List of Legislations

LIST OF LEGISLATIONS ENFORCED BY THE MAYOR OF KUALA LUMPUR

NO
ACTS
SUBSIDIARY LEGISLATIONS (GAZETTE NO.)
1.
Akta Ibu Kota Persekutuan 1960 (AKTA 190)
i.
Peraturan-Peraturan Lembaga Penasihat Bandaraya Kuala Lumpur 1989 (P.U. (A) 172/1989)
ii.
Perintah Ibu Kota Persekutuan (Kawasan Bandaraya) 1974 (P.U. (A) 42/1974)
2.
Akta Kerajaan Tempatan 1976 (AKTA 171)
i.
Bayaran-Bayaran Yang Kena Dibayar Untuk Kelewatan Membayar Kadar (P.U. (B) 698/1976)
ii.
Bayaran-Bayaran Bagi Waran Tahanan (P.U. (B) 699/1976)
iii.
UUK (Lembu Kerbau) Perbandaran Kuala Lumpur 1968 (P.U. (A) 3/1968)
iv.
UUK Pengendali Makanan (WP) 1979 (P.U. (A) 327/1979)
v.
UUK Kolam Renang (WP) 1981 (P.U. (A) 276/1981)
vi.
UUK Pemungutan, Pembuangan & Pelupusan Sampah-Sarap (WP) 1981 (P.U. (A) 378/1981)
vii.
Pemberitahuan mengenai fi bagi pelupusan sampah sarap di longgokan sampah (P.U. (B) 218/1995)
viii.
UUK Iklan (WP) 1982 (P.U. (A) 187/1982)
ix.
UUK Pelesenan Tempat Letak Kereta Persendirian (WP) 1982 (P.U. (A) 208/1982)
x.
Pengisytiharan Di Bawah Seksyen 81(k) (P.U. (B) 295/1985)
xi.
UUK Kerajaan Tempatan (Mengkompaunkan Kesalahan-Kesalahan) (WPKL) 1986 (P.U. (A) 241/1986)
xii.
UUK Tandas Awam (WPKL) 1986 (P.U. (A) 242/1986)
xiii.
UUK Tandas Awam (WPKL) 2007 – Caj Bagi Penggunaan Tandas Awam (P.U. (B) 326/2007)
xiv.
Kaedah-Kaedah Pegawai DBKL (Kelakuan & Tatatertib) 1989 (P.U. (A) 171/1989)
xv.
UUK Kerajaan Tempatan (Iklan Pilihanraya)(WPKL) 1990 (P.U. (A) 311/1990)
xvi.
UUK Pelesenan Anjing & Rumah Pembiakan Anjing (WPKL) 1991 (P.U. (A) 470/1991)
xvii.
UUK Vandalisme (WPKL) 1991 (P.U. (A) 51/1991)
xviii.
Kaedah-Kaedah Pegawai Penguatkuasa DBKL (Kelakuan & Tatatertib) 1992 (P.U. (A) 57/1992)
xix.
UUK Kerajaan Tempatan (Dataran Merdeka)(WPKL) 1992 (P.U. (A) 304/1992)
xx.
UUK Pengangkutan Bahan (WPKL) 1997 (P.U. (A) 498/1997)
xxi.
UUK Perumahan Awam (WPKL) 2000 (P.U. (A) 468/2000)
xxii.
UUK Pasar Borong (WPKL) 2002 (P.U. (A) 278/2002)
xxiii.
UUK Taman (WPKL) 2012 (P.U. (A) 21/2012)
xxiv.
UUK Krematorium (WPKL) 2013 (P.U. (A) 362/2013)
xxv.
UUK Pelesenan Tred, Perniagaan & Perindustrian (WPKL) 2016 (P.U. (A) 230/2016)
xxvi.
UUK Pelesenan Pasar (WPKL) 2016 (P.U. (A) 255/2016)
xxvii.
UUK Pelesenan Penjaja (WPKL) 2016 (P.U. (A) 343/2016)
xxviii.
UUK Pelesenan Petempatan Makanan (WPKL) 2016 (P.U. (A) 361/2016)
xxix.
UUK Larangan Meludah (WPKL) 2017 (P.U. (A) 76/2017)
3.
Akta Jalan, Parit & Bangunan 1974 (AKTA 133)
i.
UUK Kerjatanah (WPKL) 1988 (P.U. (A) 396/1988)
ii.
UUK Bangunan (WPKL) 1985 (P.U. (A) 537/1985)
iii.
UUK Jalan, Parit dan Bangunan (Mengkompaun Kesalahan-Kesalahan (WPKL) 1985 (P.U. (A) 525/1985)
iv.
UUK Jalan, Parit dan Bangunan (Mendapatkan Tunggakan) (WPKL) 1990 (P.U. (A) 342/1990)
v.
Perisytiharan Di Bawah Seksyen 97 – Premis Yang Boleh Diperiksa Pada Waktu Malam (P.U. (B) 256/1994)
4.
