Profil Jabatan Pentadbiran

Background Department

Ditubuhkan pada tahun 1970 dan dikenali sebagai Urusetia Bandaraya. Pada 1 Januari 1996, Bahagian Pentadbiran dan Urusetia Bandaraya bersama Jabatan Personel telah digabungkan dan diwujudkan Jabatan Pengurusan Organisasi (JPO).

Pada 15 Ogos 2003, Jabatan Pentadbiran berfungsi dengan sendirinya yang menggabungkan empat bahagian utama iaitu Bahagian Pentadbiran, Bahagian Perpustakaan, Bahagian Pengurusan Perolehan serta Unit Urus Bangunan dan Unit Jawatankuasa Tindakan. Pada Januari 2006, Unit Hal Ehwal Awam dan Antarabangsa telah diletakkan di bawah Jabatan Pentadbiran.

Selepas penstrukturan semula DBKL pada Julai 2011, Unit Komunikasi Korporat (dahulunya dikenali sebagai Unit Hal Ehwal Awam dan Antarabangsa), Unit Reprografi dan Perpustakaan Kuala Lumpur (PKL) telah dipisahkan daripada Jabatan Pentadbiran. Pada Februari 2014, PKL diletakkan semula di bawah Jabatan Pentadbiran sehingga 1 Ogos 2015. Mulai tarikh tersebut, sekali lagi PKL dipisahkan daripada Jabatan Pentadbiran. Bahagian Pengurusan Rekod juga telah dipindahkan ke PKL, Jabatan Pembangunan Komuniti dan Kesejahteraan Bandar berkuatkuasa pada 3 Disember 2018. Hanya Unit Reprografi sahaja tetap kekal di bawah Jabatan Pentadbiran sehingga sekarang.

Kini, Jabatan Pentadbiran mempunyai tiga bahagian utama iaitu Bahagian Pentadbiran & Keurusetiaan, Bahagian Pengurusan Aset & Bangunan dan Bahagian Pengurusan Perolehan.

Vision

Menjadi penanda aras yang dapat memberikan perkhidmatan dan tadbir urus yang terbaik dan berkualiti.

Mision

Memenuhi ekspektasi pelanggan melalui perkhidmatan yang berteraskan integriti dan profesionalisme.

Contact Us

OBJECTIVE

Memastikan tadbir urus pengurusan perolehan, aset, bangunan, keurusetiaan majlis dan mesyuarat utama dilaksanakan mengikut dasar, perundangan/peraturan dan garis panduan semasa.

MAIN FUNCTION

Jabatan Pentadbiran merupakan salah satu jabatan di bawah sektor Pengurusan yang diketuai oleh Pengarah Eksekutif Pengurusan dan dibahagikan kepada tiga bahagian utama iaitu:

 1. Administration & Secretariat Division
 2. Procurement Management Division
 3. Asset & Building Management Division 

The Administration Department is headed by a Director of grade N54 and has the following key functions:

 1. Menjadi urusetia mesyuarat utama DBKL seperti Mesyuarat Majlis Menteri Wilayah, Mesyuarat Lembaga Penasihat Bandaraya Kuala Lumpur, dan Mesyuarat Ketua-Ketua Jabatan. 
 2. Coordinate the answers to Parliamentary questions at DBKL level.
 3. Menyelaras pengurusan perolehan dan pelupusan harta Datuk Bandar Kuala Lumpur.
 4. Coordinate the management of movable assets of the Mayor of Kuala Lumpur.
 5. Coordinate the management of DBKL Tower 1, DBKL 2, DBKL 3 and PT80.
 6. Coordinate Official Events at DBKL, Federal Territories and National Levels.
 7. Coordinate contractor panel services for caterers billboard, bunting dan pakaian seragam (majlis keagamaan).
 8. Coordinate the preparation of DBKL Annual Report.
 9. Manage the administrative and financial affairs of the department.
 10. Mengurus penghantaran serta penerimaan surat-surat dan bungkusan.
 11. Provide access cards to DBKL officers / staff, temporary passes, visitor passes and contractor passes.

OUR SERVICE

 1. Dataran Merdeka Rental
 2. Auditorium rental
 3. Dataran DBKL Usage
 4. Use of Board Room and Putra Room 29th Floor, Meeting Room 3rd Floor and Operation Room, 3rd Floor, Megapuri Hall 30th Floor (for DBKL use only)

 

en_GBEN