetapi tidak terlibat dalam pembuatan barangan.
13.
Industri Terkini

Industri yang terkini, moden atau terbaru.
14.

Kadar Purata Penginapan (KPP)


15.

Kawasan Hijau

Kawasan hijau merupakan kawasan yang sebahagian besarnya diliputi dengan tumbuh-tumbuhan semula jadi atau tanaman. Ia terdiri dari kawasan lapang, kawasan rekreasi, koridor infrastruktur dan utiliti, kawasan penampan, rizab hutan, kawasan pertanian, tanah perkuburan, tapak semaian, kawasan belukar dan kawasan halaman kediaman.

Kawasan hijau di dalam Bandar Raya perlu mewujudkan ameniti berkualiti kepada penduduk berdasarkan fungsi-fungsi berikut:

1. Meningkatkan kualiti alam sekitar

• membantu penjanaan biodiversiti flora dan fauna untuk mewujudkan persekitaran hidup yang mapan

• mempertingkatkan kualiti udara

• memberi kesan penyejukan

• mengurangkan air larian permukaan

• menjadi sebahagian dari warisan semula jadi untuk generasi akan datang

2. Meningkatkan kualiti reka bentuk bandar

• mewujudkan bandar raya taman tropika

• meningkatkan kecantikan estetik landskap bandar raya

3. Meningkatkan ruang untuk peluang-peluang rekreasi

4. Meningkatkan potensi tarikan pelancongan

16.
Kawasan Lapang

Kawasan lapang terdiri daripada taman bandar raya, taman daerah, taman kejiranan, taman tempatan dan kawasan mainan tempatan. Sebahagian daripada kawasan lapang mengandungi kawasan berair termasuk tasik rekreasi dan takungan banjir.

Contoh-contoh taman adalah seperti berikut:

• Taman bandar raya mengandungi taman-taman tema yang bersaiz melebihi 50 hektar seperti Taman Tasik Perdana (91 hektar) dan Taman Lembah Kiara (190 hektar).

• Taman daerah berfungsi untuk menampung tadahan 200,000 penduduk yang bersaiz melebihi 25 hektar. Contohnya ialah Taman Tasik Titiwangsa (44 hektar), Taman Metropolitan Kepong (117 hektar), Taman Metropolitan Batu (26 hektar), Taman Pudu Ulu (28 hektar), Taman Tasik Permaisuri (40 hektar) dan Taman Antarabangsa Bukit Jalil (33 hektar).

• Taman kejiranan berfungsi untuk menampung tadahan 50,000 penduduk yang bersaiz antara 5 hingga 25 hektar. Contohnya Taman KLCC (18 hektar), Taman Botani Bukit Jalil (16 hektar) dan Taman Tasik Menjalara (15 hektar).

• Taman tempatan berfungsi untuk menampung tadahan 10,000 penduduk yang bersaiz antara 1 hingga 5 hektar.

• Kawasan mainan tempatan adalah taman permainan kanak-kanak yang terletak di taman-taman perumahan yang bersaiz kurang dari 1 hektar.

Selain daripada itu, terdapat juga stadium dan kompleks sukan yang dibina di dalam taman-taman.
17.
Kawasan Lapang Awam

Kawasan lapang awam adalah taman-taman yang disediakan untuk kegunaan semua lapisan penduduk.
18.
Kawasan Lapang Swasta

Kawasan lapang swasta adalah taman-taman yang disediakan oleh pihak swasta/pemaju yang terhad penggunaannya oleh golongan tertentu.
19.
Kawasan Pemuliharaan

Kawasan yang mempunyai kepentingan seni bina khusus atau sejarah dan karakternya yang ingin dikekalkan atau ditingkatkan selaras dengan kepentingan tersebut. Kawasan pemuliharaan adalah kawasan persekitaran kritikal di mana amalan pembangunan biasa akan mengakibatkan kerosakan kepada persekitaran. Pembangunan di kawasan sekitarnya hendaklah mengambil kira kesan negatif kepada usaha pemuliharaan dan kaedah pengawalan yang efektif perlu diadakan untuk mengurangkan kesan tersebut.
20.
Kawasan Penampan

