Property Management & Valuation Department

Tajuk
Borang Tukar Alamat Dan Pembetulan Ejaan
1 file(s) 2858 downloads
27 August 2020
Borang Penukaran Nama Syarikat
1 file(s) 515 downloads
27 August 2020
Notis Pindah Milik Pegangan Berkadar (Borang I dan J)
1 file(s) 5778 downloads
27 August 2020
Pemberitahuan Penubuhan Badan Pengurusan Bersama
1 file(s) 98 downloads
3 June 2020
Penyata Pemilik & Surat Lampiran
1 file(s) 647 downloads
3 June 2020
Permohonan Tukar Nama/ Alamat Baru Cukai Taksiran
1 file(s) 5062 downloads
3 June 2020
Notice Of Transfer On Rateable Holding (Form I and J)
1 file(s) 1532 downloads
3 June 2020
Notis Pindah Milik Pegangan Berkadar (Borang I dan J) (BM)
1 file(s) 2477 downloads
3 June 2020
Borang Permohonan Penyewaan Tanah Kerajaan Secara Lesen Menduduki Sementara (LMS) di Bawah Talian Elektrik (Rentis TNB)
1 file(s) 99 downloads
3 June 2020
Borang Permohonan Penyewaan Tanah Rizab DBKL / Milik Datuk Bandar Kuala Lumpur
1 file(s) 33 downloads
3 June 2020
en_GBEN