Profil Jabatan Pengurusan Sumber Manusia

Background Department

Sejak ditubuhkan pada tahun 1970, Jabatan Pengurusan Sumber Manusia (JPSM) telah mengalami beberapa perubahan dari segi status Jabatan. Walau bagaimanapun, perubahan ini tidak melibatkan perubahan fungsinya. Antara fungsi tradisi JPSM yang telah sekian lama dilaksanakan ialah perancangan guna tenaga Manusia, pelantikan dan penempatan kakitangan, perkhidmatan, pembangunan prestasi, pembangunan modal insan, Pengurusan hal ehwal kebajikan, kaunseling dan persaraan.

Kini, selaras dengan perubahan persekitaran global, JPSM menghadapi cabaran besar dalam membentuk modal insan yang berkualiti bagi memastikan DBKL menjadi sebuah organisasi yang berdaya saing. Oleh itu, JPSM menggalas tanggungjawab yang besar untuk menyediakan warga kerja yang kompeten bagi memastikan visi dan misi DBKL tercapai.

Selain melaksanakan fungsi-fungsi tradisi, JPSM telah diberi tanggungjawab sebagai urus setia kepada program-program peningkatan prestasi DBKL, program peningkatan budaya inovasi dan program peningkatan imej DBKL.

Bagi program peningkatan prestasi DBKL, JPSM bertanggungjawab melaksanakan MS ISO 9001 : 2008, Petunjuk Prestasi Utama (KPI) dan Sistem Pengurusan Kerja Melalui Amalan 5S. Program peningkatan budaya inovasi pula dilaksanakan melalui penubuhan Kumpulan Inovatif dan Kreatif (KIK) di setiap Jabatan/unit dan program penjanaan idea inovasi daripada setiap Jabatan, kumpulan atau individu. Pasukan KIK diberi pengiktirafan semasa Konvensyen KIK peringkat DBKL dan idea inovasi pula diberi pengiktirafan pada Hari Inovasi peringkat DBKL.

Disamping itu, JPSM juga bertindak sebagai urus setia kepada program-program yang meningkatkan imej DBKL seperti Sistem Penggredan PBT (Star Rating) dan Anugerah Inovasi PBT dan lain-lain anugerah yang dipertandingkan.

Vision

Warga kerja Dewan Bandaraya Kuala Lumpur yang kompeten menjelang tahun 2020.

Mision

Melaksanakan fungsi Pengurusan Sumber Manusia dengan cekap dan berkesan berasaskan pelaksanaan amalan pengurusan terbaik.

Contact Us

Functions

 1. Planning of Kuala Lumpur City Hall's human resource needs.
 2. Manage staffing, recruitment and placement of employees.
 3. Process applications to attend training, courses, seminars, conventions, visits and meetings domestically and internationally.
 4. Manage staff service confirmation.
 5. Manage staff promotion.
 6. Manage counseling services for problematic staff before disciplinary action is taken.
 7. Manage staff discipline including punitive disciplinary action.
 8. Process mandatory retirement and optional early retirement application.
 9. Manage joint departmental functions.
 10. Manage and coordinate air travel and accommodation for staff on official outstation duties.
 11. Processing applications for allowances from personnel on official duty.
 12. Process applications for loans and Mayor's Scholarships from staff.
 13. Process applications for loans to purchase computers and vehicles from staff.
 14. Processing of approved staff welfare assistance claims.
 15. Processing of staff group insurance claims.
 16. Management of staff quarters and rest house facilities.
en_GBEN