Profil Jabatan Kesihatan dan Alam Sekitar

Background Department

Department of Health & Environment is responsible for monitoring the health of citizens, while also trying to enhance the quality of health of its citizens. In addition, this department is also responsible for resolving complaints relating to emergencies.

Vision

To collaborate in providing outstanding health services.

Mision

Towards making Kuala Lumpur City healthy and prosperous.

Contact Us

General Objective

To monitor and improve the health status of the citizens of Kuala Lumpur Federal Territory.

Specific Objectives

 1. To improve the health status of individuals.
 2. To protect and improve the quality of th environment in the Kuala Lumpur Federal Territory.
 3. To control and improve the quality of food prepared for the masses.
 4. To prevent and control infectious diseases.
 5. To improve public health through health promotion and education.

Functions

 1. Mengawas dan mengawal sanitasi dan hygiene premis makanan serta tempat awam
 2. Memantau dan mengawal kualiti makanan dan minuman melalui pemeriksaan makanan
 3. Mengawas dan kawalan industry, tred dan aktiviti domestik yang mempunyai kesan kepada alam sekitar
 4. Mengawal penyakit-penyakit berjangkit
 5. Mengawas dan mengawal penyakit bawaan vector dan pest (melalui kawalan denggi dan malaria) serta aktiviti kawalan pest
 6. Pemeriksaan mayat untuk tujuan pengeluaran permit pengkebumian dan sijil kematian
 7. Menjalankan aktiviti Pendidikan kesihatan untuk orang awam
 8. Provide immunization services to food operators and international travellers.
 9. Menyediakan rawatan pesakit luar untuk kakitangan DBKL serta keluarga
 10. Membantu Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam (PPSPPA) memantau kerja-kerja pembersihan dan kutipan sampah yang dilaksanakan oleh Syarikat Alam Flora Sdn. Bhd. (AFSB) melalui pengeluaran ‘Notis Pemberitahuan’(NP) dan ‘Notis Menjalankan Kerja’(NMK)
 11. Mengendalikan program 3K (Bukit Bintang, Jalan Petaling dan Chow Kit)
 12. Bantuan kecemasan yang beroperasi 24 jam setiap hari seperti menangkap ular, memusnahkan sarang tebuan/lebah, mengalihkan pokok tumbang yang menghalang jalan raya, membersihkan tumpahan minyak di atas jalan raya dan lain-lain yang berkaitan dengannya
 13. Menguruskan Tanah Perkuburan Islam di Jalan Ampang dan Cheras Baru
 14. Memproses sebahagian permohonan pelan sistem rumah sampah sebelum penswastaan penuh pada 1 September 2011 dan menerima permohonan kutipan sampah, sapuan jalan, cucian longkang dan potong rumput untuk diserahkan kepada pihak PPSPPA

Bahagian Alam Sekitar (Unit Kawalan Pembersihan Bandar)

 1. Membantu Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam (PPSPPA) memantau kerja-kerja pembersihan dan kutipan sampah yang dilaksanakan oleh Syarikat Alam Flora Sdn. Bhd (AFSB) melalui pengeluaran ‘Notis Pemberitahuan’ (NP) dan ‘Notis Menjalankan Kerja’ (NMK)
 2. Mengendalikan program 3K (Bukit Bintang, Jalan Petaling dan Chow Kit) atas arahan Datuk Bandar Kuala Lumpur.
 3. Bantuan kecemasan yang beroperasi 24 jam setiap hari seperti menangkap ular, memusnahkan sarang tebuan/lebah, mengalihkan pokok tumbang yang menghalang jalanraya, membersihkan tumpahan minyak di atas jalanraya dan lain-lain yang berkaitan dengannya.
 4. Menguruskan Tanah Perkuburan Islam di Jalan Ampang dan Cheras Baru.
 5. Menguruskan Krematorium (pembakaran mayat) dan Tanah Perkuburan Kristian di Cheras Baru.
 6. Memproses sebahagian permohonan pelan sistem rumah sampah sebelum penswastaan penuh pada 1 September 2011 dan menerima permohonan kutipan sampah, sapuan jalan, cucian longkang dan potong rumput untuk diserahkan kepada pihak PPSPPA.
en_GBEN