Kawasan penampan (Buffer Area) kebiasaannya dalam bentuk kawasan hijau yang memisahkan antara dua aktiviti guna tanah yang bercanggah, contohnya kawasan perumahan dan industri.
21.
Kawasan Rekreasi dan Sukan

Kawasan yang menempatkan kemudahan rekreasi dan sukan seperti stadium, kolam renang, padang permainan, gelanggang-gelanggang, padang golf, padang polo, lapang sasar dan kawasan kompleks sukan.
22.
Kawasan Stabil

Kawasan-kawasan yang mengandungi pembangunan serta aktiviti yang telah tertubuh, di mana hanya perubahan kecil ke atas suatu pembangunan atau aktiviti tersebut dijangka berlaku dalam jangka masa pelan sehingga tahun 2020.
23.
Kegunaan Industri Yang Tidak Mencemar

Kegunaan industri yang tidak melibatkan aktiviti yang membahayakan penghuni bangunan dan ameniti sesuatu kawasan akibat daripada bunyi, buangan air sisa, gegaran, bau, asap, jelaga, debu, habuk dan batu pasir.
24.
K-Ekonomi

K-Ekonomi merupakan pengetahuan dan keupayaan menggunakannya untuk mewujudkan nilai dan kekayaan baru. K-Ekonomi merangkumi kesemua aktiviti ekonomi di era terdahulu seperti pertanian dan perindustrian tetapi ia melahirkan aktiviti-aktiviti baru yang tidak mungkin ditonjolkan sebelum ini.
25.
Kemudahan Rekreasi dan Sukan

Mengandungi kawasan lapang, stadium, kompleks sukan, kolam renang, gelanggang, padang golf/polo dan lapangan sasar.
26.
Kepadatan Perumahan

Bilangan purata penduduk untuk sesuatu unit ruang di dalam kawasan perumahan (jumlah orang sehektar).
27.
Konfigurasi Guna Tanah

Bentuk dan taburan guna tanah
28.
Konsep ‘fit-to-terrain’

Pembangunan di lereng bukit memerlukan konsep reka bentuk bangunan dan susun atur infrastruktur
disuaipadankan dengan rupa bentuk cerun yang melibatkan kerja-kerja tanah yang minimum.
29.
Laluan Eksklusif Bagi Bas dan Teksi

Lorong khas untuk bas dan teksi bertujuan untuk melancarkan pergerakan dan kebolehpercayaan
perkhidmatan.
30.
Lapangan Hijau

Lapangan hijau merupakan salah satu fungsi utama kawasan hijau iaitu mengurangkan tahap pencemaran, mempertingkatkan kualiti udara dan memberi kesan penyejukan terhadap persekitaran.
31.
Pasar Raya Besar

Dimiliki oleh syarikat berskil besar dengan modal operasi, ruang lantai dan kawasan tadahan yang besar serta menawarkan pelbagai jenis barangan dan perkhidmatan.
32.
Pecahan Mod Pengangkutan

Pecahan mod pengangkutan bermaksud nisbah di antara jumlah penumpang pengangkutan awam berbanding dengan jumlah pengguna pengangkutan persendirian
33.
Pekerja Pelancong Barisan Hadapan

Bermaksud pekerja barisan hadapan dalam industri pelancongan yang mempunyai peluang untuk
berinteraksi secara terus dengan para pelancong / pelanggan.
34.
Pelan Pembangunan

Pelan Pembangunan bagi sesuatu kawasan bermaksud pelan tempatan bagi kawasan itu, atau jika tiada pelan tempatan bagi kawasan itu, pelan struktur bagi kawasan itu, dan berhubungan dengan sesuatu tanah dan bangunan, pelan pembangunan sebagaimana yang ditakrifkan bagi kawasan di mana tanah atau bangunan itu terletak (seksyen 2, Akta (Perancangan) Wilayah Persekutuan 1982 (Akta 267)).
35.
Pelancong