Akta (Perancangan) Wilayah Persekutuan 1982 (AKTA 267)
i.
Kaedah-Kaedah Ranchangan (Pembangunan) 1970 (P.U. (A) 7/1971)
ii.
Kaedah-Kaedah (Perancangan) (Zon dan Kepadatan) Wilayah Persekutuan 1985 (P.U. (A) 501/1985)
iii.
Kaedah-Kaedah (Perancangan)(Lembaga Rayuan) Wilayah Persekutuan 1997 (P.U. (A) 376/1997)
iv.
Pengecualian di bawah kaedah 14 Kaedah-Kaedah Ranchangan (Pembangunan) 1970 (P.U. (B) 397/1996)
v.
Kaedah-Kaedah (Perancangan) WPKL (Tatacara Untuk Pemulangan Caj Pembangunan) 2007 (P.U. (A) 380/2007)
vi.
Kaedah-Kaedah (Perancangan) Caj Pembangunan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 2013 (P.U. (A) 246/2013)
vii.
Kaedah-Kaedah (Perancangan) Wilayah Persekutuan (Pengkompaunan Kesalahan) 2015 (P.U. (A) 171/2015)
viii.
Kaedah-Kaedah (Perancangan) (Kelas-Kelas Kegunaan Tanah Dan Bangunan)(WPKL) 2018 (P.U. (A) 276/2018)
ix.
Kaedah-Kaedah (Perancangan) Wilayah Persekutuan (Fi Bagi Pembelian Pelan Tempatan) 2018 (P.U. (A) 273/2018)
x.
Pemberitahuan Mengenai Penerimaan Draf Pelan Bandar Raya Kuala Lumpur 2020 (P.U. (B) 611/2018)
5.
Akta Pengangkutan Jalan 1987 (AKTA 333)
i.
Kaedah-Kaedah Lalulintas Jalan 1959 (L.N. (A) 166/1959)
ii.
Kaedah-Kaedah Lalulintas Jalan (Saiz, Warna & Jenis) 1959 (L.N. 167/1959)
iii.
Kaedah-Kaedah Kenderaan Barangan (Memuatkan dan Memunggah) (Kuala Lumpur) 1962 (L.N. 294/1962)
iv.
Perintah Lalulintas Jalan (Peruntukan Terminal Bas)(Bandaraya Kuala Lumpur) 1973 (P.U. (A) 60 /1973)
v.
Perintah Had Laju (Bandaraya Kuala Lumpur) 1989 (P.U. (A) 24/1989)
vi.
Perintah Pengangkutan Jalan (Kenderaan Bergerak Perlahan)(Larangan Ke Atas Penggunaan Jalan)(Bandaraya Kuala Lumpur) 1994 (P.U. (A) 400/1994)
vii.
Kaedah-Kaedah Lalulintas Jalan (Mata Demerit) 1997 (P.U. (A) 79/1997)
viii.
Kaedah-Kaedah Pengangkutan Jalan (Pengkompaunan Kesalahan) 2003 (P.U. (A) 103/2003)
ix.
Kaedah-Kaedah Pengangkutan Jalan (Notis Di Bawah Subseksyen 53(1)) 2003 (P.U. (A) 104/2003)
x.
Perintah Pengangkutan Jalan (Perhentian Teksi)(WPKL) 2007 (P.U. (A) 78/2007)
xi.
Kaedah-Kaedah Pengangkutan Jalan (Fi Bagi Pengapitan, Pengalihan dan Penahanan Kenderaan Motor) 2012 (P.U. (A) 11/2012)
xii.
Perintah Pengangkutan Jalan (Peruntukan Tempat Letak Kereta) WPKL 2016 (P.U. (A) 196/2016)
xiii.
Perintah Pengangkutan Jalan (Perizaban Jalan Sebagai Tempat Letak Kereta Bagi Kenderaan Orang Kurang Upaya)(WPKL) 2017 (P.U. (A) 58/2017)
6.
Akta Bandaraya Kuala Lumpur 1971 (AKTA 59)
7.
Akta Perlembagaan (Pindaan) (No. 2) 1973 (AKTA A206)
8.
Akta Hiburan (Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur) 1992
i.
Kaedah-Kaedah Hiburan (WPKL) 1993 (P.U. (A) 259/1993)
ii.
Kaedah-Kaedah Hiburan (WPKL) (Mengkompaunkan Kesalahan) 1993 (P.U. (A) 260/1993)
iii.
Perintah Hiburan (WPKL) (Perisytiharan) 1994 (P.U. (A) 306/1994)
iv.
Perintah Hiburan (WPKL) (Perisytiharan) 2011 (P.U. (A) 327/2011)
v.
Kaedah-Kaedah Pusat Siber dan Kafe Siber (WPKL) 2012 (P.U. (A) 179/2012)
9.
Akta Hotel (Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur) 2003
i.
Peraturan-Peraturan Hotel (WPKL)(Pengkompaunan Kesalahan) 2013 (P.U. (A) 283/2013)
en_GBEN
en_GBEN ms_MYMS