Client Charter

Development

Mengeluarkan keputusan kepada pemohon bagi cadangan pembangunan yang diterima di Urusetia Pusat Setempat (OSC) tidak melebihi dari tempoh yang ditetapkan oleh Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT) mengikut jenis permohonan seperti berikut:

 1. Permohonan 4 serentak
 2. Permohonan 3 serentak (melibatkan perihal tanah)
 3. Permohonan 3 serentak (tidak melibatkan perihal tanah)
 4. Permohonan 2 serentak (melibatkan perihal tanah)
 5. Permohonan 2 serentak (tidak melibatkan perihal tanah)
 6. Kelulusan Kebenaran Rancangan)

Business

To facilitate and to encourage business and ensure consumer safety through the adoption of quality business activities to generate high performance economic growth in the capital.

 1. Memastikan permohonan lesen baru yang lengkap dan mematuhi syarat-syarat pelesenan diproses mengikut tempoh yang ditetapkan dalam tempoh 14-30 hari.
 2. Memastikan permohonan lesen pembaharuan yang lengkap dan mematuhi syarat-syarat pelesenan diproses mengikut tempoh yang ditetapkan dalam tempoh 1-30 hari.
 3. Memastikan permohonan pembatalan lesen yang lengkap dan mematuhi syarat-syarat pelesenan diproses mengikut tempoh yang ditetapkan dalam tempoh 1 hari.

 

Infrastructure

 1. Mengendalikan sistem operasi kawalan lampu isyarat berkomputer selama 24 jam sehari.
 2. Membaiki jalan berlubang di dalam kawasan Pusat Bandar dalam tempoh 24 jam dari masa penemuan kerosakan.
 3. To ensure all emergency complaints concerning life and properties are taken action upon within 24 hours of receiving complaints.
 4. Memastikan semua kerosakan selain kes kecemasan diambil tindakan dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja dari tarikh aduan diterima.

Perumahan Rakyat

Surat tawaran penyewaan Perumahan Awam (PA) dan Projek Perumahan Rakyat (PPR) bagi kategori awam akan dikeluarkan dalam tempoh 14 hari bekerja selepas selesai dibaikpulih.

Complaint

To ensure that the initial feedbacks to the complainants are given within 24 hours and to provide the update on the status of implementation of the actions taken at least within 3 days of receipt of the complaint and to follow through to completion.

Online Services

To ensure that all online services are accessible at all times (24 hours x 7 days).

Tuntutan

Provide payment within 14 working days from the date of receipt of a complete claim documents.

Pemeriksaan Bangunan

Mengeluarkan Sijil Penyempurnaan Pemeriksaan (Pemeriksaan Bangunan Secara Berkala) dalam tempoh 14 hari dari tarikh pematuhan sepenuhnya.

Aktiviti Hiburan & Sukan

Permohonan aktiviti kebudayaan dan kesenian, muzik dan sukan diberi maklumbalas dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima

Bantahan Cukai Taksiran

Mengeluarkan keputusan Pendengaran Bantahan Cukai Taksiran dalam tempoh 21 hari bekerja dari tarikh pendengaran bantahan.

Procurement

Memaparkan Senarai Petender yang berjaya di laman WEB DBKL dalam tempoh empat (14) hari bekerja selepas Mesyuarat Sebut Harga / Lembaga Perolehan bersidang.

en_GBEN