Keputusan Mesyuarat Lembaga Perolehan Bil. 23/2020 Pada 5 November 2020 Dewan Bandaraya Kuala Lumpur

NONO TENDERPETENDER BERJAYATEMPOHNILAI KONTRAK (RM)
12020/A090 i.  H&H SAFF (M) SDN BHD2 TAHUN-35% (kurangan) dengan had siling RM1,500,000.00 setiap syarikat.
ii. KAVKAZ MULTITECH RESOURCES
22020/A117RENONGAN EMAS ENGINEERING SDN BHD3 TAHUN-20% (Kurangan) dengan had siling RM1,500,000.00
en_GBEN