Pelawat sementara yang menginap sekurang-kurangnya satu malam tetapi tidak melebihi satu tahun dalam negara yang dilawati di mana tujuan lawatan boleh dikelaskan sebagai beriadah, berniaga, melawat rakan dan saudara mara atau menghadiri persidangan dan mesyuarat, selain dari membuat urusan pekerjaan yang bergaji dalam negara tersebut.
36.
Pelawat

Sesiapa saja yang melawat sesebuah negara selain dari tempat tinggalnya untuk tempoh tidak melebihi satu tahun dan untuk sebarang tujuan selain dari membuat urusan pekerjaan yang bergaji dalam negara tersebut.
37.
Pembangunan Bercampur

Sesuatu konsep pembangunan mengandungi berbagai jenis kegunaan seperti kediaman, beli-belah, pejabat, kemudahan dan lain-lain.
38.
Pembangunan Berorientasikan Transit

Pembangunan kediaman, perdagangan atau pembangunan bercampur berintensiti tinggi di sekitar terminal transit
39.
Pembangunan Mapan

Sila rujuk perenggan 2.2.3: AGENDA 21 di halaman 2-2.
40.
Penginapan ‘Bed and Breakfast’

Sebuah penginapan persendirian, di mana beberapa bilik khas disediakan untuk penginap bermalam yang membayar penginapan termasuk sarapan.
41.
Peringkat Sub Global

Dalam konteks PSKL 2020 peringkat sub global merujuk kepada Rantau Asia Pasifik.
42.
Perumahan Awam

Rumah yang disediakan oleh DBKL untuk disewakan pada harga subsidi.
43.
Perumahan Kos Rendah

Rumah dengan harga jualan di antara RM 25,000.00 hingga RM 42,000.00 seunit, dengan keluasan ruang lantai minima 650 kaki persegi.
44.
Perumahan Kos Sederhana

Rumah dengan harga jualan di antara RM85,001.00 hingga RM150,000.00 seunit.
45.
Perumahan Kos Sederhana Rendah

Rumah dengan harga jualan di antara RM42,001.00 hingga RM85,000.00 seunit.
46.
Perumahan Kos Tinggi

Rumah dengan harga jualan lebih daripada RM150,000.00 seunit.
47.
Perumahan Mampu Milik

Perumahan mampu milik meliputi perumahan kos rendah, sederhana rendah dan sederhana dengan harga jualan di antara RM42,000 hingga RM150,000 seunit untuk menampung keperluan golongan berpendapatan rendah dan sederhana dengan pendapatan isirumah bulanan di antara RM1,500 hingga RM4,000.
48.
Perumahan Sementara

Rumah yang dibina dengan struktur tidak kekal menggunakan bahan binaan seperti kayu dan zink.
49.
Presint Membeli-Belah Tradisional

Presint membeli-belah tradisional mengandungi deretan rumah kedai yang kebanyakannya dibina sebelum tahun 1940an di mana terdapat pelbagai aktiviti jualan runcit dengan barangan tekstil, pakaian, elektrik, plastik dsb.
50.
Produk Pelancongan

Merujuk kepada sesuatu yang mempunyai daya tarikan yang mampu menarik pelancong datang melawat dan melihat. Contoh produk pelancongan adalah seperti eko-pelancongan, pelancongan sukan dan pelancongan pendidikan.
51.

Purata Tempoh Penginapan (PTP)

Penginap Malam:
Satu penginap malam dikira sebagai seorang penginap yang menginap satu malam di hotel (1 penginap x 1 malam = 1 penginap malam). Dua orang berkongsi satu bilik untuk dua malam dikira sebagai empat penginap malam.

Penginap Hotel:
Didefinisikan sebagai bilangan penginap yang menginap tidak lebih dari satu malam. Penginap
setengah hari tidak termasuk sebagai penginap hotel.

52.
Pusat Bandar

Pusat-pusat bandar dikategorikan mengikut tahap kepentingannya berdasarkan kepada fungsi, tahap penyediaan perkhidmatan dan kemudahan serta saiz tadahan.

