Keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Sebut Harga Bil. 8/2021 Pada 6 Mei 2021 Dewan Bandaraya Kuala Lumpur

  1. Petender yang berjaya akan dihubungi oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur secara rasmi dalam masa terdekat;
    dan
  2. Senarai akhir petender adalah tertakluk kepada penerimaan Setuju Terima oleh petender yang berjaya.
Bil
No. Tender
Petender Berjaya
Tempoh
Nilai Kontrak (RM)
1.
2021/B012
BB Jaya Enterprise
24 Bulan
-15% (Kurangan) Dengan Had Siling RM300,000.00
2.
2021/B005SS
Mycare Services & Trading
2 Tahun
RM476,000.00
3.
2021/B031
ZM Global Tech (M) Sdn. Bhd.
30 Hari/ 1 Tahun
RM116,820.00
4.
2021/B028
GH Electrical Engineering
2 Tahun
RM275,000.00
5.
2021/B029
Rass Construction Sdn. Bhd.
2 Tahun
RM213,700.00
en_GBEN