Bandar Raya Berkembar Dengan Kuala Lumpur : Ankara, Turki

Proklamasi Bandaraya Kuala Lumpur dan Bandaraya Ankara sebagai Bandaraya Berkembar telah ditandatangani oleh Datuk Bandar Kuala Lumpur, YBhg. Tan Sri Elyas bin Omar dan Datuk Bandar Ankara, TYT Suleyman Onder pada 1 Februari 1984 di Kuala Lumpur. Memorandum Persefahaman (MoU) telah ditandatangani antara Datuk Bandar Ankara, H. E Murat Karayaician dengan Datuk Bandar Kuala Lumpur, Tan Sri Elyas bin Omar pada 25 Jun 1990 di Kuala Lumpur. Antara kandungan Memorandum Persefahaman adalah seperti berikut:-           

i) Perkongsian kepakaran mengenai perancang bandar, perumahan, dan isu-isu alam sekitar;

ii) Mengalakkan lawatan sambil belajar bagi meninjau dan mengumpul maklumat mengenai projek yang dilaksanakan di kedua-dua bandaraya; dan

iii) Mengadakan aktiviti-aktiviti kebudayaan bagi memupuk dan meningkatkan pengetahuan serta kefahaman antara penduduk di kedua-dua buah bandaraya.

Skip to content