Terdapat empat hierarki utama pusat bandar iaitu Pusat Bandar Raya, Pusat Daerah, Pusat Kejiranan dan Pusat Tempatan.

Pusat Bandar Raya:

Fungsi Pusat Bandar Raya termasuklah menyediakan perkhidmatan kewangan dan perdagangan, kemudahan membeli-belah dan hiburan serta perkhidmatan profesional untuk semua pasaran tempatan, nasional dan antarabangsa.

Pusat Daerah:

Fungsi Pusat Daerah ialah untuk menyediakan perkhidmatan perdagangan, membeli-belah dan profesional serta kemudahan pendidikan, sukan dan rekreasi tahap pertengahan untuk pasaran tempatan dan daerah.

Pusat Kejiranan:

Fungsi Pusat Kejiranan ialah untuk menyediakan kemudahan pejabat, membeli-belah, pendidikan, sukan dan rekreasi tahap rendah untuk pasaran tempatan dan kejiranan.

Pusat Tempatan

Fungsi Pusat Tempatan ialah untuk menyediakan kemudahan pejabat dan perdagangan berskala kecil tahap terendah untuk kawasan tadahan tempatan.
53.
Reka Bentuk Bandar

Satu disiplin yang menumpukan perhatian kepada pengaturan dan penyusunan ruang di bandar dan fungsi bandar untuk mewujudkan persekitaran yang harmoni dan menarik
54.
Rizab Hutan

Kawasan yang diwartakan sebagai rizab hutan iaitu Bukit Nanas, Bukit Sg. Besi dan Bukit Sg. Putih.
55.
Sektor Tidak Formal

Sektor tidak formal melibatkan aktiviti kecil yang beroperasi secara persendirian oleh individu dalam aktiviti penjajaan di lokasi seperti pasar, tapak pasar malam, kiosk, gerai tetap, gerai berkunci dan gerai bergerak.
56.
Sumber Pelancongan

Merujuk kepada sumber-sumber yang digunakan untuk membangunkan sesuatu produk pelancongan seperti sumber alam semula jadi, warisan budaya, tinggalan sejarah, sumber buatan manusia dan acara/aktiviti.
57.
Syarikat Transnasional

Syarikat yang menjalankan operasi pengeluaran dan pasaran di beberapa negara secara terselaras oleh kawalan pusat untuk mencapai objektif perniagaannya. Biasanya perbadanan ini besar dan dimiliki oleh pelbagai warga negara.
58.
Tahap Kemiskinan

Tahap kemiskinan ditakrifkan isirumah yang berpendapatan kurang dari RM510 sebulan (pada harga 1997) bagi peringkat nasional. Dalam konteks Kuala Lumpur, angka pendapatan isirumah yang lebih realistik dianggarkan RM750 sebulan memandangkan kos sara hidup adalah lebih tinggi. Bagaimanapun, isirumah yang berpendapatan kurang daripada RM1,000 sebulan tidak mampu membeli rumah kos rendah di Kuala Lumpur.
59.
Taman

Taman-taman terdiri daripada taman bandar raya, taman daerah, taman kejiranan, taman tempatan dan kawasan mainan tempatan.
60.
Tanah Kosong

Tanah yang tidak mempunyai kegunaan yang dikenal pasti atau nilai kegunaan semasa.
61.
Transit Laju Ringan (LRT)

Sistem pengangkutan awam berasaskan rel direka bentuk untuk tujuan memudahkan pergerakan penumpang yang ramai dan cepat.
62.
Vista Utama

Pandangan jauh ke arah tertentu melalui ruang antara deretan bangunan, pokok dan sebagainya.
63.
Zon Perancangan Transit

Zon berdekatan dengan terminal transit yang dikenal pasti berpotensi untuk pembangunan berintensiti tinggi.
64.
Zon Strategik

Kawasan Pelan Struktur Kuala Lumpur 2020 dibahagikan kepada enam zon strategik iaitu Pusat Bandar Raya, Maluri - Wangsa Maju, Sentul - Menjalara, Damansara - Penchala, Bukit Jalil - Seputeh dan Bandar Tun Razak - Sungai Besi.