Keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Sebut Harga Bil. 10/2020 Pada 18 Ogos 2020 Dewan Bandaraya Kuala Lumpur

  1. Petender yang berjaya akan dihubungi oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur secara rasmi dalam masa terdekat; dan
  2. Senarai akhir petender adalah tertakluk kepada penerimaan Setuju Terima oleh petender yang berjaya.
NO.
NO. TENDER
PETENDER BERJAYA
TEMPOH
NILAI KONTRAK (RM)
1.
2020/B063
MERCU DAMAI TRADING & SERVICES
2 TAHUN
-15% (KURANGAN) DENGAN HAD SILING RM100,000.00
2.
2020/B072
NAT BAYU RESOURCES
14 MINGGU
103,000.00
en_GBEN